Bolest

pitanje - odgovor
From: "marija"
Subject: pozdrav i pitanja
Date: Saturday, January 26, 2008 12:03ODUSEVIO ME VAS SAJT,SUPER STE..HVALA BOGU ZA VAS.BAS MI SE CEO SAJT DOPADA,SVE TEME I MOGUCNOST POSTAVLJANJA PITANJA..JA BIH VASE MISLJENJE O ISCELJENJU..DAJI ONI KOJI SU BOLESNI TO DOLAZI OD DAVOLA..DALI JE PASTOR PO BIBLIJI DUZAN DA OBIDE BOLESNE KOJI NEMOGU U ZAJEDNICU.HVALA UNAPRED.PUNO BOZIJIH BLAGOSLOVA U ZIVOTU I RADU ZA BOGA.SRCE MIJE RADOSNO,HALELUJA..

Draga Marija,

Zahvalni smo Bogu da je sajt Sionske Trube na blagoslov svima onima koji traže Gospoda, i žele da Mu se još vise približe. Mogućnost da izađemo u susret sa odgovorima na pitanja čitalaca je još jedan razlog više da Ga proslavljamo.

Da bi mogli ispravno da odgovorimo svima koji nam postavljaju pitanja, potrebno je da znamo šta nas Sveto Pismo uči i da to prenesemo ostalima; u suprotnom, naši odgovori ne bi stajali u ravni sa onim što piše u Bibliji, i ujedno takav nas rad ne bi bio ugodan Bogu.

Prvo pitanje koje si nam postavila je bilo: "Da li bolesti dolaze od đavola?"

Ako pažljivo čitamo neke stihove, zapazićemo da uzroci bolesti mogu biti višestruki:

1) Bolesti mogu biti direktan rezultat greha u ljudskim životima, i Bog je u tom slučaju onaj koji pusta bolesti na ljude, kao svoju disciplinsku meru, da ih kazni za neposlušnost ili povrati sa njihovog zlog puta:

"Ali ako ne uzaslušaš glas Gospoda Boga svog da držiš i tvoriš sve zapovesti Njegove u uredbe Njegove, koje ti ja danas zapovedam, doći će na tebe sve ove kletve i stignuće te..." (5. Moj. 28,15; vidi dalje i 5. Moj. 28,27-28; 5. Moj. 28,59-61)

"Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mog, na Mojsija? I gnev se Gospodnji raspali na njih, i On otide. I oblak se podiže sa šatora; i gle, Marija beše gubava, bela kao sneg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava." (4. Moj. 12,8-10)

"Vidite sada da sam ja, ja sam, i da nema Boga osim mene. Ja ubijam i oživljujem, ranim i isceljujem, i nema nikoga ko bi izbavio iz moje ruke." (5. Moj. 32,39)

"I gle, donesoše Mu uzeta koji ležaše na odru. I videvši Isus veru njihovu reče uzetom: Ne boj se, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji." (Mt. 9,2)

"A potom ga nađe Isus u crkvi i reče mu: Eto si zdrav, više ne greši, da ti ne bude gore." (Jn. 5,14)

"I molitva vere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se." (Jak. 5,15)

"Ali ujedanput udari ga anđeo Gospodnji: jer ne dade slave Bogu; i budući izjeden od crvi izdahnu." (Dela 12,23)

2) Bolesti mogu takođe biti uzrokovane zlim duhovima kao posledica greha, tj. grešnog načina života.

"Kad oni pak iziđoše, gle, dovedoše k Njemu čoveka nemog i besnog. I pošto izgna đavola, progovori nemi. I divljaše se narod govoreći: Nikada se toga nije videlo u Izrailju." (Mt. 9,32-33; vidi i Lk. 11,14)

"I gle, beše onde žena bolesna od duha osamnaest godina, i beše zgrčena, i ne mogaše se ispraviti. A kad je vide, dozva je Isus i reče joj: Ženo! Oproštena si od bolesti svoje. I metnu na nju ruke, i odmah se ispravi i hvaljaše Boga... A ovu kćer Avraamovu koju sveza sotona, evo osamnaesta godina, ne trebaše li je odrešiti iz ove sveze u dan subotni?" (Lk. 13,11-16)

"I gle, hvata ga duh, i ujedanput viče, i lomi ga s penom, i jedva otide od njega kad ga izlomi." (Lk. 9,39)

"Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao; jer Bog beše s njim." (Dela 10,38)

3) Bolesti mogu da budu za svedočanstvo slave i veličanstva Božijeg, da se Bog kroz njih proslavi:

"Isus odgovori: Ni on sagreši ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu." (Jn. 9,3)

"A kad ču Isus, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se proslavi Sin Božji s nje." (Jn. 11,4)

Dakle, razlozi za moguću bolest mogu da budu različiti, pa između ostalog i izazvani našom neodgovornošću. Na primer, svako ko se ne obuče adekvatno u vreme niskih temperatura, može da se prehladi, I svako ko neumereno jede masnu hranu, dobija izazvaće probleme sa srcem i krvnim pritiskom, itd.

Veliko je ohrabrenje znati da, iako smo u ovom palom, grehom nagriženom telu koje je vrebano svakojakim bolestima, Gospod taj koji je kadar da isceli od SVAKE bolesti, sto nam svedoče brojni stihovi iz Pisma: 2. Moj. 23,25; 5. Moj. 32,39; 2. Car. 20,5-7; Jov 5,18; Ps. 103,3; Ps. 107,20. Čak štaviše, Gospod daje obećanje isceljenja svojoj deci: 2. Moj. 23,25; 2. Car. 20,5; Jer. 30,17.

Drugo pitanje je bilo: "Da li je pastor po Bibliji dužan da obiđe bolesne koji ne mogu da dođu u zajednicu?"

Poslanica Jakovljeva 5,14 nam jasno kaže: "Boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje."

Znači, ako je neko bolestan, treba da pozove svoje starešine da se mole za njega, ali sigurno je da bi trebalo da se obiđe svako ko je bolestan. Po tome, dužnost svakog pastira jeste da obilazi stado i odazove se pozivu svake duše.

Gospod Isus kaže u Mateju 25,36: "Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obiđoste me; u tamnici bejah, i dođoste k meni.

Nadamo se da smo mogli da budemo od pomoći.
Obilje Božjih blagoslova, Sionska Truba.

Tagged: bolest| isceljenje|
"Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja."
- Psalam 19:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 207
Ukupno: 2601000
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/marija-bolest.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.