Sajentologija

pitanje - odgovor
From: "Miroslav"
Subject: Sajentologija
Date: Monday, September 20, 2010 13:53Postovana redakciji,
Hteo sam da vas pitam da li imate ikakvih informacija o sajetoloskoj crkvi i njihovim verovanjima. Korisno je znati i takve stvari ...

... Hvala unapred za odgovor.

(deo iz maila)

Hvala vam na javljanju i postavljenom pitanju.

Sajentološku crkvu još nazivaju i "Kalifornijska crkva". Sajentološka crkva je organizacija o kojoj se puno govori, ali se o njoj u suštini malo zna, jer je ona zatvorena za javnost (svet), jedino članovi imaju uvid u tajne ove "crkve" a o kojima im nije dozvoljeno da govore pred nevernicima. Sama organizacija ima složenu strukturu i članovi moraju napredovati sa nižeg nivoa na viši, kako u znanju tako i u hijerarhiji.

Stručnjaci za pitanja sekti i kultova jasno ističu činjenicu da sajentološka organizacija je isključivo stvorena radi sticanja novca i moći. Osoba koja jednom uđe u njene redove ima zadatak da se bez pogovora podvrgne unutrašnjoj hijerarhiji, a vođe imaju pravo da raspolažu psihom (voljom) i imovinom članova.

Zbog toga svetski stručnjaci Sajentološku crkvu ne definišu kao versku, već kao čisto profitabilnu organizaciju, a nekim državama ona je zbog svog načina delovanja zakonom zabranjena. Poznato je da su u Americi, Kanadi i Italiji osuđeni brojni pripadnici Sajentološke crkve zbog poreskih pronevera, kriminalnih radnji i uzimanja novca. Postoji podatak FBI-aja, iz 1977. godine o dokazima da sajentolozi imaju razvijenu špijunsku mrežu koja ima za zadatak da kontroliše rad (život) članova. Uprkos ovakvim crnim saznanjima njihov uticaj se ne umanjuje. Na primer, kada je Nemačka vlada zabranila njihov rad proglašavajući ih sektom koja destruktivno utiče na društvo i pojedince, odmah je usledila burna reakcija američke vlade. Tadašnji državni sekretar Medlin Olbrajt je oštro reagovala kod kancelara Helmuta Kola zbog ugrožavanja ljudskih prava. Ovo samo pokazuje da njihov uticaj vodi sve do vrha same vlasti, što i ne treba da čudi pošto sajentološka organizacija obrće ogromne sume novca.

Sajentologija je počela 1953. godine od strane L. Ron Hubbard, koji je bio pisac naučno fantastičnih romana. Tačnije, 1950. godine Hubard je objavio knjigu "Dijanetika - moderna nauka o mentalnom zdravlju", koja je odmah postala bestseler. Zbog velikog interesovanja javnosti, Hubert osniva dijanetičke organizacije po celoj Americi, iz kojih je kasnije nastala sajentologija - Sajentološka crkva. Danas sajentologija u Americi ima status priznate religije, tako da je oslobođena od plaćanja poreza državi.

Nekoliko godina posle osnivanja svoje crkve, Hubard je javno priznao razlog zašto je to učio: "Ja sam želeo da započnem novu religiju, jer to donosi novac." Zahvaljujući svom religioznom izumu Hubard je postao multimilioner. Od Hubarda ustvari vodi ona poznata izreka: "Ako želiš postati milioner, onda napravi svoju religiju."

Posle Hubardove smrti 1986. godine lidersku ulogu u organizaciji je preuzeo Dejvid Miskevidž. Međutim, on nema njegovu harizmu, tako da se za učenje i dalje koriste Habradove knjige i video zapisi, koji naravno donose veliki profit organizaciji.

Nemoguće je da se sajentologija ukratko opiše. To je veoma složena religija, ako se to uopšte može nazvati religijom u klasičnom smislu. Jer ova "religija", tačnije "kult klub", svoja uverenja temelji na čistoj mašti (fantazijama) svoga osnivača. Sam kult je postao popularan zahvaljujući nekim poznatim Holivudskim zvezdama koje su mu pristupile i u javnosti ga otvoreno promovišu. Najpoznatiji su: Tom Cruise, John Travolta, Nicol Kiddman, itd.

"Sveta knjiga" sajetologije su svi spisi i učenja njenog osnivača L. Rona Hubarda. Knjiga "Dijanetika" je polazna osnova Habardovog učenja. Ona promoviše način izbavljenja od kompleksa i prethodnih loših navika što vodi ka "duhovnom ozdravljenju". Postoje posebni kursevi gde se vode dugi razgovori sa "duhovnim učiteljima" gde se pojedinac oslobađa zabluda, sećanja se brišu, a čovek postaje čist. Iz sećanja se brišu iskustva iz prošlosti, čime čovek postaje duhovno biće koje snagom uma može da se izleči i ostvari sve što želi u životu. Primenjuje se i hipnotička metoda "dijanetičko sanjarenje", kada se kandidat priseća čak i događaja iz prenatalnog perioda.

Sajentologija uči da je čovek besmrtno biće (zvano Thetan) i da izvorno ne potiče sa planete Zemlje, već da je čovek uhvaćen u zamku od materije, energije, svemira i vremena (MEST). Spasenje po učenju sajentologa je moguće kroz proces zvani "revizija" (auditing), pri čemu se "engrams", tj. sećanja na prošlu patnju i bol i nesvesnost koja je stvorila energetsku blokadu biva uklonjena. Revizija je dugačak proces i ona se plaća, i to veoma skupo (npr. može osobu koštati i više od 100.000 dolara). Kada je sav "engrams" konačno uklonjen, onda Thetan (osoba) dobija nazad kontrolu nas MEST, tj. ona nije više pod zlim uticajem i kontrolom MEST-a. Svaki Thetan koji ne postigne spasenje u svom životu, po smrti biva ponovo utelovljen reinkarniran i može ponovo pokušati reviziju.

Dakle, po Habertvom učenju, odnosno sajentolozima, znanje i mentalne sposobnosti ljudske rase potiču od vanzemaljske civilizacije. Učenje je bazirano na SF priči o Xenu - kosmičkom vladaru konfederacije koja obuhvata 21-o sunce i 76 planeta. Zbog prenaseljenosti ovog kosmičkog prostora poslao je bića na Zemlju koja se nalaze skrivena u svesti ljudi. Kako bi ljudska rasa spoznala znanja tih bića neophodno je da se čovek oslobodi - očisti od stečenih navika, lažnih predrasuda koje blokiraju um (tu se misli i na hrišćanska verovanja). Pročišćavanje se odvija kroz sedam nivoa uz pomoć svojevrsnog detektora laži (E-metar) koji dokazuje da li je sajentološki kanditat uspeo da se oslobodi predrasuda. Tako se pojedinac, čiste svesti spaja sa besmrtnim duhom u kome leži bezmerna snaga. Kada se posle ovog obreda postane član, prvi zadatak je širenje učenja i privlačenje novih imućnih članova. Suštinu učenja otkriva i sam naziv sajentologija koji u prevodu znači - "nauka o znanju". Istinsko znanje se pronalazi kroz niz stepenova duhovnog samouzdizanja koje se zove "most ka bez graničnoj slobodi".

Da bi se pristupilo organizaciji treba prvo platiti članarinu (100 dolara), a posle toga novi član se meri E-metrom. To je sprava koju je izmislio Hubard, osoba se rukama drži za nešto slično elektrodama i govori o svojim prošlim događajima u životu, a E-metar meri E-nivo, tj. nivo snage duše u osobi. Sve ovo je ustvari "predračun" koji kaže osobi koliko joj kurseva i tretmana valja proći (koji se plaćaju) da bi joj se duša ojačala i očistila.

Dakle, sajentologija je veoma skupa i zahtevna, svaki njen vid učešća traži od sledbenika plaćanje nekog uloga (računa). To je razlog zašto ova religija okuplja samo bogataše. Takođe, sajentologija je veoma stroga i sprovodi kažnjavanje onih koji pokušaju je napuste članstvo ili su nedosledni (neposlušni) u praktikovanju njenih učenja. Često u javnost procure vesti o prebijanjima neposlušnih članova, a takve glasine npr. prate Tom Kruza kao jednog od glavnih izvršioca kazni nad aljkavim članovima. Možda je ovo objašnjenje zašto je sajentologija tako popularna među bogatima, jer ljudi u organizaciju pristupaju kako zbog prestiža (pomodarstva), da budu u društvu bogatih i slavnih, tako i zbog toga da kroz nju mogu da zadovolje svoje ekscentrične požude - da dominiraju i vladaju nad drugima ili da budu ponižavani (sado-mazohizam).

Sajentolozi tvrde da je sajentologija kompatibilna sa hrišćanstvom, tj. da Biblija podržava svako njihovo učenje. Međutim, ova izjava nema veze sa istinom i ona služi samo za obmanjivanje neupućenih. Na primer, evo par poređenja...

BOG: Sajentologija uči da postoji mnoštvo bogova, i da među njima vlada hijerarhija, da iznad bogova postoje drugi bogovi. Biblijsko hrišćanstvo na drugoj strani prepoznaje samo jednog istinskog Boga, koji je sebe objavio čoveku kroz Bibliju i osobu Isusa Hrista. Biblija uči da nije moguće istinskom Bogu ugoditi ako se pored Njega veruje još u nekog boga, ona to naziva grehom idolopoklonstva. Dakle, bogovi sajentologije i Bog Biblije uopšte ne mogu biti kompatibilini, to su dva nepomirljiva pogleda.

ISUS HRIST: Kao i u mnogim drugim sektama i kultovima, sajentologija poriče božanstvo Isusa Hrista. Hrist je samo jedan on nižih bogova koji je do tog položaja došao tokom mnogih godina. Biblija, opet jasno kaže da je Isus Hrist Bog u telesnom obličju, i da je On žrtva za ljudske grehe. Samo kroz Hristovo delo zastupničke smrti je moguće imati život večni (Jn. 3:16).

GREH: Sajentologija propoveda čovekovu unutrašnju dobrotu a poriče potrebu pokajanja ili ideje da je čovek grešan - po prirodi pokvaren. No, Biblija jasno uči da je čovek grešnik i da je njegova jedina nada i rešenje za to prihvatanje žrtve Isusa Hrista (Rim. 6:23).

SPASENJE: Sajentologija veruje u reinkarnaciju i da lično spasenje jeste oslobođenje iz tog kruga rađanja i smrti. Druge religije ovoga sveta su univerzalni putevi koji vode u mudrost, razumevanje i spasenje. Opet, Biblija uči drugačije, a to je da postoji samo jedan put spasenja i on vodi kroz Isusa Hrista. Sam Isus je rekao: "... ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene." (Jn. 14:6 EČ)

Dakle, ako uporedimo samo neke od tačaka sajentologije sa učenjem Biblije onda je veoma jasno da ova maštovita religija nema ničeg zajedničkog sa tradicionalnim hrišćanstvom. Istina je ustvari sledeća: Sajentologija odvraća ljude od istinskog Boga i Božjeg dara večnog života.

Za svoj znak Sajentološka crkva koristi krst. Krst sa četiri dodata kraka (vidi sliku iznad). Nije jasno da li ovaj njihov simbol predstavlja stilizovanu zvezdu ili možda precrtani krst, u smislu poništenja hrišćanstva, tj. hrišćanskih učenja? No, rekli bi da odgovor na ovu nedoumicu je očigledan: sajentologija kategorički poriče postojanje Boga Biblije, greha, neba i pakla a Isus Hrist je za sajentologe samo dobar čovek, učitelj koji je nepravedno ubijen i ništa više od toga.

Sajentologija je u Srbiji zvanično prisutna od 1995. godine i tu rade kao određena društva građana koja drže kurseve o mentalnim i duhovnim učenjima, kao što su "Dijanetika", "Anatomija ljudskog uma", zatim "Alfa trening", "Uspeh kroz komunikaciju" i "Kako popraviti sebe". Kursevi služe za regrutaciju novih članova i veoma su obećavajući, jer nude ljudima put ka zdravlju, sreći, bogatstvu ili životu bez stresa.

Međutim, prema podacima Evropske federacije centara za istraživanje i informisanje o sektama (FECRIS), glavni cilj sajentologa je rekonfiguracija ličnosti ili što bi se reklo "ispiranje mozga". Zbog toga sajentolozi najveću pretnju svom radu vide u psihijatriji i psihologiji koje pojedincu mogu da pomognu da izbegne i otrgne se od njihovog uticaja. Psihijatre čak nazivaju "crnom silom sveta" a sebe "belom svetskom silom" koja pomaže u oslobađanju čoveka. Takođe, tvrde da su psihijatri krivi za ratove u svetu, među njima i za rat na prostorima bivše Jugoslavije.

Ovo je ukratko odgovor na vaše pitanje a na samom Internetu postoji obilje stranica koja se bave fenomenom sajentologije i ako ih potražite možete saznati više činjenica.

Božji blagoslov.

"Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene ima život večni."
- Jovan 6:47

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 297
Ukupno: 2599312
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/sajentologija.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.