Gog i Magog

pitanje - odgovor
From: "saso"
Subject: gog i magog
Date: Friday, February 06, 2009 6:47 PMzdravo jasum saso sum dete BOZIJO .moeto prasajne e koi gradovi vo EZEKIL se GOGA I MAGOA ROS TABUL ?I KAKVA FUNKCIJA KE IMA ANTI HRISTOT? I OD KOE PLEME KE BIDE?DALI EVREIN ILI......?POZDRAV VO NRISTA ISUSA I MIROD BOZI DA BIDE SO VAS AMIN.SASO NEDELKOVSKI ....

BITOLA.

Hvala vam na javljanju.

Pogledajmo prvo navode iz Jezekilja.

"Sine čovečji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mesehu i Tuvalu, i prorokuj na nj. I reci: Ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu. I vratiću te natrag, i metnuću ti žvale u čeljusti, i izvešću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjike, sve dobro odevene, zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mačem mašu, s njima Persijance, Etiopljane i Puteje, sve sa štitovima i pod šlemovima, Gomera i sve čete njegove, dom Togarmin sa severnog kraja i sve čete njegove, mnoge narode s tobom." (Jezekilj 38:2-6 RDK)

Dalje, tu je još jedan odeljak:

"Ti dakle, sine čovečji, prorokuj protiv Goga, i reci: Ovako veli Gospod Gospod: Evo me na te, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu. I vratiću te natrag i vodiću te, i izvešću te iz severnih krajeva i dovešću te na gore Izrailjeve. I izbiću ti luk tvoj iz leve ruke, i prosuću ti iz desne ruke strele. Na gorama ćeš Izrailjevim pasti ti i sve čete tvoje i narodi koji budu s tobom; pticama, svakojakim pticama krilatim i zverima poljskim daću te da te izjedu. Na polju ćeš pasti, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod. I pustiću oganj na Magoga i na one koji žive na ostrvima bez straha; i poznaće da sam ja Gospod." (Jezekilj 39:1-6 RDK)

Kao prvo, iz Knjige Postanja saznajemo da je Magog jedan od Jafetovih sinova (1. Moj. 10:2). Jezekilj koristi ovo ime kao ekvivalent za celu neku naciju, najverovatnije za neko pleme koje je proizašlo od Jafeta. Prorok ih opisuje kao vešte konjanike, kao ratnike spretne u korišćenju luka i strele, i kao veoma okrutne.

Postoji više raznih tumačenja o tome ko je Gog i koja je to zemlja Magog. Josip Flavije i neki drugi stari pisci indentifikuju zemlju Magoga sa područjem gde su živeli Skiti, dominantna nacija koja je potekla od Jafeta a koja je naselila područje između Kavkaza (Ghogh i Moghef još su nazivi za njihova brda) i Mesopotamije. Skiti su izvršili invaziju na oblast Palestine (Izrael) i poharali mnoge gradove. Jezekilj jasno kaže da je Gog knez (princ) a Meseh i Tuval da su njegovi zaveznici. Najverovatnije da se tu radi o manjim nacijama ili plemenima.

Oni su dakle bili velika i stvarna pretnja Izraelu, i oni postaju takoreći slika ili metafora za sve neprijatelje Božje koji idu za uništenjem Božjeg naroda (Jezek. 38:5-6).

Tako, Gog i Magog se spominje i u Otkrivenju 20:8: "I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski." (RDK)

To je priprema za bitku koja treba da se odigra na kraju milenijumskog vladanja Hrista. Sotona će izazvati pobunu i narodi će se okrenuti protiv vladavine Hristove - protiv Boga lično. Tražiće svoju samostalnost. No, ovaj njihov ratni pohod je unapred osuđen na propast: "I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih." (Otk. 20:9 RDK) Bog će im presuditi, kao što je to učinio i sa Skitima, i sa drugim narodima koji su dolazili sa isukanim mačem na Izrael. Oni su nestali, ostala je samo istorija da su nekada postojali.

U Otkrivenju, Gogo i Magog predstavljaju zbir svih Božjih neprijatelja, ova imena u ovakvom značenju su česti eho koji se ponavlja kroz jevrejsku apokaliptičnu literaturu. Dakle, ovo bi bio najispravniji način tumačenja ovih imena u Otkrivenju, dok za nagađanja tipa "o kom se to današnjem narodu radi", zaista nema puno prostora. (Ustvari, Otkrivenje govori o velikom mnoštvu naroda (nacija) a ne dva, tj. jednom.)

Reč "antihrist" se može tumačiti na više načina. No, pretpostavljam da vas zanima čovek "Antihrist" ili "Zver" kako ga još naziva Knjiga Otkrivenja.

Ako pitate: "Kakvu ulogu u ovom zadnjem ratu (Goga i Magoga) ima Antihrist?" Odgovor je: nikakvu, jer Antihrist biva uništen prilikom ponovnog drugog dolaska Hristovog, na početku milenijuma, u tzv. Armagedonskom ratu. (Otk. 19:11-21, i dalje Otk. 20:1-3).

U Pismu ništa ne piše o Antihristovoj nacionalnoj pripadnosti. Postoji samo opis njegovog karaktera, dela i sudbine: 2. Sol. 2:3-12; 1. Jn. 2:22; 1. Jn. 4:3; 2. Jn. 1:7; Otk. 13; Otk. 19:20; Otk. 20:10.

Pozdrav i svaki blagoslov.

Tagged: antihrist| gog_magog|
"Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije."
- Jovan 3:5

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 206
Ukupno: 2600999
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/gog-magog.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.