Na početku puta

J.I.

Kada si primio Isusa Hrista u svoje srce - postao hrišćaninom - tada se na Nebu i u tvome telu dogodilo nekoliko krajnje važnih događaja.

Možda si nešto osećao, a možda i nisi. Iskustva hrišćana vrlo se razlikuju u rasponu od snažnih osećaja, pa do ničega. Sve što možda znaš jeste da u ovom trenutku priznaješ istorijskog Isusa Hrista, kao vaskrslog - živog Gospoda i kao svog ličnog Spasitelja i Boga.

Pa ipak, bez obzira na to šta si osećao, ili nisi osećao, ili znaš, ili ne znaš tačno kada si postao hrišćaninom - sledbenikom Isusa Hrista. Činjenica je, da u svim i najraznovrsnijim "obraćenjima" dolazi do nekih psiholoških događanja u čoveku. Da si se obratio na komunizam ili na bilo koju drugu religiju ili ideologiju, iskusio bi ih. Psihološki činioci su odavno uočeni i dobro opisani. Sastoje se od privremenih "osećajnih stanja" i obrata u čovekovu razumevanju života - načinu života.

U hrišćanskom će obraćenju - kao i u svakom drugom - čovek će doživeti mnoge takve psihološke promene, a zasigurno će doživeti i promenu u svom pogledu na svet (svetonazoru). Ali, hrišćansko je obraćenje i mnogo više od toga, i razlikuje po tome što dolazi i do nadprirodnih zbivanja.

Ova nadprirodna zbivanja, koja čovek često niti ne oseća, su trajna, jer su duhovne prirode. Ona te u očima zlih duhova i anđela označavaju kao čoveka koji se razlikuje. Ona dovode tvoje telo u dodir sa večnošću i sa večnim Bogom.

Nov status pred Bogom

Kao prvo, ti si opravdan. To znači da te Bog gleda i postupa s tobom kao da si savršeno pravedan, kao da nikad nisi sagrešio, a niti nećeš. Koliko god tu misao teško shvatao, ona upućuje na događaj koji se već odigrao i nikad se neće promeniti.

Nije stvar u tome da Bog nosi loše naočare ili se pretvara da si bolji nego što jesi. On zna za tvoj greh. Pa ipak, ono što oseća prema tebi i kako postupa s tobom temelji se na pravednosti koju ti je dao Isus Hrist. Bog postupa sa tobom kao da si pravedan poput Isusa. Možda ti se ova misao neće dopasti, ali to razlog zbog kojeg je Hrist umro, takav je bio Božiji naum. Kad ti sva jačina uticaja ove misli prodre do svesti, zadivićeš se nad time. Bežaćeš daleko od svake želje za činjenjem greha, osetićeš kako si oslobođen za svetost, za Boga.

Opravdanje je i nebeski događaj, i događaj u vremenu i prostoru. Ono je nebeski događaj utoliko što je Isus u ovom (sada) trenutku sa desne strane Božjeg prestolja i deluje kao tvoj lični garant i predstavnik. To je nebeski događaj i po tome što ti je sada ime zapisano u nebeske arhive pod "nije kriv". To je i zemaljski događaj, jer ti kao stvorenje prostora i vremena smeš smelo zakoračiti u prisutnost Boga večnosti i razgovarati sa Njime. Zapravo, to i trebaš učiniti. Uoči da nisi dobio dopuštenje da dopužeš u Božju prisutnost, nego da mu pristupiš uzdignute glave.

Drugi događaj koji se zbio u tvom telu poznat je kao obnovljenje ili nanovorođenje. Ovim je događajem večnost prodrla u prostor i ponovno ustanovila trajne veze između tvoje ličnosti i Večnoga. Ponavljam, pri ovom veličanstvenom događaju možda nisi osetio mnogo, a možda i ništa. Čudom božanske milosti u tebe je usađen nebiološki život. To je oblik života koji će te osposobiti da se jednoga dana nastaniš u večnosti isto onako kako ti biološki život sada omogućuje da živiš u vremenu i prostoru.

Život koji je ušao u tebe bio je život samoga Boga. Tvoji su ti zemaljski roditelji iz svojih tela podarili život koji je postao tvojim životom kad si se rodio. Na isti način je Bog, dajući ti Svoj život, i tim činom On je postao tvoj nebeski Otac. Dete si Božje u doslovnom, a ne u prenesenom smislu.

Međutim, život mora rasti i razvijati se. Dok seto bude događalo, ti ćeš sve više i više odražavati Očev lik, od kojeg je tvoj život i došao, baš kao što je rast u telesnom i emocionalnom životu popraćen određenim stepenom sličnosti sa telesnim roditeljima. Kako se Božji život u tebi bude razvijao, on će uticati i na tvoj osećajni i telesni rast. Postaćeš emocionalno zreliji. Da se radi samo o tome, i telesno zdravlje bilo bi ti bolje. Nanovorođenje ti ne garantuje da se nikad nećeš emocionalno ili telesno razboleti, ali će te upraviti putem boljeg zdravlja.

Da bi novi život rastao, treba ga hraniti i vežbati. Hrana koja mu treba jeste Reč Božija (Sveto pismo), vežbanje će se sastojati od pokoravanja Božjoj volji kroz veru. Trebaćeš duboko udisati nebeski vazduh. Dakle, ukratko znaj da si postao "hibrid", biće sa dvema vrstama života i dvema vrstama roditelja.

Novi odnosi s Bogom i ljudima

Kao što smo već počeli uviđati, događaji koji su ti se desili uključuju dramatične promene u ličnim odnosima. Nekada otuđen od Boga, promenio si se u biće koje je s njim u dobrim odnosima, a i Njegovo si dete. Sad je Hrist, jedinstveni Sin kojeg si ranije možda zanemarivao, stupio u ličan odnos sa tobom, i ti sa Njim, odnos koji je višestran. On je tvoj pastir, a ti Njegova ovca (Vidi Psalam 23). Što dalje, postaćeš sve veći stručnjak u raspoznavanju njegovog glasa i moći ćeš Ga slediti kuda god te vodi. Sa svoje strane, On ti garantuje osveženje i odmor, pod uslovom da Ga verno slediš, a spreman je i vratiti te u stado ako zalutaš i izgubiš se.

On ti je gospodar, a ti njemu rob. Oduvek je imao pravo postupati sa tobom kao sa robom, ali te nikad silom nije terao na poslušnost. Tvoj novi odnos podrazumeva i priznanje sa tvoje strane da jesi Njegov rob i da ćeš mu dati pravo da upravlja celim tvojim životom. Iako zahteva poslušnost, ipak je nikad neće ostvariti silom. Možeš mu i uskratiti Njegova prava. Čineći to, pogazićeš zakletvu koju si mu dao i narušiti svoje duhovno blagostanje. Uvredićeš ga iskazivanjem nevere i nepoštovanja. Uprkos tome, On te neće pretvoriti u nekakvog robota, ili se prema tebi poneti grubo.

On je i tvoj sveštenik tvoj "veliki sveštenik". Kada dolaziš Bogu Ocu, činiš to zahvaljujući i jedino Njegovom zastupanju. U trenucima kad se na tebe sruče osećaji slabosti i razočaranja, naći ćeš novu snagu prisetivši se da je tvoj veliki sveštenik i ljudsko, i božansko biće. On može razumeti kako se osećaš, jer je lično proživeo svako ljudsko iskušenje i napetost. On saoseća sa tvojim slabostima. Zahvaljujući svojoj večnoj ljudskosti, on je savršeno opremljen da te s jedne strane podupire i pomogne, i s druge da te zastupa pred Bogom Ocem.

Mogli bismo raspravljati o mnogim stranama odnosa sa Hristom. On je kapetan u borbi, a ti Njegov vojnik. On je hleb kojim se hraniš. On je svetlo koje osvetljava tamu tvoje unutrašnjosti. I tako bismo mogli nabrajati unedogled. Sve to zapravo znači da sada pripadaš Njemu i On tebi kroz uzajamno zajedništvo koje je od životne važnosti. Uspostavljene su veze između vas koje niko na nebu, zemlji ili u paklu ne može prekinuti.

I mnogi drugi tvoji odnosi, takođe su se promenili. Na primer, sad si deo neizmernog broja otkupljenih ljudi i ovde, i posle smrti. Sugrađanin si mučenika i apostola. Iako ti moje reči možda dočaravaju sliku iz istorije, tvoje nebesko državljanstvo povezano je i sa ovozemaljskim odnosima u svakodnevnom životu.

Ako si odrastao u velikoj porodici, možda si primetio da je bilo teže složiti se sa braćom i sestrama (ili možda sa jednim ili dvoje od njih) negoli sa prijateljima izvan porodice. U kriznim trenucima (kad bi, recimo, nasilnici odabrali za žrtvu tvog balavog mlađeg brata) svi biste se ujedinili protiv siledžija, iako je inače bilo trvenja među vama.

Nemoj se zato iznenaditi kad u nebeskoj porodici otkriješ trvenja. Tvoja braća i sestre nisu savršeni. Nakon prve sretne zaslepljenosti, tokom koje ćeš ih možda idealizirati, zapanjićeš se kad otkriješ ogorčenost, podbadanje i otvoreno neprijateljstvo u hrišćanskoj "porodici" - crkvi.

Otkrićeš i to da su neki hrišćani surovi, mrzovoljni, netaktični, naduvani, grubi, lenji, licemeri i slično. Neki će zadrto zastupati potpuno neprihvatljiva politička gledišta, a drugi će srkati supu, ili će im se osećati zadah iz usta. Međutim, ti moraš prihvatiti i zapamtiti činjenicu da i njih Bog ljubi, koliko i tebe, ma koliko ti to teško palo. Moraš biti dovoljno obziran i priznati da i u tvome karakteru ima možda neprivlačnih osobina koje smetaju drugima.

Dakle, veoma važno je da shvatiš da se isti novi život koji je u tebi nalazi i u njima. Dobro pogledaj njihove nedostatke i uoči za sebe da nov život ne garantuje instant lepotu karaktera. Novi život treba rasti i razvijati se.

Nov odnos prema paklenim legijama

Nove si odnose uspostavio i sa silama tame. Bez obzira na to šta si bio pre nego što si postao hrišćanin: poštenjačina, astrolog, veštac, čarobnjak, narkoman, ateisita ili satanista, sada si zakleti neprijatelj paklenih legija.

Nemoj se zavaravati s obzirom na njihovu stvarnost ili neprijateljstvo. Ipak, nemoj ih se niti plašiti. Oni se užasavaju Boga koji je u tebi. Ne mogu te dotaknuti, a kamoli nauditi ti. Ipak, mogu te zavesti, a to će i pokušati. Suprotstavljaće ti se kad se budeš pokoravao Hristu. Ako budeš hladnokrvan i odlučiš da nećeš biti fanatik u pogledu hrišćanstva, oni ti neće praviti neprilike. Ali ako Hrista ozbiljno prihvatiš kao svog Gospodara i Boga, možeš se nadati protivljenju.

"Oduprite se đavolu", piše Jakov, "pa će pobeći od vas" (Jakov 4,7). Život sa Isusom može biti radosno i spokojno iskustvo neprestane pobede nad zlim silama. Ali ova borba nikad ne prestaje.

Takođe, moraš razumeti da te Bog nikada ne ostavlja samog u ovim bitkama. On ti je poslao ličnog "pomoćnika" i staratelja. Njegov dolazak k tebi jeste najznačajniji događaj u tvojoj odluci da postaneš hrišćaninom. Bez obzira na to jesi li osetio Njegov dolazak ili ne, Sveti Duh se smestio u tebi. Svrha sa kojom ga je Hrist poslao jeste da ti da još bolje upute nego što su ih imali apostoli kad je Isus bio sa njima. Možda oplakuješ činjenicu što Isus više nije telom prisutan. Međutim, sa Isusove tačke gledišta, još je veća prednost imati Božjeg Duha u sebi.

Sveti Duh je osoba koja se povlači u pozadinu. Ne želi ti mnogo reći o sebi, nego ti radije daje upute o Hristu i odnosu sa Njime. Sveti Duh će ti biblijske istine učiniti živima, tako što će te osposobiti da ih jasno shvatiš, podsetiće te na stvari kojima te je ranije poučio, vežbati te teškim zadacima koji zadiru u slabosti tvog karaktera, ohrabrivati te kada posustaneš, i pojačavati u tebi glas dobrog Pastira na mnoge načine...


PRUŽITI BOGU SVE OD SEBE

Potpuna predanost Hristu u svetu podeljenog srca

Ova knjiga daje sažet i "moćan" pogled na učeništvo - tj. sledbeništvo Isusa Hrista. Autor nas vraća na osnove, uklanjajući sve religiozne predrasude ili ljudske zahteve i piše o hrišćanskom životu kako ga treba zaista živeti - o onome šta Hrist zahteva od svojih sledbenika. [više...]
"Mir vlada tamo gde vlada Gospod - Princ mira."
- Julian Norwich

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1873
Ukupno: 2662392
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/pocetak.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.