Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Didahe

Prev. dr Aleksandar Birviš
Poučenje Gospodnje
nejevrejima posredstvom dvanaestorice apostola.

Uvodna napomena

DIDAHE je spis nastao u II veku posle Hrista. Tekst ovog spisa je bio nepoznat u nauci o starohrišćanskoj književnosti sve do 1873. godine. Tada je u biblioteci Groba Gospodnjeg u Jerusalimu otkriven jedan njegov prepis iz sredine IX veka. Otkrio ga je nikomidijski mitropolit Filotej Vrienije (Philoteos Bryennios), vredno ga priredio i izdao 1883. godine u Carigradu. Kasnije su pronađeni i drugi prepisi i prevodi. Delo je verovatno priručnik namenjen onima koji se pripremaju za krštenje (katihumenima). Pažljivi čitalac će uočiti da su misli i reči "Didahe" veoma bliski Svetom pismu, ali da se već naziru i neka odstupanja (npr. IV:6).

I.

1 Dva su puta: jedan je put života i jedan je put smrti. A razlika između ta dva puta je velika.

2 Ovo je put života: prvo: ljubi Boga koji te je stvorio, drugo: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe, sve što ne želiš da se tebi učini, ne čini to ni drugome. 3 A ovo je poučenje koje proizilazi iz ovih reči:

Blagosiljajte one koji vas proklinju, molite se za svoje neprijatelje i postite za one koji vas progone. Kakva je to milost ako ljubite one koji vas ljube? Ne čine li to i neznabošci? Vi zato ljubite one koji vas mrze i nećete imati neprijatelja.

4 Uzdržavaj se od požuda i strasti. Ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi - i bićeš savršen. Ako te neko tera da ideš sa njim jednu milju, idi sa njim dve. Ako neko hoće da ti otme ogrtač, podaj mu i haljinu. Ako ti neko oduzme ono što je tvoje, ne traži da ti vrati - to i nećeš moći. 5 Svakome koji ište od tebe daj i ne odreci, jer je volja Očeva da svako daje od darova koje je primio. Blago onome koji daje u skladu sa zapovešću - jer taj je besprekoran. Teško onome koji prima: ako neko prima zato što mu je to neophodno, onda neće imati prekora; ali ako neko prima a nije mu neophodno, taj će biti osuđen zbog čega radi i radi čega je primao. Takvoga će staviti u zatvor, sprovešće nad njim istragu o onome što je učinio i taj neće izaći odande dok ne vrati i poslednji novčić. 6 Doduše, o ovome je i ovako rečeno: "Neka se tvoja milostinja oznoji u rukama tvojim, dok ne vidiš kome ćeš je dati."

II.

1 Druga zapovest poučenja:

2 Ne ubij, ne čini preljube, ne obležavaj dečake, ne bludniči, ne kradi, ne mađijaj, ne vračaj, ne pobacuj i ne ubijaj novorođenče, ne poželi ono što pripada tvome bližnjem; 3 ne zaklinji se krivo, ne svedoči lažno, ne proklinji, ne budi zlopamtilo; 4 ne budi dvoličan ni dvosmislen, jer je dvoličnost zamka smrti; 5 reč tvoja neka ne bude lažna niti prazna, nego potvrđena delom; 6 ne budi ni gramziv, ni lakom, ni licemer, ni zlobnik, ni ohol, niti gaji zle namere protiv bližnjega svoga; 7 nemoj mrzeti nijednog čoveka, nego jedne prekorevaj, za jedne se moli, a jedne ljubi više nego dušu svoju.

III.

1 Dete moje, beži od svakoga zla i od svega što na zlo naliči. 2 Ne prepuštaj se gnevu, jer gnev vodi k ubistvu, ne budi žestok, ni svadljiv, ni nasilnik, jer se iz svega toga rađaju ubistva.

3 Dete moje, ne predaj se požudama, jer požude vode u blud. Ne budi besraman u govoru ni bezobrazan u pogledu, jer iz svega toga se rađaju preljube.

4 Dete moje, ne pogađaj iz ptičijih znamenja, jer to vodi u idolopoklonstvo. Nemoj se baviti ni bajanjem, ni astrologijom, ni lažnim očišćenjem, niti želi da bilo šta takvo vidiš, jer iz svega toga se rađa idolopoklonstvo.

5 Dete moje, nemoj lagati, jer laž vodi u krađu; ne budi srebroljubac, ni željan tašte slave - iz svega toga se rađaju krađe.

6 Dete moje, ne zanovetaj i ne prigovaraj; to vodi u pogrdne reči; ne budi drzak ni zloban, jer iz svega toga se rađaju klevete i hule.

7 Budi krotak, jer će krotki naslediti zemlju. 8 Budi velikodušan i bezazlen i miroljubiv, s punim poštovanjem za reči što si čuo. 9 Ne ponosi se i u duši svojoj ne daj mesta drskosti. Neka se tvoje srce ne drži oholih, nego idi za pravednima i poniznima. 10 Sve što ti se dogodi primaj kao dobro, znajući da se ništa ne događa bez Boga.

IV.

1 Dete moje, i danju i noću se sećaj onoga koji ti govori Reč Božju i poštuj ga kao što se poštuje Gospod, jer gde se objavljuje ono što je Gospodnje, tu je i Gospod sam. 2 Svaki dan nastoj da budeš sa narodom Božjim da bi u rečima njihovim našao smirenost. 3 Ne izazivaj raskole, nego miri zavađene, ne gledaj ko je ko kad karaš zbog prestupa. 4 Ne jedi se u sebi zbog nečega što će ti se dogoditi ili neće. 5 Ne budi onaj koji pruža ruke kad treba da prima, ali ih zatvara kad treba da daje. 6 Ako si šta stekao svojim rukama, daj za otkup svojih grehova. 7 Ne oklevaj kad treba davati i ne gunđaj dok daješ, jer ćeš upoznati onoga koji će ti platiti dobru platu. 8 Ne teraj od sebe čoveka kome nešto treba, nego što je tvoje neka bude i brata tvojega - i ništa ne proglašavaj za svoje, jer ako ste zajedničari u onome što je besmrtno, koliko više ste zajedničari u smrtnim stvarima.

9 Sa sina svojega i sa kćeri svoje ne skidaj svojih ruku, nego ih od malena uči strahu Božjem. 10 Svome robu ili sluškinji, koji se uzdaju u istoga Boga, ne naređuj u žestini, inače se neće bojati Boga koji je nad oboma, jer Bog ne dolazi da pozove gledajući ko je ko, nego one koje je Duh pripravio. 11 A vi, robovi, budite potčinjeni svojim gospodarima u poštovanju i strahu kao pred obličjem Božjim.

12 Mrzi svako licemerje i sve što se ne sviđa Gospodu. 13 Ne ostavljaj zapovesti Gospodnjih, već čuvaj ono što si primio, ništa ne dodajući niti oduzimajući. 14 Na bogoslužbenom sastanku saopštavaj svoje prestupe i ne pristupaj na molitvu ako ti je kakvo zlo na savesti.

To je put života.

V.

1 A ovo je put smrti:

Pre svega to je zao put i pun prokletstva: ubistva, preljube, požude, bludničenja, mađije, vračanja, otimanja, lažna svedočenja, licemerje, neiskrenosti, prevare, oholost, zloba, uobraženost, lakomost, bestidne reči, zavist, drskost, bahatost, razmetanje, nepoštovanje. 2 Takvi progone dobre, mrze istinu, ljube laž, ne poznaju platu pravednosti, ne drže se dobra i pravedna suda; ne straže za dobro, nego za zlo. Od njih je daleko krotost i strpljivost, ljube taštinu, zahtevaju nadoknade, neće da se smiluju siromahu, ne saosećaju sa iscrpljenima, ne poznaju svog Stvoritelja, ubijaju decu, razaraju ono što je Bog načinio, teraju od sebe ubogoga, pritiskuju potlačenoga, zauzimaju se za bogataše, nepravedno sude radniku siromahu - zaglibili su se u grah.

Bežite, deco, od sviju takvih.

VI.

1 Čuvaj se da te ko ne zavede sa puta ovog poučenja, jer takav te uči nečemu što nije od Boga. 2 Ako možeš nositi celokupan jaram Gospodnji, bićeš savršen. Ako ne možeš, čini onoliko koliko možeš. 3 Što se tiče pravila o jelu, prihvati ono što možeš da držiš, ali se strogo čuvaj da ne jedeš odjela što se prinose idolima, jer je to klanjanje mrtvim bogovima.

VII.

1 Što se tiče krštenja, to ćete činiti ovako: prvo ćete sve ovo izgovoriti, a onda krstite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - u tekućoj vodi. 2 Ako nemaš tekuće vode, onda krsti u kakvoj drugoj vodi; ako ne možeš u hladnoj, onda u toploj. 3 Ako nemaš nijedne ni druge, onda triput izlij vodu na glavu; u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 4 A pre krštenja neka poste krštenik i krstitelj i drugi, ako koji mogu. Kršteniku naloži da posti jedan ili dva prethodna dana.

VIII.

1 A postovi vaši neka ne padaju u iste dane kad i postovi licemera, jer oni poste ponedeljkom i četvrtkom, a vi postite sredom i petkom. 2 Niti se molite kao licemeri, nego kako je Gospod zapovedio u Evanđelju svojemu, molite se ovako:

Oče naš koji si
na nebu,
ime tvoje neka bude sveto,
carstvo tvoje neka dođe,
volja tvoja neka bude
kako na nebu, tako i na zemlji.
Hleb naš nasušni daj nam danas.
I oprosti nam dug naš
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.
I ne uvedi nas u iskušenje,
nego nas izbavi u iskušenje,
nego nas izbavi od nečastivoga.
Jer je tvoja sila i slava u veke.
Amin.

3 Ovako se molite triput na dan.

IX.

1 Što se tiče pričešća, pričešćujte se ovako: 2 prvo zahvaljujte za čašu:

- 3 Zahvaljujemo ti, Oče naš, za život i saznanje koje smo upoznali posredstvom Isusa, sluge tvoga. Tebi slava doveka. Amin.

- 4 Kao što ovaj hleb beše raspršen po gorama i sakupljen ujedno, tako neka se crkva tvoja s krajeva zemlje sakupi u Carstvo tvoje, jer je tvoja slava i sila kroz Isusa Hrista. Amin.

5 Od vašeg pričešća neka niko ne jede i ne pije, osim onih koji su kršteni u ime Gospodnje, jer u vezi sa tim Gospod je rekao: "Ne dajte svetinje psima".

X.

1 Pošto se nasitite, onda ovako zahvaljujte:

- 2 Zahvaljujemo ti, Oče sveti, radi svetog imena tvojega, kome si dao da boravi u srcima našim, kao i radi saznanja i vere i besmrtnosti, što smo ih upoznali posredstvom Isusa, sluge tvojega. Tebi slava doveka. Amin.

- 3 Ti si, Gospodaru Svedržitelju, sve stvorio imena radi svojega. LJudima si dao hranu i piće da ih koriste i da ti zahvaljuju. A nama si posredstvom Isusa sluge tvojega, milostivo podario duhovnu hranu i piće za život večni. 4 Pre svega te hvalimo zato što si silan. Tebi slava doveka. Amin.

- 5 Spomeni se, Gospode, crkve svoje daje izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. Sakupi je sa sve četiri strane sveta, posvećenu, u carstvo što si joj ga ti pripravio. Jer je tvoja sila i slava doveka. Amin.

- 6 Neka milost dođe i ovaj svet prođe. Amin. Osana Bogu Davidovu. Koje svet neka pristupi. Ko nije neka se pokaje. Marana ta! Amin.

XI.

1 Primite, dakle, onoga ko dođe i ko vas uči sve ovo što je prethodno rečeno. 2 Ali, ako vas ko uči izvitoperenom učenju, ne bi li vas rasturio, onda ga nemojte slušati. Međutim, primite kao Gospoda onoga koji vas uči kako da uvećate pravednost i poznanje Gospoda.

3 Što se tiče apostola i proroka, to činite kako nalaže pravilo evanđelja. 4 Svakog apostola koji vas poseti primajte kao Gospoda, 5 ali takav neka ne ostaje duže od jednog dana, odnosno - ako je potrebno - i sledeći dan. Ostane li tri dana, to je lažni prorok. 6 Kad apostol odlazi, neka ne uzima ništa osim hleba do sledećeg zastanka. Zatraži li novac, to je lažni prorok.

7 Nemojte proveravati niti prosuđivati nijednog proroka koji govori u Duhu, jer svaki će se greh oprostiti, ali taj neće. 8 Ipak - nije svako prorok zato što govori u Duhu, nego zato što se vlada kao što se vladao Gospod. Po vladanju se poznaje koji je prorok lažni a koji je pravi. 9 I svaki prorok koji u Duhu određuje da se postavi sto neka ne jede sa toga stola. Ne bude li tako, on je lažni prorok. 10 Svaki prorok koji vas uči istini, ako ne izvršava ono čemu vas uči, on je lažni prorok. 11 Nemojte osuđivati nijednog proroka za koga je utvrđeno daje pravi prorok, ako je izveo nešto za svetovnu tajanstvenost crkve, ali uči da se ne čini ono što on čini. Njemu će suditi Bog. Jer tako su činili i nekadašnji proroci. 12 Međutim, ne slušajte onoga koji govori u Duhu, pa vam kaže: "Daj mi novaca!" ili slično. Ali, neka ga niko ne osuđuje ako rekne da se da drugima kojima je to potrebno.

XII.

1 Primite svakoga koji vam dođe u ime Gospodnje, a sami ćete proceniti i saznati - ta vi imate razum! - šta je valjano a šta loše. 2 Ako je čovek na proputovanju, onda mu pomozite koliko možete, ali da on ne ostane kod vas više od dva dana ili tri, ako je to neophodno. 3 Ako li hoće da se nastani među vama, a ima svoj zanat, neka radi i neka se tako hrani. 4 Ako nema svog zanata, onda rasudite sami po svojoj razboritosti: da se ne dogodi da među vama živi hrišćanin besposličar. 5 Neće li da vas posluša, onda je to hristoprodavac. Čuvajte se takvih!

XIII.

1 Ipak, svaki pravi prorok koji hoće da se nastani među vama zaslužuje da ga izdržavate. 2 Isto tako i istiniti učitelj: i on je radnik dostojan svoje plate. 3 Sve što prvo dobiješ sa muljače i sa guvna, od volova i od ovaca, odvoj i daj prorocima, jer oni su vaši prvosveštenici. 4 Ako nemate proroka, onda dajte sirotinji. 5 Kad pečeš hleb, odvoj prvo što ispečeš i daj - to je zapovest. 6 Isto tako kad otvoriš posudu sa vinom ili uljem - odvoj ono što prvo ističe i daj prorocima. 7 A od novca i odela i od svega što imaš, proceni što spada u prvine, odvoj i daj - to je zapovest.

XIV.

1 U dan Gospodnji sabirajte se, lomite hleb i pričešćujte se, priznajući javno svoje prestupe. Tako će vaša žrtva biti čista. 2 Niko ko ima kakav spor sa svojim bližnjim neka se ne pojavljuje na vašem sastanku dok se ne izmiri. Tako će vaša žrtva biti neokaljana. 3 To je ono o čemu je Gospod rekao: "Na svakom mestu i u svako doba neka mi se prinosi žrtva čista, jer sam ja car veliki" - govori Gospod - "i čudesno je ime moje među narodima".

XV.

1 Rukopoložite sebi episkope i đakone dostojne Gospoda, ljude krotke i nesrebroljubive, istinoljubive i pravedne, jer vam i oni obavljaju službu proroka i učitelja. 2 Nemojte ih dakle omalovažavati: oni su vaše ugledne ličnosti kao što su to i proroci i učitelji.

3 Ispravljajte jedni druge, ne u gnevu, nego u miru, kao što vas uči evanđelje. A niko neka ne govori sa onim koji pristrasno i bezobzirno postupa sa bližnjima. Dok se takav ne pokaje, neka mu niko od vas ne uputi ni reč. 4 Što se tiče vaših molitava, milostinja i svih dela, to činite onako kako stoji u evanđelju našega Gospoda.

XVI.

1 Stražite nad svojim životom! Neka se ne gase vaše svetiljke. Ne raspasujte se, već budite spremni, jer ne znate čas u koji će doći Gospod naš. 2 Sakupljajte se često i zajedno istražujte ono što doprinosi vašim dušama, jer vam sve vreme što ste ga proveli kao verni neće koristiti ako se ne nađete savršeni u poslednji čas. 3 U poslednje dane će se umnožiti lažni proroci i pokvarenjaci, ovce će se preobratiti u vukove, ljubav će se preobratiti u mržnju. 4 A kad poraste bezakonje, jedni će druge omrznuti i progoniti i izdati. Tada će se pojaviti zavodnik sveta pod vidom Sina Božjega i činiće znake i čudesa. I zemlja će se predati u ruke njegove i on će počiniti zlodela kakva se ne dogodiše od početka vremena. 5 Tada će čovečanstvo ući u oganj iskušenja, i mnogi će se smutiti i propasti, a onaj koga oni proklinju spašće one koji istraju u svojoj veri. 6 Onda će se ukazati znaci istine: prvo - znak rasprostrt na nebu, drugo - znak trubnoga glasa, i treće - znak vaskrsenja mrtvih, 7 ali ne svih, nego kao što je rečeno: "Doći će Gospod i svi sveti s njim. 8 Tada će svet videti Gospoda kako dolazi na oblacima nebeskim..."

Prevod sa grčkog jezika: prof. dr Aleksandar Birviš.
Izvor: Teološki časopis, broj 1.
Tagged: istorija| crkva|
"Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija."
- 1. Korinćanima 1:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 936
Ukupno: 2557807
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/didahe.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.