Prorok poput Mojsija

pitanje - odgovor
From: "Semir"
Subject: pitanje vezano za tumacenje jednog stiha
Date: Saturday, November 29, 2008 11:22 PMzamolio bih Vas da otvorite petu knjigu Mojsijevu 18^18 koja kaze= Podignuti cu im proroka izmedju brace njihove,kao sto si ti.Stavicu svoje rjeci u njegova usta,da im kaze sve sto im zapovjedim.= Raspitujem se na koga se ovo prorocanstvo odnosi?

Semire,
hvala ti na javljanju i na postavljenom pitanju.

Da bi se neki stih iz Biblije pravilno razumeo uvek ga treba čitati i analizirati u kontekstu. Navod u 5. Moj. 18:18, treba gledati kroz ceo odeljak, pa i šire:

"Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte, po svemu što si iskao od Gospoda Boga svog na Horivu na dan sabora svog govoreći: Da više ne čujem glas Gospoda Boga svog i da više ne gledam oganj taj veliki, da ne poginem. Zato mi reče Gospod: Dobro rekoše šta rekoše. (18) Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću reči svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovedim. A ko god ne bi poslušao reči moje, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti." (5. Moj. 18:15-19 RDK)

Dato obećanje je u širem kontekstu izrečenih zabrana (vidi 5. Moj. 18:9-22) da narod (Izrailja) ne ide kod vračara i gatara tj. lažnih proroka (5. Moj. 18:20-22) za savete ili reč od Boga.

Obećani prorok biće "podignut" (dat) od Boga i poteći će "između braće njihove" - loze Isakove, "loze proročke" - Jevreja, on će biti sličan Mojsiju, tj. imaće karakter zastupnika, imaće čudesnu službu i blisko zajedništvo sa Bogom (5. Moj. 34:10). Preko Mojsija je bio dat Zakon, tj. načinjen je raskid sa paganstvom, i za očekivati je da će i "novi prorok" uneti razliku (razdvajanje) između stare i nove pobožnosti (religije), jer će u Njega biti reč Božja i ko je ne posluša biće lično Bogu odgovoran za to - suđen.

Peta Mojsijeva 18:18, je jedno od mnogih Božjih obećanja o dolasku Mesije, dakle radi se o tzv. Mesijanskom proročanstvu. Ovaj Božji Mesija će prvenstveno kao i Mojsije biti zastupnik naroda pred Bogom. No, On neće samo prenositi reč Božju, već će izgovarati reč Božju: "i metnuću reči svoje u usta njegova". Reč Božja će biti deo Njega. Mojsije je govorio (prenosio) šta mu je bilo rečeno da kaže, dok "novi prorok" govori na mestu Boga, ovo je velika razlika u autoritetu između ova dva proroka.

U Novom zavetu, u Delima 3:22-26, čitamo o ispunjenju ovog proročanstva:

"Mojsije dakle očevima našim reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže. I biće da će se svaka duša koja ne posluša tog proroka istrebiti iz naroda. A i svi proroci od Samuila i potom koliko ih god govori, i za ove dane javljaše. Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s očevima vašim govoreći Avraamu: i u semenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji. Vama najpre Bog podiže Sina svog Isusa, i posla Ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih." (RDK)

Takođe, sličnu izjavu je dao i prvi mučenik Stefan:

"To je Mojsije koji je rekao sinovima Izrailjevim: Bog će vam podići proroka iz vaše braće kao što je podigao mene. To je onaj koji je u zboru u pustinji bio s anđelom, koji mu je govorio na Sinajskoj gori, i s očevima našim; on je primio žive reči da ih vama da." (Dela 7:37 EČ)

Oba ova svedočanstva govore da se proroštvo ispunilo kroz osobu Isusa Hrista. On je "Onaj" kojeg je Bog "podigao" "između braće njihove".

Dakle, prvi hrišćani (Jevreji) su razumeli da se na Isusu savršeno ispunjava ovo proroštvo iz Pete Mojsijeve: 1) Isus dolazi "od Jevrejske braće". 2) Isus ima reč Božju: "A Isus im reče: Kad podignete Sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim." (Jn. 8:28 RDK) i "Jer ja od sebe ne govorih, nego Otac koji me posla On mi dade zapovest šta ću kazati i šta ću govoriti." (Jn. 12:49 RDK). 3) Isus je od Jevrejskog naroda bio prepoznat kao "veliki" prorok (Mt. 21:11; Lk. 7:16; Lk. 24:19; Jn. 4:19; Jn. 6:14; Jn. 7:40; Jn. 9:17).

Veoma je interesantno poređenje Mojsijevog i Hristovog života, koje potvrđuje da je Mojsije bio "praslika" Hrista, evo nekih paralela:

  • Izbegli su ubistvo kao bebe - 2. Moj. 2:2-10; Mt. 2:13-15
  • Borili se sa zlom i savladali ga - 2. Moj. 7:10-12; Mt. 4:1; Lk. 11:20; Kol. 2:15; 1. Jn. 3:8; Otk. 17:14
  • Postili 40 dana - 2. Moj. 34:28; Mt. 4:2
  • Pokazali moć nad morem - 2. Moj. 14:21; Mt. 8:26
  • Nahranili mnoštvo - 2. Moj. 16:13-15; Mt. 14:19-21
  • Imali su odsjaj nebeske slave - 2. Moj. 34:35; Mt. 17:2
  • Bili odbačeni od domaćih (svojih) - 4. Moj. 12:1; Jn. 7:5
  • Zastupali druge pred Bogom - 2. Moj. 32:32; Jn. 17:9
  • Imali 70 pomoćnika  - 4. Moj. 11:16; 4. Moj. 11:17; Lk. 10:1
  • Ustanovili spomen - 2. Moj. 12:14; Lk. 22:19

Kao još jedna potvrda toga da se ovo proročanstvo ispunilo na Isusu jesu današnji Mesijamski Jevreji. Ovi Jevreji (Rabini) upravo na osnovu 5. Moj. 18:18, kao i prvi hrišćani svedoče svojim sunarodnicima da se reč iz Tore (Mojsijevog petoknjižja) ispunila, da je taj "najavljeni prorok" upravo Jeshua Messiah tj. Isus Hrist. Tako, nema mesta sumnji da najavljeni prorok nije Isus, jer ko bolje poznaje "Zakon i Proroke" od samih Jevreja?

Isus je to baš imamo na umu kada je rekao Jevrejima svoga vremena: "Pregledajte pisma (tj. Zakon i Proroke), jer vi mislite da u njima imate život večni: i baš ona svedoče za mene." (Jn. 5:39 DS). Zaista, sva Pisma ukazuju u pravcu Isusa Hrista.

Na Isusu Hristu se (doslovno) ispunilo više od trista proročanstava iz Starog zaveta, ovo je neverovatno kada se zna da je Stari zavet pisalo desetine "autora" i u razmaku od više hiljada godina, a verovatnoća da ih Isus sve namerno ispuni je skoro nikakva. Dakle, Isus je nešto više od "samo čovek" ili "samo učitelj i prorok".

On je veći od Mojsija, jer je Mesija Božji - Otkupitelj i Zastupnik palog (grešnog) čoveka (vidi Mt. 20:28; Lk. 1:68; Lk. 2:38; Jn. 3:16; Rim. 3:24-26; Gal. 4:4-5; Ef. 1:7; Kol. 1:14; Kol. 1:20-22; Jev. 9:15; 1. Pet. 1:18-19; 1. Jn. 4:10; Otk. 5:9-10).

On je Sin Istinitog Boga: "A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni." (1. Jn. 5:20 RDK; vidi dalje Isa. 9:6; Mt. 1:23; Mt. 26:63-67; Jn. 1:14; Jn. 1:18; Jn. 3:16; Jn. 3:18; 2. Kor. 5:10; 2. Tim. 4:1; Dela 3:14; 1. Jn. 4:9; Otk. 1:5; itd...)

Pozdrav i svako dobro.

"Ulice pakla su popločane dobrim namerama."
- Mark Twain

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 205
Ukupno: 2600998
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/semir.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.