Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Molitva donosi silu

David Yonggi Cho

Bog nas je stvorio takvima, da nam je potrebno da spoznamo svrhu i korist od nečega, pre negoli što "uđemo u to stvarno", počnemo to raditi.

Iako možda to u čemu smo, ne volimo, mi nismo sposobni da to tako lako menjamo. Međutim, kada bi smo zaista poznavali kakva je korist od molitve, mi bi smo bez obzira na sve imali snažno razvijen molitveni život.

Motivacija deluje na temelju želja. Da bi neko molio, on bi prvo trebao da nauči da "želi da moli". Da bi molio onako kako to Sveto Pismo nalaže od nas, čovek bi morao da razvije duboku želju za molitvom. Kako možete razviti duboku želju za molitvom? Vi, prvo, morate uvideti večne i prolazne koristi od molitve.


Molitva proizvodi snagu

Kada gledamo u Bibliju, vidimo mnoge snažne molitve. U službi Mojsija vidimo čoveka koji je imao snagu u molitvi. On je mogao da govori sa autoritetom ne samo neprijateljima Božjim, već i Božjem narodu. Kada je on molio uništenja su stizala na Egipat. Kada je on molio, Crveno more se razdelilo pred Izraelom.

Ipak, kako je Mojsije razvio svoju molitvenu snagu? Mojsije je razvio taj život molitve? Isus Navin je takođe video moćnu ruku Božju kroz svoj život i u svojoj službi. On je poznavao Božju volju i strategiju u bitci. Zbog toga su moćni gradovi padali pred neistreniranom vojskom koju je on predvodio. Kako je Isus Navin razvio tako veliku snagu sa Bogom? On je naučio da moli. Dok je Mojsije molio u planini, Isus Navin je provodio noć u podnožju planine u molitvi. Kada je Mojsije otišao, Bog je imao istreniranog vođu kome je upotreba molitve bila bliska.

David je bio čovek predan molitvi. Kada je on bio pomazan za cara nad Izraelom, Saul je još uvek bio na tronu. David se mogao obeshrabriti činjenicom da ga je samo nekoliko ljudi prepoznavalo kao cara. Ipak, molitva ga je dovela do mesta poverenja. On je čekao na Gospoda da ga postavi na prestolje. David je bio dovoljno snažan u svom odnosu prema Gospodu da nije ubio Saula kada je imao priliku. Posle Saulove smrti, Davidova prva akcija kao priznatog cara je bila da dovede Kovčeg saveza na njegovo pripadajuće mesto u centar Izraelskog obožavanja. Kada gledamo na snagu u carstvu i životu Davida, možemo da vidimo izvor njegove snage - život molitve.

Ilija je bio prorok u jedno od najgorih vremena istorije Izraela. U to vreme Izrael se okrenuo obožavanju Vaala. Ilija je molio snažno izazivajući proroke Vaala. Kada se setimo priče o Iliji mi razmišljamo o njegovoj snazi, ali se moramo setiti izvora te snage. Ilija je bio čovek molitve. On je provodio sate, čak i dane u molitvi. To je razlog što su ga proročki sinovi tražili po planinama Izraela kada je bio uzet vatrenim kočijama u vihoru, u nebo.

Ipak, niko nikada nije manifestovao snagu Božju kao Sin Božji, Isus Hrist. Pre nego što je ušao u javnu službu, On je provodio vreme sa Ocem u molitvi. On je znao da provede vremenske periode u molitvi nasamo sa Ocem. Ove molitvene sezone su bile izvor Njegove snage. On nije mogao da učini ništa osim onoga što mu je Otac pokazao.

Da li si umoran od molitvi bez snage što dolazi sa tvojih usana? Da li si spreman za svoju crkvu da uđeš u snažnu molitvenu službu tako da tvoje susedstvo, grad ili država upoznaju snagu koja boravi u tvojoj crkvi? Snagu živog Boga? Ako je to tvoja želja, i ako bi ti učinio bilo šta i platio svaku cenu, onda budu spreman da Bog silno promeni tvoj život i tvoju službu, dovodeći te u novu dimenziju Božje snage.

Ne postoji razlog zašto se ne bi čudesa dešavala stalno u tvojoj crkvi. Nema razloga zašto grešnici ne bi bili privučeni Duhom Svetim u tvoju crkvu. Bio sam čuo da kada je jednog dana Čarls Fini prolazio vozom kroz Houghton, (savezna država New York), Duh Sveti se izlio na grešnike u toj zajednici. Ljudi u koktel barovima su padali na kolena pod ubeđenjem Duha Svetoga i molili Isusa da uđe u njihova srca i spasi ih. Ako je Duh Sveti dao Čarlsu Finiju takvu snagu, zar ne bi i nama dao istu vrstu snažne službe? Fini je retko delio tajnu svoje snage, ipak jedan reporter je bio poslan da ga uhodi. I taj reporter je na kraju razumeo da je izvor Finijeve snage ležao u njegovim satima provedenim u molitvi.

Ja sam ubeđen da mi u Koreji sada imamo samo početak probuđenja koje nam je Bog obećao. Iako je poznato kroz celu naciju da Bog moćno radi u našoj crkvi, mi još nismo videli snagu Božju kakvu ćemo videti u budućnosti ako budemo verni.

Snaga Božja nije samo vidljiva u isceljenjima, oslobođenjima od zlih duhova i masovnim obraćenjima u hrišćanstvo, ona je takođe vidljiva u otvorenom nebu nad našom zemljom. Šta ja mislim pod tim? Kada neka zemlja ima otvoreno nebo, tu je sloboda i duhovna prednost u propovedanju Evanđelja, tu je sloboda. Stepen vere je veliki i ne možete naći veliku duhovnu opoziciju u zemlji koja ima otvoreno nebo. U nekim zemljama teško je propovedati zato što tamo ima veoma puno duhovne opozicije. Sotonske sile koje se suprotstavljaju Evanđelju su toliko jake da tamo nema mnogo vere. To čini poteškoće za nas koji služimo iz Reči ili propovedamo Evanđelje.

U Koreji je lakše propovedati, tako ja mislim, nego bilo gde drugde u svetu. Kada ja propovedam Reč Božju, grešnici se brzo pokaju i spasu. Zašto mi imamo takvu duhovnu atmosferu? Odgovor je, zbog MOLITVE.

Molitva ne proizvodi samo udruženu snagu, već proizvodi i individualnu. Ja sam naučio u svojoj ličnoj službi da moram zavisiti od snage Svetoga Duha. To nije kroz moć ili prirodnu snagu, već snagom Duha Svetoga velike stvari se postižu za Boga. Kako sam naučio da hodam u Svetome Duhu, video sam snagu Božju da radi u mome životu. Kako ja mogu biti pastor nad 750.000 ljudi i još uvek imati vremena da putujem širom sveta, učestvujem u nacionalnim konferencijama o crkvenom rastu? Kako mogu imati dovoljno vremena da održavam televizijske emisije na tri kontinenta? Odgovor je snaga koja dolazi od Duha Svetoga od kako sam predan životu molitve.

Ljudi dolaze u moju kancelariju zbog molitvi redovno. Video sam kako hromi hodaju, slepi gledaju i kako paralizovani ustaju iz svojih kolica pod snagom Božjom. Da li sam ja nešto specijalno? Bog nema specijalnu decu. Mi svi možemo imati snagu u molitvi ako smo voljni da platimo cenu predanja.

Da bismo razvili ovu vrstu snage u molitvi, mi moramo da promenimo naše stavove. U Evanđelju po Mateju, Isus je dao revolucionarnu izjavu u pogledu stava koji je potreban da proizvede duhovnu snagu.

Neki su pristupili Isusu u pogledu Jovana Krstitelja, pošto je ovaj bio zatvoren. Isus je svedočio za jedinstveno mesto Jovana Krstitelja kada je rekao:

"Zaista vam kažem, između onih koji su rođeni od žena nije ustao veći od Jovana Krstitelja, ali ipak onaj koji je najmanji u carstvu Božjem veći je od njega." (Mt. 1:1-11)

Kako može dete Božje koje je u carstvu Božjem da postane veće od Jovana Krstitelja? U sledećem stihu Isus otkriva stav koji je neophodan da razvije duhovnu snagu.

"I od dana Jovana Krstitelja do sada carstvo Božje podnosi nasilje i nasilni ga uzimaju silom" (Mt. 1:12)

Adam Klark je nazvao nasilje o kojem Hrist ovde govori: "zahtev za nasilnim žarom." Ja bi rado ušao u nasilno posvećenje molitvi da donesem snagu Božju u naše živote. Taj nasilni žar je najvidljiviji u samodisciplini.

Snaga u molitvi zahteva mnogo vremena, truda i žrtve. Zbog ovog razloga mi moramo postaviti prioritete u našem vremenu. Mnoge stvari će nas okružiti u našim životima da bi nas sprečile da provedemo neophodno vreme u molitvi da bismo razvili SNAGU molitve. Milošću Božjom, sposobni smo da platimo cenu te molitve SILE, i to samo ako budemo imali ispravan stav prema stvarima i obavezama...

Tagged: molitva| sila|
"Jedini razlog zašto mnogi misle da je teško spoznati Božje postojanje i suštinu duše je zbog toga što svoj duh nikada ne odvajaju od svojih čula i ne izdižu ga iznad telesnoga sveta."
- René Descartes

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 895
Ukupno: 2661414
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/cho_molitva-2.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.