Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Dan zlatne prilike

R. A. Torrey
"Zato, kao što govori Duh Sveti:
Danas ako glas Njegov čujete."
(Jev. 3,7).

Dan zlatne prilike je danas. Zlatne prilike, prilike od neprocenjive vrednosti, otvorene su svakome od nas danas. Za sutra ne postoji sigurno obećanje ni za koga od nas. "Duh Sveti govori: Danas!" Savest viče: "Danas!" pa i glas pameti, i glas istorije, i glas iskustva jednoglasno viču i kliču: "Danas!" Samo glasovi ravnodušnosti, lijenosti i ludosti mrmljaju: "Sutra!" Duh Sveti uvek poziva: "Danas!" A ljudi u svojoj ludosti uvek govore: "Sutra."

Kad je u stara vremena na faraona i njegov narod došla strašna najezda žaba, faraon je užasnut poslao po Mojsija i Arona, i rekao: "Molite Gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda mog, pak ću pustiti narod da prinesu žrtvu Gospodu." (2. Moj. 8,8). Mojsije je odgovorio: "Čast da ti je nada mnom! Dokle da mu se molim za te i za sluge tvoje i za narod tvoj da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih, i samo u reci da ostanu?" (2. Moj. 8,9). Svako bi pomislio da je faraon odmah odgovorio: "Sada", ali faraon, kao i mnogi drugi kraljevi, ludo je odgovorio: "Sutra". (2. Moj. 8,10).

Ljudi u ove dane pokazuju sličnu ludost, a često i veću. Kad su potaknuti da ostave greh sa svom njegovom bedom, poniženjem i opasnošću, i obrate se Hristu da bi stekli radost i mir, te dostojanstvo i mir svog karaktera, koje daje On, oni odgovaraju: "Da, mislim da hoću." "Kada?" "O, sutra." Ali, "Duh Sveti govori: Danas".

Jednog je dana u moju kancelariju došao jedan jadnik. Bio je pijanac, a pijanstvo mu je donelo bedu u srce i uništilo mu život. Pitao sam ga: "Hoćeš li ostaviti piće i obratiti se Isusu Hristu?" C. T. je povikao, "ne postoji ništa drugo što bih mogao učiniti, hoću." "Hoćeš li to učiniti sada?" Obesio je glavu i promrmljao: "Ne sada, sutra." Ali "Duh Sveti govori: Danas." Sutra je dan đavola i bezumnika. Danas je dan Boga i dan mudraca.

ZAŠTO ISUSA PRIHVATITI DANAS?

Želim vam sada dati neke važne i čvrste razloge zašto bi svaki čovek i žena, koji imaju zdravu sposobnost shvatanja tj. zdrav razum, trebao ne samo prihvatiti Gospoda Isusa kao svog Gospoda i Spasitelja, već ga prihvatiti ovde pre nego što večeras napusti ovu zgradu ako ga već nije prihvatio. Ono šta ja želim jeste akcija, trenutno delovanje, razumna i mudra reakcija. A jedina akcija koja je razumna i mudra za svakog onog koji još nije prihvatio Isusa Hrista jeste da ga prihvati upravo ovde i sada. Odluka da se učini prava stvar i mudra stvar u neko neodređeno vreme u budućnosti bez ikakve je vrednosti. "Duh Sveti govori: Danas!" Božje pravo vreme je sada!

1. Jer Gospod Isus donosi mir uznemirenoj savesti

Prvi razlog zašto bi svaki čovek i žena u ovom auditorijumu, koji još nisu prihvatili Isusa Hrista, trebali ga ne samo prihvatiti, već ga prihvatiti sada, jeste što Gospod Isus donosi mir uznemirenoj savesti čim je prihvaćen, a stvarno mudar čovek neće samo želeti taj mir, već će ga poželeti dobiti čim pre.

Gde god postoji greh, postoji i optužujuća savest. A mi smo "svi sagrešili". Ako je neki čovek sagrešio a njegova ga savest ne optužuje i ne uznemiruje, taj je čovek potonuo vrlo, vrlo, nisko. Svakako, postoje različiti stepeni uznemirene savesti i različite vrste uznemirene savesti. Kod nekih je bol oštra i ljuta, kod drugih je tupa i hladna, ali bol postoji, i nemir. U srcu u koje je ušao greh ne postoji mir dok taj greh nije oprošten.

Ali Isus Hrist daje mir uznemirenoj savesti. K meni su dolazili ljudi i žene sa različitom bedom, jer su se sećali nekog greha kojeg su počinili. Ja sam im tada ukazao na Gospoda Isusa, te je svaki, koji je stvarno otišao do Njega, pronašao odmor. Ne mogu vam reći koliko je ljudi i žena došlo k meni - koje je na samu ivicu beznadnog očaja nateralo optuživanje njihove savesti - jer su razmišljali o samouništenju, nadajući se da će se tako rešiti smrtne muke svoje duše. Ali ja sam ih odveo do Isusa Hrista i sad oni imaju odmor i mir Božji koji nadilazi svako razumevanje.

Jednog nedeljnog jutra u Čikagu jedan je mlad čovek došao k meni u strašnoj smrtnoj muci. On je strahovito sagrešio i žnjeo je svoju žetvu. Razmišljao je o raznih grešnim poduhvatima da bi pobegao od neizbežnih posledica svoga greha. Ja sam mu ukazao na Sina Božjega i taj ga je mladi čovek prihvatio. Nakon toga, doveo je k meni i svoju prijateljicu sa kojom je zajedno grešio. Ona je bila krajnje odlučna izvršiti jedno vrlo pokvareno i očajničko delo koje bi je jamačno na kraju odvelo u zatvor ili na groblje. Preklinjao sam je i ukazivao joj na stvarno isceljenje - na Spasitelja.

Kad me napustila, još je uvek bila neodlučna. Na kraju je donela odluku i to ispravnu odluku. Ubrzo nakon toga, dok sam jedne večeri u Moodyjevoj crkvi silazio niz stepenice u prostoriju za razgovore jedna me mlada žena, ozarena lica, zaustavila i rekla: "Želim vam zahvaliti za ono šta ste učinili za mene, mog muža i moje dete."

Nisam je odmah prepoznao te je rekla: "Ja sam ona mlada žena koja je došla k vama", i objasnila mi o čemu se radilo. To je bila žena koja je razmišljala o uništenju svoga deteta i o svom vlastitom, ali je sada pronašla mir u Isusu Hristu. Ljudi i žene, vi koji imate uznemirenu savest i teskobna i nemirna srca, za vas postoji mir u Isusu Hristu. Ako ste mudri, ne da ćete to samo pronaći, nego ćete to pronaći sada. "Duh Sveti govori: Danas." Ne morate više provesti ni jedan dan i ni jedan sat u muci svoje optužujuće i uznemirene savesti!

2. Jer Isus Hrist donosi neiskazanu i slavnu radost onima koji ga prihvate

Drugi razlog zašto bi svaki čovek i žena, koji još nisu prihvatili Isusa Hrista, trebali ga ne samo prihvatiti, već ga prihvatiti sada, jeste taj što Isus Hrist donosi svima, čim ga stvarno prihvate i priznaju, neiskazanu i slavnu radost, radost sa kojom se radost ovoga sveta uopšte ne može upoređivati.

Svaki stvarno mudar čovek neće samo poželeti ovu radost, već će je poželeti odmah. Ja ne želim samo najbolje što mogu dobiti, već to želim što pre. Radost koja je u Isusu Hristu najbolja je radost koju neko može dobiti.

U to ne postoji nikakva sumnja. Pitajte bilo koga ko je ikad iskusio svet i ko je stvarno iskusio Isusa Hrista. Nećete moći pronaći ni jednu, jedinu osobu, koja je stvarno iskusila radost koja je u Hristu, koja je stvarno stavila svoje pouzdanje u Njega kao svog ličnog Spasitelja i bezrezervno se predala Njemu kao svom Gospodu i Gospodaru, a koja vam neće reći da svet nema ni delić radosti koja bi se mogla uporediti sa radošću koja se nalazi u Isusu Hristu. Bez obzira kakve su bile njene prilike u kojima je uživala svet, reći će vam bez i najmanjeg oklevanja da je radost koja se nalazi u Hristu neuporedivo veća i bolja i donosi više zadovoljstva od bilo koje radosti koju može svet dati. Postoje milioni svedoka koji mogu posvedočiti tu činjenicu, a njihovo je svedočanstvo apsolutno jednoglasno.

Poznajem radost koja dolazi od bogatstva; poznajem radost koja dolazi od pozorišta i bioskopa; poznajem radost koja dolazi od plesa i od kockarskog stola; poznajem radost koja dolazi od trkališta i radost koja dolazi od vina, i tako dalje do kraja popisa svetskih radosti. Poznajem i radost koja dolazi od knjige i umetnosti; poznajem radost koja dolazi od muzike, od nauke, od filozofije i od putovanja. Poznajem praktično svaku radost koju ovaj svet može dati, ali kažem vam da je radost svega toga zajedno ništa u poređenju sa neiskazanom i slavnom radošću koja dolazi od pravog prihvaćanja Isusa Hrista kao našeg Spasitelja i potpunog predanja Njemu kao našem Gospodu, te od neprestanog i javnog priznavanja Njega pred svetom i od primanja Duha Svetoga kojeg On daje onima koji ga tako prihvate i potpuno se predaju Njemu i priznaju ga.

Ljudi i žene, ako želite najveću, najdublju, najčistiju i najobilniju radost, nemerljivu sa najvećom radosti koja je poznata ne samo u životu koji dolazi, već i u životu koji je sada, dođite k Isusu Hristu, dođite sada. "Duh Sveti govori: Danas".

3. Jer Isus Hrist donosi izbavljenje od sile greha

Treći razlog zašto bi svaki čovek i žena u ovoj sali a koji još nisu prihvatili Isusa Hrista trebali ga ne samo prihvatiti već ga prihvatiti sada, jeste taj što Isus Hrist donosi izbavljenje od sile greha, a svaki mudar čovek ili žena ne samo da želi izbavljenje od sile greha, već to želi čim pre dobiti.

Ne postoji čoveku poznat drugi oblik ropstva koji je toliko ponižavajući i toliko bedan kao ropstvo greha. Bolje bi bilo da si jadan crni rob najbrutalnijeg goniča robova kojeg je Jug ikada poznavao, nego da si rob pića, rob požude, rob besa, rob droge, rob nečistih misli, rob pohlepe za novcem ili rob bilo kojeg drugog greha. Jadni stari Čiča Toma koji jeca u svojoj kolibi nakon okrutnih udaraca brutalnog gospodara nije tako vredan žaljenja kao bednik, siromašan ili bogat, koji je pod bičem gladi ili požude za drogom ili nekog drugog greha.

Ali postoji sloboda na dohvat ruke, i to upravo sada. Isus Hrist oslobađa ljude od greha u svim njegovim oblicima. On oslobađa ljude koji su godinama bili robovi. On oslobađa u jednom trenu. Svaki grešnik može pronaći oslobođenje u Hristu od svakog greha - i to pronaći upravo sada. Ono šta je Isus rekao kad je bio na zemlji isto je tako istina i danas: "Zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh rob grehu." (Jn. 8,34).

Ali hvala Bogu, isto je tako danas istina kao i kad je On rekao: "Ako vas, dakle, Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni." (Jn. 8,36). Svaki čovek ili žena, koji ima još malo razuma, ne da će samo želeti izbavljenje od greha i njegovog strašnog ropstva, već će to poželeti odmah. Šta biste mislili o nekom robu iz starih vremena koji je bio u ropstvu nekog okrutnog i nasilnog gospodara, a koji bi, da mu je ponuđena sloboda, odgovorio: "Da, želim slobodu. Moje je ropstvo strašno. Ali ne želim slobodu baš sada. Čekaću dogodine. Čekaću do sledećeg meseca. Čekaću do naredne nedelje. Čekaću do sutra." Uzviknuli biste: "Kakva budala!" Ali on ne bi bio tako velika budala kao vi koji sada govorite i mislite: "Da, želim izbavljenje od sile greha", a zatim dodajete, "ali ne večeras, nego sutra." O, ljudi, slušajte: "Duh Sveti govori: Danas".

4. Jer Isus Hrist donosi lepotu karakteru

Četvrti razlog zašto bi svaki čovek i žena, koji već nisu prihvatili Isusa Hrista, trebali ga prihvatili - i to prihvatiti danas, jeste što Isus Hrist donosi lepotu karakteru, a svaki mudar čovek i žena neće samo želeti lepotu karaktera, već će je poželeti čim pre.

Ponekad se u novinama pojavljuju reklame koje glase: "Tajna lepote". Ja vam mogu reći tajnu lepote, ljudi i žene, tajnu trajne i neuništive lepote. To je Isus Hrist u srcu. On ne ulepšava samo lice, On ulepšava i dušu. On pretvara dušu koja se pouzdaje u Njega u svoju vlastitu slavnu sliku.

Ja sam video neke od najnečasnijih ljudi i žena koji su se pretvorili u najpravednije i najlepše osobe. A to je učinio Isus Hrist.

Sam Hadley iz Misije Water Street u New Yorku bio je prijatelj ljudi koji su bili na dnu i odbačeni. On je uvek tražio priliku da pomogne nekom čoveku, da ga podigne na noge i dovede Hristu da bi se spasio. Jednog dana, jedan je čovek Hadleyu rekao: "Imam prijatelja i voleo bi da sa njim razgovarate." Sam Hadley je pitao: "O kome se radi?" "To je Bowery Ike." "Dobro", rekao je Hadley. "Čime se on bavi?" Čovek je odgovorio: "On je lopov. On krade, džepari i slično tome. Upravo je u zatvoru na izdržavanju određene kazne. Sad ga možete najlakše pronaći." Sam Hadley je otišao u zatvor i potražio Boweryja Ikea, koji nije mu mogao pobeći, jer je bio iza rešetaka. Sam Hadley nije imao koristi od Boweryija Ikea, osim što bi ovaj, kad bi izašao iz zatvora, došao k Samu i zatražio malo novca da kupi odeću. Ali bi on ubrzo ponovno bio u zatvoru. Svaki put kad bi izašao iz zatvora, došao bi da vidi Hadleya, ali čim bi stao na noge, ponovno bi se vratio svom lopovluku.

Sam Hadley je išao za Boweryjem Ikeom sedam dugih godina i jednoga dana, na kraju sedme godine, Bowery Ike je bolestan i umoran od greha došao ne samo Samu Hadleyu, već i Isusu Hristu, a Isus Hrist je raširio svoje ruke i prihvatio Boweryja Ikea. Oko godinu dana nakon što je Bowery Ike bio spašen, Sam mi je pisao: "Gospodine Torrey, imam čoveka koji bi hteo studirati u vašoj školi. Ljudi ga zovu Bowery Ike, ali je njegovo pravo ime Ira Snyder. Mi verujemo u njega. On je bio žilava osoba, težak slučaj, ali je sada spašen i mi verujemo da ga Bog želi upotrebiti. Hoćete li ga primiti?" "Dragi Same", odgovorio sam, "primiću svakoga koga ti preporučiš". Sam mi je otpisao: "Preporučujem njega." Zatim sam ja otpisao: "Pošalji ga ovamo."

I Bowry Ike (Ira Snyder) je došao. Poslušajte, ljudi, iako je ovaj čovek bio lopov od malena - jer on je počeo džepariti još dok je bio mali dečak - iako je bio lopov gotovo čitav svoj život, on je postao jedan od najlepših hrišćana koje sam ikada u svom životu sreo. A mogu vam reći da sam poznavao lopove koji su došli Hristu; pljačkaše vozova i pljačkaše banaka koji su došli Hristu; poznavao sam bludnice, ubice i ljude koji su bili krivi za svaki mogući zločin za koji sam ikada čuo, a koji su došli Hristu i postali jedni od najlepših hrišćana koje sam ikada poznavao. Da, neki od tih ljudi i žena jednom su bili u najdubljim dubinama greha.

Ali da se vratimo na Iru Snydera, odnosno Boweryja Ikea. Došao je u Čikago. Ostao je sa nama oko godinu dana, malo više od godinu dana. Jedne mi je večeri rekao: "Želim ići sa vama kući da putem razgovaramo." Na putu do moje kuće, rekao mi je: "Pre nekoliko nedelja bio sam u kratkoj posetu u New Yorku. Mislim da me tamo trebaju. Sviđa mi se Čikago i voleo bi tu ostati, ali verujem da sam potreban u New Yorku. Pisao sam gospodinu Hadleyu da sam spreman vratiti se u New Yorku i pomoći u delu."

Nekoliko dana nakon toga Ira Snyder se razbolio od gripe, blage gripe, ne od teške, ali je morao leći u krevet. Mislilo se da nije jako bolestan. Ali dok sam jedne večeri napuštao sto, sluškinja mi je rekla da me gospodin Hunter, koji je u to vreme bio tamo jedan od mojih pomoćnika, želi videti. Sastao sam se sa njim i on mi je rekao: "Gospodine Torrey, Ira Snyder je umro". Ja sam rekao: "Ko, Johne? Ne misliš valjda na našeg Iru Snydera?"

U školi smo u to vreme imali još jednog čoveka koji je imao vrlo slično ime i koji je u to vreme isto tako bio vrlo bolestan pa sam ja pomislio da gospodin Hunter misli na njega. "Ne misliš valjda na Iru Snvdera?" rekao sam. "Verovatno misliš na toga-i-toga", naveo sam ime drugog čoveka. "Ne", rekao je gospodin Hunter, "gospodine Torrey, umro je Ira Snyder. Umro je iznenada." Pitao sam ga: "Gde je, Johne?" "U kapeli na groblju. Pripremljen je za sahranu i stavljen u kovčeg. Sutra će biti sahrana i ja sam pomislio da bi vam večeras to trebao javiti." "Dobro da si mi javio, Johne", odgovorio sam, "hajdemo tamo."

Otišli smo do pogrebnog zavoda, koji nije bio daleko, i ušli u sobu za posete. Tamo je u kovčegu ležao Ira Snyder. Dok sam gledao u to lice, jedno od najplemenitijih lica koje sam ikada u svom životu video, reći ću vam šta sam učinio - nisam mogao drukčije - zaplakao sam i, nagnuvši se, poljubio prekrasno lice Ire Snydera dok je ležao tamo u svom kovčegu. Da, prijatelji, Bowery Ike je bio lopov pre nego je postao hrišćanin, ali snagom Isusa Hrista u svom je srcu postao jedan od najdražih hrišćana koje sam ikada u svom životu upoznao. Mislim da moje srce nikada nije osećalo takav bol izvan moje vlastite porodice kao što je bila bol nad Irom Snyderom, koji je ranije bio džeparoš, provalnik i sve drugo šta je loše, ali koji je u svom izgubljenom i uništenom stanju došao k Isusu, a Isusovo je srce bilo dovoljno veliko da ga uzme u sebe. Isus je ušao u njegovo srce i promenio ga u svoju vlastitu sliku. Gospod Isus takve stvari čini svakoga dana.

A Gospod Isus isto tako uzima i one koji nisu tako pokvareni, o kojima svet zapravo misli dobro, ali On ih čini neizmerno boljima. To je Isus i samo Isus koji čini uistinu lepe karaktere. Da, ljudi i žene, ne želite li i vi biti dobri? Ne samo dobri u očima čoveka, već dobri i u očima Božjim? To možete i postati. Isusovo je delo da vas takvima i učini. Dopustite mu da počne odmah.

Dopustite mu da počne odmah jer "Duh Sveti govori: Danas". Šta kažete? Sutra? Ne sutra, ako u vama postoji još mrvica razuma, a ja verujem da da. Reći ćete: "Danas. Sada".

5. Jer Isus Hrist ispunjava naše živote najvećom korisnošću

Peti razlog zašto bi svaki čovek i žena, koji nisu prihvatili Isusa Hrista, trebali ga prihvatiti sada, jest što Isus Hrist ispunjava naše živote najvećom korisnošću; a svaki mudar čovek i svaka mudra žena ne želi samo biti koristan, već želi postati koristan što je moguće pre.

Hrišćanski je život jedini stvarno koristan život. Gledamo na živote mnogih koji nisu hrišćani i kažemo: "On ima koristan život", ali Bog gleda na njega i preko njega i ispisuje svoje mišljenje: "Nekoristan". Vidimo li to vi i ja ili ne, čovek ili žena koji nije sa Hristom, protiv Njega je, (Mt. 12,30), a čovek koji je protiv Isusa Hrista, protiv Boga je i protiv čovečanstva. Njegov je život beskoristan pa čak i više od toga. Ali život koji je potpuno predan Isusu Hristu postaje odjednom koristan život. On može biti siromašan život, ali odjednom postaje koristan život.

Jedan moj prijatelj pronašao je jednu od najbeznadnijih i najbednijih žena u New Yorku i doveo je Isusu Hristu. Mislim da je to jadno stvorenje živelo manje od dve godine nakon svoga obraćenja i mnoge je mesece od tog vremena provelo u krevetu. Ali dok je ležala tamo umirući, ta je žena bila od koristi za večno spasenje više od stotinu osoba. Njena priča o promenjenom životu obišla je svet i spasila hiljade.

Dođite Hristu. Stvarno dođite k Njemu. On će vas učiniti korisnima. Dođite odmah da bi vaša korisnost mogla započeti odmah. Srećan sam da sam ja došao Gospodu Isusu. Ali jao! Da sam barem došao ranije! Koliko sam dragocenih godina uzalud potrošio! Kolike zlatne prilike su izgubljene, prilike koje se nikada neće vratiti! Dođite, ljudi i žene! Dođite sada! "Duh Sveti govori: Danas"

6. Jer što ranije dođemo Hristu, punija i bogatija će biti naša večnost

Šesti razlog zašto bi svaki čovek i svaka žena u ovom auditorijumu, koji još nisu prihvatili Isusa Hrista, trebali ga ne samo prihvatiti, već ga prihvatiti danas, jeste ovaj: što ranije dođemo Hristu, punija i bogatija će biti naša večnost.

Večnost svakoga od nas bit će upravo onakva kakvom je mi učinimo u sadašnjem životu. Svaki dan prave službe za Hrista čini našu nagradu mnogo većom i našu večnost daleko punijom i bogatijom. Dođete li Hristu naredne nedelje, bit ćete za svu večnost prikraćeni za sve ono što ste mogli obaviti ove nedelje. U narednim godinama možete plakati: "Vrati se, o, vrati se, vreme, u svom kretanju", ali vreme se neće vratiti. Vreme se ne može vratiti unatrag. Vreme svakoga trenutka ide napred i nikada se ne vraća. Danas juri pored nas munjevitom brzinom. Sutra će brzo doći. I dok se okrenem i pogledam natrag na jučer i na danas kako odlaze u beskonačne dubine prošlosti, vičem: "Jučer, gde si?" A iz beskonačnog bezdana prošlih dana dolazi odgovor: "Zauvek otišao". Ali ja čujem Duha Svetoga kako govori: "Danas! Danas! Danas! "Duh Sveti govori: Danas".

7. Jer ako ne dođemo Isusu Hristu danas, možda nikada nećemo doći

Dat ću vam još jedan razlog zašto bi svaki čovek i žena, koji još nisu prihvatili Isusa Hrista, trebali ga ne samo prihvatiti već ga prihvatiti odmah, a taj je: ako ne dođemo Isusu Hristu danas, možda nikada uopšte nećemo doći.

To uopšte nije nemoguće. Hiljade i hiljade su bile blizu da prihvate Isusa Hrista kao što ste i vi ovoga trenutka, a koje su rekle: "Ne večeras!" i sad su otišle bez Hrista u onaj svet gde nema nade za pokajanje bez obzira sa koliko prolivenih suza to tražili; u onaj svet, u kojem ne postoji prilika da bi se predomislili i promenili svoju večnu sudbinu.

Jedne večeri u Čikagu, neki je čovek došao u naš šator evangelizacije. Bilo je to prvi put u njegovom životu da je uopšte došao na neki takav sastanak. Reči gospodina Schiverea, koji je govorio te večeri, duboko su se utisnule na njega i posle sastanka došao je sa prijateljem i lično razgovarao sa gospodinom Schivereaom. Njegov je prijatelj prihvatio Hrista, a i on sam je bio vrlo blizu da ga prihvati. Gospodin Schiverea mu je rekao: "Hoćete li prihvatiti Isusa Hrista sada?" "Ne", rekao je čovek, "ovo je prvi put u mom životu da sam bio na nekom takvom sastanku. Ne mogu doneti odluku večeras, ali obećavam vam da ću se vratiti u nedelju uveče i prihvatiti Hrista."

To je bilo u petak veče, a u subotu nije bilo sastanka. Gospodin Schiverea je odgovorio da uopšte ne sumnja u iskrenost njegove namere i u iskrenost njegovog obećanja da će se vratiti u nedelju uveče i to učiniti, ali je dodao: "Nemate nikakve garancije da ćete živeti do nedelje uveče". Na to on odvrati sa smeškom, "ne očekujete valjda da će me Bog isključiti nakon prvog ovakvog sastanka u mom životu i ne dati mi još jednu priliku?" Gospodin Schiverea je odgovorio: "Ne znam. Ali znam da mnogo rizikujete čekajući do nedelje uveče. Veoma se bojim da ako sad ne prihvatite Isusa Hrista, nikada ga i nećete prihvatiti i bićete zauvek izgubljeni." "Ne", rekao je čovek, "dajem vam moju reč da ću se vratiti u nedelju uveče i prihvatiti Hrista".

Gospodin Schiverea ga je nastavio nagovarati, ali se čovek nije predao. Sa prijateljem je izašao iz šatora. Ušli su u kočiju i krenuli prema kući. Dok su se vozili ulicom, prošli su pored kafane. Čovek je svom prijatelju rekao: "Zaustavimo se i popijmo čašicu pre nego obojica zauvek prestanemo piti." "Ne", odgovorio je prijatelj, "ja sam to već rešio. Prihvatio sam Hrista i neću popiti više nijedne čašice." "Dobro", rekao je drugi, "ja ću ipak popiti još jednu. Ti pođi do kraja ulice i vrati se po mene; čekaću te napolju." Ušao je u kafanu. Njegov se prijatelj odvezao ulicom i nakon nekoliko minuta vratio se po prijatelja. Ali nigde ga nije video. Ušao je u kafanu da ga potraži. Ni tamo ga nije bilo. Zatim se vratio na ulicu i gledao gore, dole, tražeći prijatelja, ali ga nije bilo na vidiku.

Prolazeći pored visoke drvene ograde, čuo je iza nje ječanje te je brzo otišao tamo i otkrio svoga prijatelja kako leži u nesvesti proboden, sa strahovitom otvorenom ranom na telu, i umire. Odvezli su ga u prezbiterijansku bolnicu i živeo je do ponedeljka ujutro, ali se nije probudio iz nesvesti te je otišao u večnost nespašen, zauvek izgubljen. Zašto? Jer "Duh Sveti govori: Danas", a on mu je odgovorio: "Sutra." I tako je preminuo nepripremljen i otišao u prisutnost Božju, a tako ćete i neki od vas, ako ne budete poslušni Duhu Svetom sada dok govori: "Danas".

Kad sam jedne večeri propovedao u Bradfordu u Engleskoj, na sastanku je sedeo jedan čovek sa svojom ženom. Bili su duboko dotaknuti, ali nisu doneli odluku. Dok su odlazili sa sastanka, žena je mužu rekla: "Zar ne bi bilo lepo da smo oboje prihvatili Hrista?" On je odgovorio: "Da, bilo bi." Došli su kući i otišli na počinak. Oko dva sata ujutro, žena ga je probudila i rekla mu: "Čudno se osećam." Za nekoliko je minuta otišla u večnost. Kad je položio telo svoje žene u grob, vratio se na sastanak i ispričao nam tu priču i prihvatio Hrista, ali je sad došao sam. O, ljudi i žene, poslušajte! Zar ne čujete Duha Svetoga koji viče: "Danas!"

Toliko je smrtnih stvari koje mogu ovu priliku učiniti poslednjom koju ćete imati, a vaše sadašnje odbijanje može biti konačno i kobno. Prilika može nestati. Duh Sveti je sada ovde u sili.

DANAS JE TVOJ DAN ZLATNE PRILIKE

Ovo je velika prilika; ovo je dan zlatne prilike. Slična prilika možda se više nikada neće pojaviti. Za neke od vas nikada više neće doći. "Duh Sveti govori: Danas".

Otvrdnulo srce može zapečatiti vašu sudbinu. Kad je jedno ljudsko srce pokrenuto Božjim Duhom, kao što su neka srca sada, a ono i dalje odbija Duha Svetoga, sigurno će ubrzo postati pretvrdo i potpuno bez nade.

Jedne večeri u našoj crkvi u Čikagu, nakon sastanka na kojem su mnogi prihvatili Hrista, ostao sam razgovarati sa jednim mladim čovekom. On je bio pod dubokim presvedočenjem, jedan korak do odluke. Podsticao sam ga da odmah prihvati i prizna Hrista. "Ne", rekao je, "ne mogu to učiniti večeras. Ali dajem vam časnu reč da ću se vratiti sutra uveče i to učiniti." Ja sam mu rekao da ne sumnjam u njegovu reč i njegovu nameru, ali sam mu rekao i ovo:

"Nemamo nikakvu garanciju da ćete održati svoju reč. U svom srcu imam osećaj da ako to večeras ne učinite, nikada se nećete vratiti." "Zašto?" rekao je. "Moja je majka ovde svako veče. Živimo tu u blizini. Dajem vam svoju časnu reč da ću se vratiti sutra uveče i to učiniti." Ja sam ponovno rekao: "Ne sumnjam u vašu reč, ali Božji Duh je silno radio na vama večeras, i ako odete odavde odbijajući Božjega Duha, verujem da će vaše srce toliko otvrdnuti da će se vaša večna sudbina zapečatiti i nikada se nećete vratiti." "Ne", rekao je, "ne mogu prihvatiti Hrista večeras, ali ću se vratiti sutra uveče i to učiniti." Otišao je. Gledao sam za njim teška srca dok je izlazio kroz vrata. Sam sam sebi rekao: "Nikada se neće vratiti", i nikada se nije vratio. Ubrzo nakon toga pitao sam njegovu majku za njega i ona mi je rekla da se otada nikada više nije navratio u crkvu.

Ljudi i žene, poslušajte! Ne možete se igrati s Bogom, i ne možete se igrati sa svojom vlastitom dušom, i ne možete se igrati sa Svetim Duhom. Duh Sveti ne govori samo u našem tekstu, nego govori i u vašim srcima: "Danas! Prihvati Hrista upravo sada!"

Hoćete li poslušati silnog i milosrdnog Duha Božjega? Hoćete li učiniti kao što vas On nagovara? Hoćete li ga poslušati upravo sada i nećete otvrdnuti svoje srce, nego ćete prihvatiti Isusa Hrista kao svoga Spasitelja, predati se Njemu kao svom Gospodu i Gospodaru i započeti ga priznavati kao takvog pred svetom? Tada ćete biti spašeni i zadobiti ovde i sada divne blagoslove koje On daje i koje samo On može dati.

"Ateizam je bolest duše, pre nego što postane greška u razumevanju."
- Platon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1874
Ukupno: 2666824
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/torrey_dan_zlatne_prilike.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.