Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Reinkarnacija

Daglas Gruthuis
- Reinkarnacija, karma i život posle smrti

Da li si u mogućnosti da biraš šta će se dogoditi sa tobom nakon smrti? Da li je reinkarnacija stvarna? Postoji li život posle smrti? Postoji li karma?

Ljudi su se oduvek pitali šta sledi posle groba. Da li je smrt kraj čovekovog postojanja, ulaz u večnost ili samo pauza između dva života? Neki uče da se duša reinkarnira u vise različitih tela i otprilike 25 procenata Amerikanaca u to i veruje. Zašto ideja o reinkarnaciji danas privlači toliko puno ljudi?

Reinkarnacija i karma

Image copyright BBTI
Prema učenju Hinduizma svako rođeno stvorenje je večno postojeća duša. Posle smrti tela ova duša prelazi u drugo (novo) telo prema zakonu karme i reinkarnacije.

Reinkarnacija mnogima pruža nadu. Ako ne uradimo nešto kako treba u ovom životu onda imamo drugu šansu. Ipak većina onih koji veruju u reinkarnaciju priznaje da se veliki broj ljudi ne seća svojih prethodnih života. Kako onda da naučimo lekciju iz naših prethodnih života u kojima smo grešili ako se čak ne možemo ni delimično prisetiti šta smo činili? Izgleda da iznova i iznova činimo iste greške i vrtimo se u krug. S obzirom na stopu moralnog fijaska kroz ljudsku istoriju postoji li makar jedan razlog za nadu da će se sve uraditi ispravno u nekom budućem životu?

Reinkarnacija takođe tvrdi da će osigurati pravdu. Prema zakonu o karmi (jednostavno i bezlično pravilo svemira) u svakom životu dobijamo ono što i zaslužujemo. Naša dobra i loša dela daju dobre i loše rezultate od života do života. Sa karmom navodno ne postoji nepravedna patnja jer niko nije nevin. Svaka patnja je zaslužena na osnovu loše karme. Beba rođena bez nogu je to i zaslužila kao što je i silovana žena zaslužila svoju patnju. Svi mi nosimo zasluženu karmu u svaki novi život.

Nema milosti, nema oproštenja, nema pomilovanja! Ne samo da ovo nije dobro za one koji su opterećeni teretom griže savesti već se karma sukobljava sa našim moralnim shvatanjem da određena patnja može biti nezaslužena i pojedinac koji pati zaslužuje naše sažaljenje tj.određenu akciju sa naše strane da se olakša ta patnja.

Ograničenosti reinkarnacije

Realno govoreći može li reinkarnacija ponuditi nadu i osećaj pravde u ovom uzburkanom svetu u kome živimo? Sta može čoveku pružiti utehu u vezi tog odvratnog problema smrti?

Zakon karme je nemilosrdan ali je zato poruka Isusa Hrista potpuno suprotna. Isus nije osporavao da postoji nepravedna patnja ali je ponudio oproštenje onima koji je zadaju a utehu onima koji je trpe.

Učio je da se niko u potpunosti ne može pridržavati moralnog zakona i da je ljudsko srce nečisto i sklono grešnim delima koja su u direktnoj suprotnosti sa Bogom koji je ljubav i dobrota. Isus je rekao da kao naš Spasitelj On nudi oproštenje plativši za naše uvrede protiv Boga. Govorio je o ljudima koji će dobiti ili večnu nagradu ili večnu kaznu u zavisnosti da li prihvate Njegovo oproštenje tokom svog JEDINOG života ili ne (Matej 25:31-46; vidi takođe Jevrejima 9:27). Takođe je objasnio da je došao na ovaj svet kako bi našao i spasao šta je izgubljeno (Luka 19:1) i da nije došao da Mu sluze nego da služi i da svoju dušu u otkup za mnoge. (Marko 10:45)

Pokazao je svoju opraštajuću ljubav čak i tokom svog pogubljenja na krstu. Kriminalac (koji je visio na krstu pored Isusovog) je priznao svoje grehe i tražio od Njega da ga se seti kada ode nazad kod Oca na sta mu je Isus odgovorio: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju." (Luka 23:43). Vera u Isusa je jedini uslov za raj a ne navodni život posle života u kome se rešava loša a gradi dobra karma. Kako je Isus najavio: "Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni" (Jovan 3:16). To je zaista dobra vest za ovaj život i život posle njega.

Šta Biblija kaže o reinkarnaciji?

Pitanje: "Da li Biblija bilo gde govori o reinkarnaciji? Kako možemo da znamo da je ovo naš jedini život?"

Uistinu, ovo je dobro pitanje.

Biblija nigde ne pominje reinkarnaciju već nasuprot tvrdi...

"I kao što je ljudima određeno jednom umreti a potom sud". (Jevrejima 9:27)

Ako Biblija nije u pravu zašto Bog ne dopusti reinkarnaciju? Uzmimo da je ideja reinkarnacije možda pogrešna u svojoj srži, u temelju. Reinkarnacija je samo filosofska teorija koja kaže da uz dovoljno života čovek može na kraju sve da ispravi i biće mu dopušteno da uđe u raj/nirvanu. Mnogi ljudi misle da su oni već dovoljno dobri za raj. (Nisu pljačkali banke ili ubili nekoga). Ideja je vrlo slična i sa reinkarnacijom. Jedina razlika je u tome što reinkarnacija sugeriše da će se biti dovoljno dobar... na kraju.

Zašto je ova šema pogrešna? Zato što ne vodi računa o ljudskoj urođenoj grešnosti. Biblija kaže da je ljudsko srce prevarno više svega i opako (Jeremija 17:9). To je samo po sebi više nego loše ali sledi još gora vest. Biblija takođe kaže da su svi sagrešili i izgubili slavu Božju (Rimljanima 3:23), svaki se okrenuo svojim putem (Isaija 53:6), nema nikoga da tvori dobro, nema ni jednog (Psalmi 53:3) i nema nikoga ko nije sagrešio (Plač Jeremijin 7:20).

Dakle, kakvo bi dobro čoveku mogao doneti povratak na zemlju u drugom telu? Ne postoji stepen moralne promene koji bi bio dovoljan da se ispravi razlika. Živeti prvi život kao grešnik koji se odmetnuo od Boga i onda se vratiti kao drugačija osoba koja je ništa manje grešna. Ovaj beskonačan krug ne bi koristio nikome. To je noćna mora!

Pošto smo svi grešni potrebno nam je oproštenje. S obzirom da se svi odmećemo od Boga moramo da Mu se vratimo (kroz pokajanje) sto je dosledna poruka Biblije.

Bog nam kaže da se okrenemo Njemu i da ga tražimo kako bi Ga upoznali. Ako to učinimo onda ce raj početi u ovom životu i jednostavno se preneti u sledeći. Ovaj život a ne neki drugi u kome treba da popravimo svoje greške je sve ono o čemu se nadamo i šta očekujemo.

Iako Biblija poriče reinkarnaciju ona spominje vaskrsenje svih ljudi...

"Ne divite se ovome jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg, i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda." (Jovan 5:28-29)

Stihovi iz Pisma vezani za sud...

"I videh veliki beo presto i Onog što seđaše na njemu... I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše... I sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim... I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno." (Otkrivenje 20:11-15)

Da li želiš da znaš na koji način tvoje ime može da bude upisano u knjigu života? Od Boga sada zatraži oprošenje. Isus je umro za tvoje grehe kako bi tebi bilo oprošteno. Primiti Božje oproštenje znači okrenuti se ka Njemu sa iskrenošću i životnom opredeljenošću.

Preveo: Ante Miliša.
"Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu."
- 2. Korinćanima 5:21

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1871
Ukupno: 2662390
Generisano za: 0.007''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/reinkarnacija.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.