Jovan Krstitelj

pitanje - odgovor
From: "Sinisa"
Subject: Pitanje!!!!
Date: 6. novembar 2004 18:49Pozdrav!!!!

Sajt vam je odlican i veoma ohrabruje u istrajavanju na putu Gospodnjem u ovom svetu mrznje i bola.

Zelo bih da sa vama podelim par stvari koje me zbunjuju.

1.) Zato Jovan Krstitenj koji je najavio i prepoznao naseg Gospoda Isusa Hrista, a uz to se jos i otvorise nebesa i cu se glas sa nebesa "Ovo je sin moj ljubljeni" kasnije iz tamnice salje dva ucenika da pitaju Gospoda da li je on taj koji treba da dodje ili da cekaju nekog drugog??? (Matej 11,2-3)(Luka 7,19-20)

2.) Jovan Krstitelj je za sebe rekao da nije Ilija(Jovan 1,21), a Gospode je rekao nesto suprotno.(Matej 11,14) Novi zavet je prepun ljubavi kojom nas obasipa nas Gospode Isus Hrist,ali dok citam Stari zavet mnogo puta se zgrozim (klanje zivotinja,prolivanje krvi po oltaru, prinosenje zrtava,ubijanje dece).

Ja sam tako mali i ponizan pred Gospodom da bih ispitivao njegove
postupke,ali ponekad se zapitam. (Druga Carevima 2,23-25) Gde je ovde pravda i ljubav????

Unapred zahvalan......!!!!

(deo iz maila)

Dragi Siniša,
Hvala kako na pitanjima, tako i na strpljivom čekanju na njihov odgovor.

Evo i odgovora prema redosledu postavljenih pitanja.

> 1.) Zato Jovan Krstitenj koji je najavio i prepoznao naseg Gospoda Isusa Hrista, a uz to se jos i otvorise nebesa i cu se glas sa nebesa "Ovo je sin moj ljubljeni" kasnije iz tamnice salje dva ucenika da pitaju Gospoda da li je on taj koji treba da dodje ili da cekaju nekog drugog??? (Matej 11,2-3) (Luka 7,19-20)

Ako pažljivo čitaš delove evanđelja koje si naveo, primetićeš da je Jovan poslao učenike da pitaju Isusa "da li je on onaj pravi" i da to nije nužno njegovo pitanje, već način da utvrdi NJIH u veri. Da je to tako ukazuje Isusova reakcija na pitanje rečima upućenim okupljenom narodu, "šta ste izišli u pustinju da vidite? Trsku koju vetar ljulja?..." (Mt. 11:7; Lk. 7:24)

Dakle, prema rečima Gospoda, Jovan se nije kolebao onako kako vetrovi sumnje duvaju. Ako on nije bio taj koji se koleba ("sablažnjava o mene", Lk. 7:23), onda su to mogli da budu samo njegovi učenici.

Pored toga, u evanđelju po Jovanu se može naći izjava Jovana Krstitelja koja kaže govoreći o Isusu, "Onaj treba da raste, a ja da se umanjujem." (Jn. 3:30) To je rekao u kontekstu sve manjeg broja sledbenika koji su išli za njim, jer se pažnja naroda okretala sa njega prema Onome kome je on pripremao put. Ovo nije izjava čoveka koji se lako koleba u veri i dovodi u pitanja Božja otkrivenja koja je primio.

Način na koji je Gospod odgovorio Jovanovim učenicima je u terminima potvrde očekivanja Jevreja koja je samo Mesija mogao da ispuni:

"Idite i kažite Jovanu šta videste i čuste: slepi progledaju, hromi hode, gubavi čiste se, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima propoveda se jevanđelje. I blago onome koji se ne sablazni o mene." (Lk. 7:22-23) Starozavetni proroci su najavili da će Mesijinu službu, krasiti upravo te stvari i čuda (Vidi Isa. 35:5-6, Isa. 61:1), a to je bilo svedočanstvo koje su Jovanovi učenici trebali da prime kao odgovor.

> 2.) Jovan Krstitelj je za sebe rekao da nije Ilija (Jovan 1:21), a Gospode je rekao nesto suprotno (Matej 11:14)

U Starom zavetu čitamo da je prorok Ilija bio uznet na nebo u vatrenim kočijama. Tako, Jevreji su očekivali njegov ponovni dolazak, smatrajući da nije umro, a razumeli su da on treba da se pojavi pred "Dan Gospodnji" koji su su dovodili u vezu sa objavljivanjem Mesije.

Dakle, oni su se pitali, nije li prorok Jovan najavljeni Ilija koga su očekivali da se pojavi doslovno posle više od osam stotina godina, što je Jovan Krstitelj kategorički odbio. Da su ga pitali da li je on onaj o kome prorok Malahija govori KAO o Iliji (Mal. 4:5) on bi im sigurno odgovorio potvrdno.

Ako čitaš evanđelje po Luci (Lk. 1:13-17) možeš videti da je anđeo Gavrilo govoreći Zahariji, Jovanovom ocu u hramu rekao, "...ne plaši se, Zaharija, jer je uslišana tvoja molitva i tvoja žena Jelisaveta rodiće ti sina, a ti treba da mu nadeneš ime Jovan. Radovaćeš se i veselićeš se, i mnogi će se obradovati njegovom rođenju. Jer ce biti velik pred Gospodom, neće piti ni vina ni žestoka pića, a Duha Svetoga napuniće se još u utrobi svoje majke, te će obratiti mnoge Izrailjeve sinove njihovom Gospodu Bogu. On ce ići pred njim u Ilijinom duhu i sili, da obrati srca otaca prema deci i nepokorne na pravedničku razboritost, da pripremi Gospodu uređen narod."

Dakle, Jovan Krstitelj je došao u DUHU i SILI Ilijinoj, a ne doslovno, ili kao nekakva inkarnacija Ilije, i time ispunio vekovno proroštvo. On je svojom službom ljude pozivao na pokajanje od greha i idolopokloničkog odnosa prema Bogu, baš kao što je to i Ilija činio.

U tom smislu i treba shvatiti kako Jovanovu negaciju pogrešnog popularnog očekivanja Jevreja, tako i Isusovu izjavu da Jovan jeste očekivani prorok Ilija.

Što se tiče surovosti koja se može naći u Pismima Starog zaveta, može se reći mnogo toga. Činjenica je ta, da mi ne možemo suditi tuđi život i dela prema merilima sopstvenog vremena i života.

U istom smislu, biblijska istorija sa sobom nosi ideju pravde koja nije nužno i pravda koja je nama bliska, razumljiva i shvatljiva. Pravda je uvek u kontekstu suda i pitanje je koliko smo mi u stanju da pravilno rasuđujemo kada su u pitanju posledice dela, ili života na generacije i život koji je trebao da usledi u vekovima koji su dolazili, a bili su ekstremni izraz idolopoklonstva i brutalnosti protiv kojih je Bog podigao svoj gnjev.

Hananska religija nije ni izbliza bila šaren splet filozofije i mitova kao hinduizam danas i nije pozivala na mir i toleranciju. Recimo, Feničani su bili prve komšije Izraelcima i od njih dolazi reč kanibal, koja znači sveštenik Ba'ala i od koje dolazi reč "kanibalizam". Oni su jednostvano žrtvovali ljude i kao deo ceremonije ih jeli. Ili recimo, njihova kolonija u Kartagini je notorna po do sada bar dvesta hiljada grobova koji sadrže malu decu koja su tamo žrtvovana njihovim bogovima Molohu i Ba'alu. Ništa nije bilo bolje ni u hananskim gradovima - državicama.

Pa reci mi, gde je tu ljubav i pravda Božja koji zatvara oči pred tolikom nedužnom krvi svojih stvorenja? Zar to nisu dela za svaku osudu?

Mi nismo svesni istorije i običaja tog vremena, pa olako sudimo bilo Boga, bilo Bibliju iz svog previše pojednostavljenog crno-belog ugla gledanja na stvari.

Mislim da je naša pravda zaista "prljava haljina" kako Isaija kaže, u poređenju sa Božjom pravdom. I sva naša ljubav u tom smislu je samo intelektualna zabava kada se uporedi sa Božjom brigom i ljubavlju. Imaj na umu ovo dok čitaš Stari zavet i nailaziš na delove koji govore o zapovesti da se zatru kao prokleti pojedini gradovi i narodi.

U tom svetlu i događaj iz 2. Car. 2:23-24, kada se pravilno prevede, što u našoj Bibliji nije slučaj, i razume u svojoj kulturno-istorijskoj pozadini dobija sasvim drugačiji smisao.

Recimo, "nearim ketanim" na hebrejskom ne znači samo mala deca, već i mladići; "na'ar" ne označava samo dete, već i mladog čoveka koji je dosegao punu zrelost; "katan" ne znači samo "mali", već i mlad u odnosu na starost. Tako, pojedini ljudi su nazvani na'ar iako su bili 28 (Isak), 39 (Josif) i 40 (Rovoam) godina stari.

Dakle, ovi mladi idolopoklonici koji su čuli o uznesenju Ilije, a u to nisu verovali su hulili na Boga vređajući Jelisija rečima "Uznesi se [kao i Ilija], ćelavi!" Nisu vikali - "hodi", već - "uznesi se", na šta ih je Jelisije prokleo što je momentalno dovelo do Božje osude i njenog izvršenja.

Ključ za pravilno razumevanje Biblije je imati na um istorijski i kulturni kontekst u kome je ona pisana, kao i kontekst teksta koji čitamo u odnosu na sve reference koje se odnose na pojedine teško razumljive delove. Ako ovo ne upamtimo Sveto Pismo će biti gomila kontradikcija i izvor zabune.

Još jednom, hvala na pitanjima.
Neka te Gospod blagoslovi u proučavanju i veri.

Božji blagoslov.

"Koji nema ljubavi k meni ne drži moje reči; a reč što čujete nije moja nego Oca koji me posla."
- Jovan 14:24

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 294
Ukupno: 2599309
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/jovan_krstitelj.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.