Predgovor

Stojan Gajicki

Ljudska istorija je stalna borba između dobra i zla, svetla i tame. Borba kojoj je kraj od početka poznat, ali opet mnogo puta za nas ljude zagonetna i strašna.

Bog, koji je Svetlost u kojoj nema tame, ima svu moć da svu tamu okonča jednom jedinom reči. Onaj koji je rekao: "Neka bude svetlost!" i bi svetlost, ima potpunu moć nad svim što tama predstavlja.

On je odabrao da silu svoje svetlosti pokaže kroz njegov narod, njegovu Crkvu, koja se sastoji od ljudi iz svih nacija sveta. Zajedničko za sve njih jeste doživljaj novog rođenja verom u spasavajuću žrtvu Isusa Hrista i njegovu potpunu pobedu nad smrću svojim uskrsnućem iz mrtvih.

"Vi ste svetlost sveta. Neka tako vaša svetlost svetli pred ljudima...", rekao je Isus svojim učenicima.

Ljudska istorija poznaje mnoge periode kada je tama prevladavala u svetu. Nekada se čini da je svetlo potpuno potisnuto iz sveta, ali Bog je uvek imao svetla koja su svetlela u tami, iako i malena, ipak su bila nepobediva.

Čovečanstvo izgleda da doživljava novi napad mračnih sila. Crkva Isusa Hrista opet je pred velikim izazovom - da svojom verom i načinom života zasvetli i pobedi tamu i tako još jednom pokaže svetu da je Bog svetla i ljubavi živ i da njegovo Očinsko srce još uvek ima samo dobre namere sa svojim stvorenjem.

Crkvo Isusa Hrista, ustani i zasjaji u svetu koga tama tako brzo guta. Onaj koji jeste Svetlo sveta rekao je: "Ja ću graditi Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati!"

Jer, svetlo je uvek jače od tame.

Stranice ove knjige su objavljene uz dozvolu autora i namenjene su isključivo za internu upotrebu. Kopiranje ili štampanje ove knjige u komercijalne svrhe nije dozvoljeno.

Za informacije kako i gde da naručite/kupite knjige Stojana Gajickog obratite se na: .
"Nema svetog kao što je Gospod; jer nema drugog osim Tebe; i nema stene kao što je Bog naš."
- 1. Samuilova 2:2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 973
Ukupno: 2603783
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/gajicki/zus00.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.