Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

Slike iz Svete zemlje

Vlatko Dir

Zbirka od 74 fotografije iz Izraela sa kratkim opisima.

S a d r ž a j :

1. Jerusalim, Zlatna vrata
2. Arkosolium - grobna niša nadsvođena lukom
3. Plaža u Askelonu (Aškalon)
4. Beršeba - spoljašnja vrata
5. Cezareja Filipova - Banijin vodopad
6. Crkva na gori Blaženstva
7. Crkva Svetog groba - grob iz prvog veka
8. Dolina Hinom (Gehena)
9. Dolina Kidron
10. En-gedi, pogled na Mrtvo more
11. Getsemanski vrt
12. Gezer, vrata u Solomonovom stilu
13. Golgota - Kalvarija
14. Gora Gerizim i gora Ebal
15. Gora Tabor
16. Gora Tabor (2)
17. Grob u vrtu
18. Hasmonejska sinagoga, Jeriho 75-50 p.n.e.
19. Irodov (Herodov) Hram
20. Irodova (Herodova) palata, Jeriho
21. Irodova (Herodova) palata
22. Kardo
23. Kotel - Zapadni zid
24. Kula Iroda (Heroda) Velikog
25. Litice Arbela
26. Maslinska gora
27. Mikve, ritualno kupatilo
28. Mosijeva stolica, sinagoga u Horazinu
29. Nazaret
30. Padina na gori Blaženstava
31. Petrova kuća
32. Planina Hermon
33. Siloamska banja
34. Unutrašnjost sinagoge u Horazinu
35. Sinagoga u Kapernaumu (unutrašnjost)
36. Sionska gora
37. Ulica iz prvog veka
38. Zatvor u Filipima
39. Galileja, bazaltne kuće u Kapernaumu
40. Bet Šin (Vetsan) iz vazduha
41. Betlehem (Vitlejem) sa severa
42. Ejlat, koralna plaža
43. Galileja, Arbel i Galilejsko jezero sa Rogova Hatina
44. Galileja, En-Gev, model broda iz prvog veka
45. Galileja, jezero kod En-Geva
46. Galileja, jezero severno od Tiberije (Tiverije)
47. Galileja, litice Arbela iz podnožja
48. Galileja, oblast oko Kapernauma iz vazduha
49. Galileja, planina Hermon i grad Metula sa zapada
50. Galileja, ruševine Horazina
51. Galileja, Tabga sa jezera
52. Galileja, tvrđava Nimrud
53. Galileja, zalazak sunca nad jezerom
54. Galileja, zaliv "Sejača" sa uzvišice
55. Hramska gora pod snegom
56. Hramska gora sa juga
57. Hramska gora, mikve na jugu
58. Hramska gora, prodavnice ispod Robinsonovog luka
59. Hramska gora, vazdušni snimak iskopavanja na jugu
60. Jerusalim iz vazduha
61. Jerusalim, Kupola na steni
62. Jerusalim, Stari grad noću sa istoka
63. Litice Roš Ha-Nikre
64. Mrtvo more, kristali soli
65. Mrtvo more, stabla palme urmašice
66. Nahal Sar
67. Nahal Zin (Sin), planine
68. Nazaret, Marijin izvor
69. Nazaret, Mokra gora sa zapada
70. Nazaret, stado na paši
71. Sukot, ljudi dodiruju svitak Tore
72. Sukot, praznik Senica
73. Sukot, mnoštvo
74. Sukot, sveštenički blagoslov

"I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih."
- 1. Mojsijeva 1:27

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1917
Ukupno: 2443722
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/slike/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.