Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Prorokov stil života

Stojan Gajicki

Reč "disciplina"je nepopularna reč današnjeg čoveka. Bez životnog cilja i motivacije današnji čovek ne nalazi dovoljno jakih razloga da disciplinuje svoj život. Veoma mali deo hrišćana nalazi za shodno da živi disciplinovano. Da odmah u početku kažem šta pod time mislim: disciplinovano živeti ne znači živeti "pod zakonom". Disciplinovanost je davanje prednosti stvarima koje imaju večni značaj. Zbog toga što nas sitna zadovoljstva ovog života drže u vlasti, kao hrišćani nismo postigli više nego što jesmo. Pod disciplinom ne mislim ni na asketizam. Božji narod ima pravo da uživa i da sebi "pruži trenutke odmora i zadovoljstva" ali je pitanje koje mesto dobri trenutci zauzimaju u mom životu.

Duhovna ljenjost je glavni problem Božjeg naroda. Kad im je Bog dao obećanu zemlju, Izraelci su došli Isusu Navinu mrmljajući da su primili u nasledstvo mali deo. Isusov odgovor je bio, u Isusu Navinu 18,3: "Dokle ćete oklevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših?" Izraelci (neki od njih) su hteli da im se sve servira. Pastor Isus Navin je trebalo da se pobrine za sve što se njihovog nasledstva tiče. Mnogi hrišćani danas rade isto. Ljenji su da Božju reč i obećanja uzmu k sebi, te sve vreme krive pastire za njihov siromašni hrišćanski život.


1. DISCIPLINA U UPOTREBI VREMENA

U Jezekilju 3,24 do 4,11 je opisan način prorokovog života koji može da roditi rod i bude pun blagoslova i na korist drugima.

Planirati u izvesnim hrišćanskim krugovima se smatra skoro neduhovnim. Kako nas Duh vodi je česta fraza među takvima. Istina je da postoji druga strana koja je Duhu dala do znanja da je razum od Boga i da On tu nema puno posla. Tu je potrebna ravnoteža. Organizovanost ne sme da izbaci Duh jer smo onda u religiji. Spontanost ne sme izbaciti disciplinu jer smo onda u opasnosti da Duhu pripisujemo svu odgovornost pa čak i da postanemo fatalisti govoreći: "Tako je Bog hteo!?"

U stihu 24 dolazi naredba od Gospoda za proroka. Izoluj se jedno vreme, ne trči svuda, na sve konferencije, ne moraš u svakoj religioznoj supi biti prisutan. Ima pastira među nama koji se ponose svojim "nabijenim" programima misleći da je to duhovnost. Njihova česta opravdana fraza je: "Treba raditi za Gospoda dok je još dan." Međutim, Gospod nije želeo da Jezekilj samo trči pod izgovorom: "Za Gospoda!", nego je želeo da ga sluša šta ima da mu kaže i tek onda da govori i radi.

Mi retko mislimo o Isusovih trideset godina pripreme i "tišine". Retko spominjemo Pavlovih četrnaest do šesnaest godina provedenih izvan javnosti. Bog hoće da nam govori i bude s nama, a ako mu ne damo vremena, kako će se to dogoditi?

Jezekilj kao da je imao tu naviku da radi i bude uvek u pokretu "za Gospoda". Zato je Gospod morao da ga sveze! (stih 25.). Njegov duh je bio nemiran. Sto stvari je trebalo uraditi. Ako ne bude vodio službu, neće biti blagoslov, ako se ne moli, neće biti tako snažan molitveni sat... Gospod je hteo da ga smiri i usmeri njegove misli i srce na one stvari u kojima je hteo da ga upotrebi.

Drugi, pak, hrišćani imaju previse stvari za svoje privatne živote: vikendice, automobile, izlete, hobije, prijatelje... Pavlu nije bilo ni do čega. U Delima 20,24 on kaže da je "svezan u duhu" i da ne može ništa drugo da stavi na prvo mesto u svom životu do svog poziva - da propoveda Evanđelje. Brate i sestro, ako misliš da je to samo za Pavla i brata pastora, grdno se varaš. Isto važi i za tebe! Spasenje je i tvoj poziv da "ideš i kažeš drugima šta je Gospod učinio za tebe!" Planiraš li u svom danu malo vremena za Gospoda i za eventualni zadatak koga on za tebe ima ili je tvoj dan već unapred tako zauzet da, "eto na žalost, ni danas neću stići, a tako bih hteo"? Brate pastiru, planiraš li današnji dan nekoliko trenutaka sa "poslodavcem" ili je dan već tako pretrpan posetama, dušebrižništvom, sastancima, konferencijama... Možda će Gospod morati da te sveze da bi dobio priliku da bude s tobom par sati.

U Jezekilju 4,4-8 je objašnjeno zbog čega je Gospod morao da ga sveze: radi molitve - radi onoga što je najvažnije. Situacija je bila toliko ozbiljna da je Jezekilj morao da odvoji ukupno stodevedeset dana jednom prilikom i četrdeset drugom prilikom samo za molitvu. Nije mogao da se okreće i gleda na ostale stvari. Trebao je disciplinu u molitvi da bi bio prorok - Božji glas svom narodu. Mnogima od nas dok molimo dođe misao da treba uraditi ono ili dok čitamo Bibliju, da smo zaboravili učiniti ovo. Mi smo u stanju odmah da napustimo molitvu i Bibliju zbog važnosti onog drugog. Kada bi nam Bog i vreme s Njim postali toliko važni da nas ništa ne odvuče taj sat ili dva iz naše kleti, jer tu, u kleti, u susretu sa Bogom, rađa se probuđenje i događaju se čuda.

U Jovanu 21,18 Gospod govori Petru o promeni koju će doživeti. On je bio jedan od "spomenutih", čija je spontanost sprečavala Boga da čini u njemu i kroz njega više. Svuda je i sve on hteo za Gospoda, sve do te mere da Gospod nije mogao sa njim da učini ono što je On hteo.

Mi smo danas okrenuli Mateja 6,33. Promotrimo sebe. Najpre tražimo sve ostalo a onda se pitamo koliko vremena imamo, ako ga imamo, za carstvo Božije.

U Mateju 8,21 je slika mnogih od nas. Hoću Gospode da činim Tvoju volju, ali samo još da kupim bolji auto, da dogradim na kući nešto...

Vreme je bogatstvo. Kako ga koristimo mi koji smo proročki narod na ovoj zemlji? Stanimo, razmislimo i počnimo u naše dnevno planiranje i Gospodu davati dovoljno vremena (Efescima 5,16; 1. Petrova 4,7).


2. DISCIPLINA U UPOTREBI JEZIKA

Jakov je znao važnost tog malog uda. Jakov je poznavao silu reči. Znao je da je Bog Rečju, govorom, stvorio nebo i zemlju, Isus je to znao: "Svojim ćeš se rečima osuditi ili opravdati" je bila rečenica poznata ljudima prvog perioda Crkve. Jezekilju je bilo to poznato. Gospod mu je zatvorio usta i mogao je da govori samo onda kada mu je Bog progovorio (stih 27.).

Malahija 3,16 kaže da Gospod sluša kada njegova deca razgovaraju. "Jadan Gospod", mogli bismo reći, jer naši razgovori obično nisu mnogo drugačiji od bezbožničkih. Ono što me je šokiralo kod nas hrišćana naročito kod mladih u ovoj zemlji je sledeće: kad bi se razgovaralo o fudbalu, pričale šale i slični prazni razgovori, svi bi imali nešto da kažu. Kada bi došlo do trenutka da se slavi Bog i moli, nastao bi "čudan tajac". Od čega je srce puno od onoga i usta govore.

Treba da se nauči da se kaže prava stvar. Ali ni to nije najvažnije. Prava stvar je prava samo onda kada bude rečena u pravo vreme. Bio je jedan period u mom životu kada bih u svom nestrpljenju rekao prave stvari ali u pogrešnom trenutku. Niko ne bi doživeo da je to bilo na blagoslov. Neko drugi bi pola sata iza mene rekao isto ali je bilo na blagoslov, jer je čekao na priliku i trenutak kad je za to bilo vreme.

Priče 10,19 kažu da obilje reči ne biva bez greha. Pavle savetuje mladom Timoteju da se okane praznih govora (1. Timotiju 4,7). Na drugom mestu Božja reč govori o tome da ne upotrebljavamo dvosmislene šale. Ne umeti da se stane u pravom trenutku u svom govoru, u šalama, može da košta više nego što i mislimo. Disciplinujmo naš jezik da bi mogli da budemo kanal za Reč živoga Boga, za Reč koja drugima može doneti život. Govorimo o Gospodu i Njegovim silnim delima kada smo zajedno, izgrađujmo time jedni druge.


3. OPŠTA DISCIPLINOVANOST ŽIVOTA

Jezekilj je od Boga dobio opis onakvog životnog stila koji je mogao da bude najviše blagosloven i bude najplodniji. U stihovima 4,9-11 opisan je stav prema jelu. Mnogi od hrišćana imaju stav prema tome kao u Propovedniku 2,24. Njihov hrišćanski život se sveo na uživanje u jelu, piću i svakidašnjem poslu. Mnogima je takav siromašan život uteha za promašen duhovni život. Ali, Gospod ima izlaza. Ne dozvoli da stil života koga vode ljudi koji nemaju večnosti, bude i tvoj. Bog ima više od "zadovoljstva za trbuh" za tebe.

U 4. Mojsijevoj 6,1-8 je opisan način života koji te može uvesti u silne blagoslove. Ne, to nije asketizam! To je prioritetnost stvari: davanje prednosti onome što ima bolji plod, što daje bolji rezultat, što ima važnost za večnost. Pavle je u Filipljanima 3,7-10 pokazao šta je važnije, šta ustvari vredi staviti na prvo mesto.


4. BITI U SVETU ALI NE OD SVETA

Sve ovo što je Gospod radio sa Jezekiljom i što želi sa tobom i sa mnom, ima svoj cilj a to je da se ima narod koji će živeti u svetu ali ne kao svet. Imati osobe u svetu koje će svojim životom ukazivati na bolje - Božije kraljevstvo. Jezekilj je između sebe i grada u kome je bio, imao zid. U 4,3 se vidi da mu je Bog rekao da stavi zid između sebe i grada i da onda govori tom gradu.

Veliki gradovi sveta u kome živimo su gnezda greha. Duh grada u kome smo može da utiče na nas ako se ne ogradimo zidom u našem duhu od duha grada u kome jesmo. Ima gradova u kojima homeseksualizam hara, drugih u kojima rock muzika ima posebno mesto ili u kojima je fudbal sve. Mnogi hrišćani dođu pod uticaj duha koji vlada u gradu u kome žive. U 2. Petrovoj 2,7-8 opisuju se muke u duhu koje je Lot proživljavao zbog greha grada u kome je živeo. Kako je tebi i meni u gradu u kome živimo? Jesi li se ogradio ili si dao mesta duhu fudbala, rock muzike... koji vlada gradom u kome živiš. O, da nam Gospod da da nam je greh grada u kome živimo povod da se svežemo na molitvu a ne iskušenje da se povedemo za njim. U Otkrivenju 18,4 je poziv za narod Božji u svim vremenima: "Iziđite iz nje, moj narode." Ja verujem da je poseban sud nad velikim gradovima ovog sveta. Da li sam saučesnik onoga što se u njemu odvija ili sam ograđen od toga. Živim li samo u njemu ili možda i od onoga što je u njemu?

Sve je ovo pitanje discipline. Pitanje je: da li mi, Božji narod, shvatamo našu ulogu u ovom svetu? lako smo samo došljaci, Bog nije zamislio da odemo odavde, a da svet ne zna da smo postojali. Pre nego sto odemo, treba da im ukažemo da tamo gde odlazimo postoji već u nama. Carstvo Božje je u nama. Zarazimo ovaj svet, grad u kome jesmo, principima carstva koje je večno, u kome je sam Hrist Car.

Zar to nije dovoljan razlog da planiramo čemu ćemo dati više mesta u našim životima? Zar to nije dovoljno da naše vreme, jezik i ostale stvari u ovom životu damo na sto postotnu upotrebu Duhu Svetome?

U meni nešto govori - da, amen! Ti si HRISTE dostojan. Evo me, uzmi me!

Izvor: IZVORI, 6/1984.
"A ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju kažu ljudi dati odgovor u dan strašnog suda."
- Matej 12:36

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 958
Ukupno: 2661477
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/gajicki_prorok-05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.