Tri pitanja

pitanje - odgovor
From: "Sasa Markovic"
Subject: pitanje uredniku
Date: Friday, May 26, 2006 20:55Nemojte misliti da sam ja jedan od onih koji sumnjaju u ISUSA HRISTA i koji pokušava da ospori ČINJENICU da je ISUS BOG (mesija), nego bih voleo da mi neko pojasni neke stvari iz SVETOG PISMA, jer kad god pitam nekog sveštenika ili tumača Biblije, ispadam "provokator", a naročito sad kada je izašao film Da Vinčijev kod.

Vi ste mi izašli u susret i zahvalan sam Vam na tome. Pa ako Vam nisam dosadan želeo bih Vam pisati o još nekim stvarima koje su kako Vi kažete "na oko kontradiktorne" i meni nerazumljive.

Evo npr. Ko je bila zaista Marija Magdalena? Kako vi tumačite "zver koja imaše 7 glava i rogova 10 i na rogovima njezinim deset kruna" u Jovanovom Otkrivenju? (za današnje vreme) Zašto baš broj 666?

ps. ako sam Vam zaista dosadan slobodno mi recite neću se ljutiti.

Još jednom Vam hvala

Poštovani,
pokušaćemo ukratko da odgovorimo na vaša pitanja.

"Ko je bila zaista Marija Magdalena?"

Marija Magdalena ili Marija iz Magdale, grada koji se nalazio na zapadnoj obali Tiberijanskog jezera. Ona se prvi put spominje u Luki 8:3, kao jedna od žena koja je "služila Hristu". Na ovaj način ona je pokazivala zahvalnost Isusu za izbavljenje koje je On za nju učinio, jer je iz nje isterao sedam demona (Lk. 8:1-3; Mk. 16:9). Marija je sledila Hrista na njegovom zadnjem putu u Jerusalim (Mt. 27:55; Mk. 15:41; Lk. 23:55). Stajala je kod krsta na golgoti. Sa ženom po imenu Saloma i Marijom majkom Isusovom (Mt. 28:1; Mk. 16:2), došla je u nedelju ujutro do Isusovog groba sa pomastima za Isusovo telo. One su zatekle grobnicu otvorenu i praznu, i ugledale anđela (Mt. 28:5). Magdalena je trčala da to javi apostolima, Petru i Jovanu koji su najverovatnije u to vreme stanovali u blizini (Jn. 20:1-2) a zatim se odmah vratila do groba, ispred kojeg je plakala ožalošćena i zbunjena. Vaskrsli Gospod se njoj prvoj objavio, ali Ga ona isprva nije prepoznala. Kad ju je Hrist oslovio po imenu, tada Ga je prepoznala i ispunila se radošću, viknula je: "Učitelju". Ovo je zadnje spominjanje Marije iz Magdale, ona se najverovatnije posle ovoga vratila u Jerusalim. To je ukratko sve što ćemo o ovoj ženi naći u Novom zavetu.

Marija je bila veoma pobožna žena i duboko zahvalna Hristu za spasenje koje joj je On učinio. Hrist je iz korena promenio njen život. Ona je primer iskreno pokajane osobe, sledbenice Hristove, koja se potpuno predala služenju Gospoda. To je slika kakvu nam daju Evanđelja o ovoj jednostavnoj ženi, svaka ideja da je ona bila nešto više od toga, su van biblijska nagađanja.

Crkvena tradicija je napravila zbrku na račun Marije iz Magdale i to na osnovu grube greške u prevođenju i tumačenju Novog zaveta, gde se ova žena izjednačava sa ženom "grešnicom" (prostitutkom) spominjanoj u Luki 7:37-50. Kao i tumačenju da je Magdalena bila jedna od Lazarovih sestara. Ovo je krajem šestog veka potvrdio i papa Grgur Veliki - da su sve tri Marije jedna ista osoba. Naravno, za ovakvu tvrdnju jednostavno nema nikakvog utemeljenja u Evanđeljima. Tako je Marija Magdalena postala "bludnica", koja već vekovima raspaljuje seksualnu maštu raznim misticima, poput nama nam zadnjeg poznatog Dan Brauna, autora "Da Vinčijevog koda".

Braunova izjava da je Isus oženio Mariju Magdalenu i da je ona bila obožavana kao božica, je notorna glupost. Za ovakvu tezu nema ni jednog jedinog validnog istorijskog dokaza. Braun inspiraciju za svoje ideje crpi iz gnostičkih spisa i ko zna iz čega još. Gnostički ili apokrifni spisi su kontradiktorni sami po sebi, istorijskim činjenicama i samom Svetom pismu, i iz tog razloga već od rane crkve su prepoznati i odbačeni kao jeretički - lažni.


"Kako vi tumačite "zver koja imaše 7 glava i rogova 10 i na rogovima njezinim deset kruna" u Jovanovom Otkrivenju? (za današnje vreme)"

Kako čitamo u Otkrivenju: "I stajah na obali morskoj. I videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama njezinim imena hulna." (Otk. 13:1)

U Svetom pismu, more se upotrebljava kao simbol nacija. Dakle, Jovan vidi zver koja se diže iz nacija (naroda). Postoje drugi stihovi u Svetom pismu, kao u knjizi proroka Danila i Otkrivenju, koji nam mogu pomoći da razumemo ovaj stih.

Danilo u 7:3 govori: "I četiri velike zveri iziđoše iz mora, svaka drugačija." Ili ove četiri zveri su nastale iz nacija, i svaka je različita. Stihovi 7 i 8 govore o četvrtoj zveri:

"Potom videh u utvarama noćnim, i gle, četvrta zver, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše, i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svih zveri pređašnjih, i imaše deset rogova. Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste među onima, a tri prva roga iščupaše se pred njim; i gle, oči kao oči čovečije behu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari." (Danilo 7:7-8).

Nadalje, o ovoj četvrtoj zveri čitamo kratko tumačenje u 17 stihu: "Ove četiri velike zveri jesu četiri cara (carstva), koji će nastati na zemlji."

U istom poglavlju Danilo želi saznati značenje četvrte zveri:

"Tada zaželeh znati istinu o četvrtoj zveri, koja se razlikovaše od svih i beše vrlo strašna, i imaše zube gvozdene i nokte bronzane, i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše, i o deset rogova šta joj behu na glavi, i o drugom koji izraste i tri otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i beše po viđenju veći od drugih." (19-20)

Gospod mu daje objašnjenje:

"Ovako reče: Četvrta zver biće četvrto carstvo na zemlji, koje će se razlikovati od svih carstava, i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti. I deset rogova jesu deset careva, koji će nastati iz tog carstva, a posle njih nastaće drugi, i on će se razlikovati od pređašnjih, i pokoriće tri cara." (23-25)

Sada se vratimo u Otkrivenje. Veoma često Biblija sama tumači sebe, kao što je i ovde slučaj. Sama Biblija je najbolji biblijski komentar, i sam Gospod kaže: "Ja ću ti kazati tajnu zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova." (Otk. 17:7).

"Zver koju si video beše i nije, i izići će iz bezdana i otići će u propast; i udiviće se koji žive na zemlji, kojima imena napisana nisu u knjigu života od postanja sveta, kad vide zver koja beše, i nije, i doći će opet. Ovde je um, koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam gora na kojima žena sedi. I jesu sedam careva. Pet je njih palo, i jedan jeste, a drugi još nije došao; a kad dođe za malo će ostati. I zver koja beše i nije, i ona je osmi, i jeste od sedmorice i u propast ide. I deset rogova, koje si video, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vreme primiti sa zveri." (Otk. 17:8-12)

To je tumačenje, ili razotkrivanje tajne četvrte zveri. Ostalo je na istoriji koja tek treba da bude napisana.

Danilo nam je rekao da viziju koju je imao i ono što mu je Gospod rekao o zverima koja se dižu iz mora jesu carstva koja će se pojaviti i vladati zemljom. Prvo je bilo Vavilonsko carstvo, prva slina svetska imperija. Posle nje je došlo Medo-persijsko carstvo. Prvo je Danilo video kao lava, a drugo kao medveda. Medo-persijsko carstvo pobeđuje i uništava Vavilonsko. Treće je Grčko carstvo, ono je kao leopard i pobeđuje Medo-persijsku imperiju. Četvrto, je naravno bilo Rimsko carstvo, koje će pobediti Grčko.

Činjenica je da Rimsko carstvo nikada nije bilo pobeđeno, i da nikada nije doživelo svoje potpuno uništenje. Ono se samo raščlanilo i oslabilo, kako i piše: "koja beše, i nije, i doći će opet". Biblija nam jasno govori da će doći do obnavljanja Rimske imperije. Drugim rečima, nacije će ponovo početi da se povezuju da bi stvorile jedinstvenu Rimsku imperiju. Ovo se danas uveliko dešava pred našim očima, galopirajuće "ujedinjenje Evrope" je jedan od znakova da živimo u poslednjim danima. Iz ove federacije naroda izrašće mali rog, koji je Danilo video u svojoj viziji i uništiće tri kralja, zatim će primiti moć nad celim carstvom - svim narodima, i vladaće zemljom.

Deset rogova su deset vladara koji će primiti vlast od antihrista da vladaju sa njime, ali samo na određeno vreme. "Imena hulna" govore da će ovo carstvo biti veoma bezbožno, protivno svemu što je Božije i sveto.

Bez obzira koliko budućnost izgledala crna, na kraju svega Biblija jasno govori da će Bog suditi obnovljenom Rimskom carstvu i antihristu sa strašnim sudovima, i da će ono biti veoma kratkog veka. Posle njega dolazi Carstvo u kome će vladati Hrist, nad celim svetom, zajedno sa svojim svetima - onima koji su upisani u Njegovu knjigu života. Dakle, nema mesta strahu, jer Bog je taj koji piše i stavlja na nju tačku.


"Zašto baš broj 666?"

Stih iz Otkrivenja 13:18, je vekovna tema ispitivanja: "Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest."

Pogledajmo koliko neke od mogućnosti tumačenja ovog broja kroz numerologiju, kako se on veoma često tumači. Međutim, kao prvo moramo jasno razumeti sledeće, šta nam se govori u stihu: Izračunavanje broja je moguće ali je ono veoma teško (komplikovano).

Mnogi komentatori pokušaju kroz gematriju, koja je kabalistička (mističko filozofsko tumačenje svetih spisa, koje su razvili neki jevrejski rabini. Temelji se na numeričkim vrednostima alfabeta u reči.) metoda, da odgonetnu tajnu ovog broja. Međutim, ovo je više prebrojavanje a ne izračunavanje. Ovaj metod, zbog izobilja sumnjivih imena je zapanjio maštu mnogih, i doneo mnoge zablude. Takođe, trebamo razumeti da gematrija kao metod nije božanski inspirisana (nema temelje u Svetom pismu), zato veliki broj protivrečnosti koja ona daje je i za normalno očekivati.

Obično se broj tri (3) uzima kao broj božanstva, broj sedam (7) kao broj savršenstva. Dok broj šest (6) kao čovekov broj, jer je čovek stvoren šestog dana stvaranja. Samo je pretpostavka, da značenje broja 666, jeste x3 ili čovek, čovek, čovek. Ovakvo tumačenje verovatno proizilazi iz ideje da će se kroz "zver-diktatora", manifestovati svako zlo i greh koje je čovek kadar učiti. Verovaće samo u čoveka, i u moć čoveka, obožavaće čoveka. On će se odreći Boga, odbaciti spasonosno delo Isusa Hrista. Ovo je antropocentrični sistem (čovek u centru svega), koji odbacuje Božije etičke norme i glas svoje savesti, i iz svoje srži izvlači sve ono što je zlo, abnormalno i odvratno pred Bogom. Ovo može objasniti zašto je vladara tog sistema Bog nazvao: "zver". Dakle, jasno je da je broj 666 povezan sa "antihristom". Kada se pojavi antihrist (2. Sol. 2:3-4), onda će biti jasno i kako ga to broj 666 indentifikuje, i dati mu pravo njegovo značenje.

Iz biblijskog teksta je razumljivo da "žig zveri" ili broj 666, koji se pojavljuje u periodu "velikih nevolja" ima značenje pripadnosti. U drevno vreme "stigma" je bila oznaka, žig ili tetovaža na vojniku ili robu. Ova stigma je bila neka vrsta amajlije, koja je žigosanom trebala da pruži zaštitu i sigurnost. Ova stigma je veoma često bila simbol nekog boga kojem je žigosani služio, tj. pripadao (Vidi 3. Moj. 19:28; 21:5; 5. Moj. 14:1; Isa. 49:16, Jezek. 9:4, 2. Moj. 13:9,16, Otk. 14:1; Otk. 7:2; Otk. 9:4).

Šta je pravo značenje broja 666, ili ko se krije iza njega, ili kako će "žig zveri" izgledati? Još uvek možemo samo nagađati, jer izgleda da Božje vreme za otkrivenje ove istine još nije došlo. Mnoga proroštva u Bibliju su "progresivna", što znači da ih ne možemo razumeti dok ne dođe pravo vreme, Božije vreme za njihovo razumevanje. Slično je i sa brojem 666, u pravo vreme Bog će nam dati i "um" da ga izračunamo i prepoznamo.

Pozdrav i svako dobro.

"Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primimo svaki šta je koji u telu činio, ili dobro ili zlo."
- 2. Korinćanima 5:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 706
Ukupno: 2599721
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/magdalena.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.