Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Sledi Isusa i spreči SIDU!

dr K. Syam Kumar
Biblijske osnove za
uzdržavanje od seksa radi izbegavanja SIDE!

Najefikasniji način za zaustavljanje SIDE!

UVOD

Najsmrtonosnija zaraza današnjeg sveta je HIV/SIDA. Milioni ljudi u svetu zaraženi su ovom bolešću i tragično pate. HIV/SIDA predstavlja na izvestan način prokletstvo sveta i naučnici očajno preduzimaju razna istraživanja kako bi pronašli lek.

Mnogi su se suočili s nevoljama čak i sa smrću kao rezultat popuštanja iskušenju i zadovoljstvima koje donosi seks. Glavni cilj ovog teksta je da vam pruži razumevanje o tome šta Biblija kaže o ovom problemu kako bi se dao savet naročito mladim ljudima u nadi da izbegnu kugu ovog vremena. Ovaj tekst takođe upućuje čitaoce da podele Isusovu ljubav sa onima koji pate od HIV/SIDE.

Čitaoci ovog teksta se ohrabruju da zaštite sebe od ove jezive bolesti sledeći Isusa. On može pomoći da se izbegne zaraza HIV/AIDS-om jer daje snagu koja je jača od iskušenja ovog sveta i seksa.

U službi Gospoda,
- dr K. Sijam Kumar, Misijska bolnica, Indija.

1. POŠAST SIDE

Mnogi ljudi u svetu, hrišćani kao i nehrišćani, podjednako pate od mnogobrojnih bolesti. Božja Reč kaže: "jer je plata za greh smrt..." (Rimljanima 6:23). Kako se greh uvećava tako i nove bolesti postaju sve očiglednije među ljudskim rodom.

Iako čovečanstvo napreduje u područjima medicine i medicinske tehnologije, nove bolesti se šire i uzrokuju mnoge patnje. U starozavetnom vremenu guba je bila jedna od najomraženijih bolesti. U to vreme, a čak i danas, gubavac se morao izolovati i živeti daleko od drugih, odvojen od svakodnevnice života. Konačno je pronađen lek za gubu i danas je ova bolest više pod kontrolom ali nažalost, bolesti poput sifilisa, kolere, malih boginja, ospica i tuberkuloze ne mogu biti u potpunosti kontrolisane lekovima koji su pronađeni.

Kako god, to nije slučaj za SIDU koja još uvek ostaje neizlečiva. Koji je najveći razlog za epidemiju SIDE u svetu? Zašto toliko ljudi umire od ove strašne bolesti? Glavni razlog je taj što je svet ignorisao instrukcije koje je Bog dao u Bibliji pa sada ispaštaju posledice svojih greha.


SIDA - posledica greha

Biblija nam daje mnogo primera koji ukazuju na posledice grešnog života. Priča o Noju u Starom zavetu nam govori o velikoj poplavi koja je zahvatila svu zemlju zbog pokvarenosti sveta. Noje i njegova porodica su bili pravedni i Bog ih je odabrao da sagrade sebi kovčeg koji će ih zaštititi od nadolazeće poplave. Kad je Noje gradio kovčeg ljudi su ga ismejavali i nisu hteli da znaju za Boga niti da Ga veruju iako je želeo da ih spasi od poplave. Kao rezultat, svi su poginuli osim Noja i njegove porodice.

Poplava je trajala četrdeset dana; vode su se podigle i uzdigle kovčeg iznad zemlje:

"I istrebi se svako telo živo na zemlji, i ljudi i stoka i šta god gamiže i ptice nebeske, sve, velim, istrebi se sa zemlje; samo Noje osta i šta s njim beše u kovčegu." (1. Mojsijeva 7:17-23)

Neki su ipak bili pokorni Bogu i na kraju blagosloveni. Za vreme proroka Danila trojici mladih jevrejskih mladića, Sedrahu, Misahu i Avdenagu bilo je naređeno da piju vina i jedu kraljevsku hranu u palati vavilonskog kralja Navuhodonosora ali nisu hteli da poslušaju i prihvate zadovoljstva ovoga sveta. Izabrali su da služe Bogu i uzeli su samo vode i vegetarijanska jela. Ali, dogodilo se čudo. Kada su ih ispitali nakon određenog vremena uvideli su da im je izgled bio mnogo bolji od onih koji su dobijali vino i kraljevsku hranu. Ova tri Božja čoveka su bila dovođena u iskušenje stvarima ovoga sveta ali su ga prevazišli. Biblija obećava blagoslove svima onima koji tako postupe (prevaziđu iskušenje):

"Blago čoveku koji pretrpi napast; jer kad bude kušan primiće venac života, koji Bog obreče onima koji ga ljube. Nego svakog kuša njegova slast, koja ga vuče i mami." (Jakovljeva 1:12-14)

U Novom zavetu možemo pročitati priču o ženi koja je zatečena u preljubi. Uobičajena praksa je bila da se žena u tom slučaju nasmrt kamenuje. Religiozni ljudi toga vremena su je doveli Isusu kako bi ga iskušali a On im je rekao: "Koji je među vama bez greha neka najpre baci kamen na nju." (Jovan 8:7). Svi su se polako povukli jer su u svom srcu znali da imaju greh u svome životu. "A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom." (Matej 5:28).

Ne samo da je preljuba brutalno kršenje Božje namere za porodicu već se preljubom mogu preneti brojne bolesti (poput HIV/SIDE) (prenosom sa jedne osobe na drugu).

Mi smo svi grešimo na različite načine. Moramo se zato setiti reči koje je Isus rekao ovoj grešnoj ženi: "Ženo! Gde su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi? ... Ni ja te ne osuđujem, idi, i odsele više ne greši." (Jovan 8:10-11). Isus je ovoj ženi  oprostio greh preljube i time dao nadu za sve one koji se pokaju da mogu da imaju oproštenje od istoga greha - preljube.


Droga i alkohol

Danas je veliki broj ljudi u zavisnosti od droge i alkohola što može dovesti do promiskuiteta. Mnoge bolesti, poput HIV-a/SIDE kao i drugih polno prenosivih bolesti se mogu dobiti upravo zbog toga. Takođe, ako konzumiramo alkohol veći broj godina, naša jetra će biti oštećena. Kao što Biblija kaže: "Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti. Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao..." (Galatima 6:7-8).

Bog je zapovedio ljudima da izbegavaju prekomeran alkohol za njihovo dobro. "Vino je podsmevač i silovito piće nevernik, i ko god za njim luta neće biti mudar." (Priče 20:1). Alkoholičar ili narkoman je sklon činjenju mnogih kriminalnih dela. Na primer, pijan čovek gubi sposobnost prosuđivanja šta je dobro a šta loše a posebno na polju seksa. Može pokušati silovanje ili možda čak ubistvo. Osoba koja konstantno ima potrebu za alkoholom osiromašiće i zanemariti svoju porodicu. Isto je sa onima koji dozvole da prekomernom upotrebom droge postanu zavisni. "Ko ljubi veselje, biće siromah; ko ljubi vino i ulje, neće se obogatiti." (Priče 21:17).


Korišćenje kondoma

Korišćenje kondoma ne znači stoprocentnu sigurnost i zaštitu. Zavaravajuće je i pomisliti da kondomi čine seks sigurnim. To je obična laž koju šire proizvođači prezervativa.

Čak i ako se dosledno i pravilno koriste oni mogu skliznuti ili pući. Pored toga, kondomi ne pokrivaju sve. Oni smanjuju ALI NE ELIMINIŠU RIZIK OD HIV ZARAZE I DRUGIH POLNO PRENOSIVIH BOLESTI.

2. REŠENJE PROTIV SIDE JE U UZDRŽAVANJU OD SEKSA - POSVEĆENJU SEKSUALNOG ŽIVOTA

SIDU možemo sprečiti ako nemamo nedopuštene seksualne kontakte sa osobama suprotnog pola (izbegavanje preljube, bluda, kao i homoseksualnih odnosa). Kao muškarci, moramo poštovati imidž žene a ne uništavati ga. Mladi ljudi treba da čekaju na brak pre nego stupe u seksualne odnose. Ovo bi trebalo da bude veoma jasno jer su posledice seksa pre braka veoma jasne.

Oženjeni parovi se takođe ohrabruju da međusobno budu verni. Ako nam je teško uzdržati se od predbračnog seksa ili zadovoljenja u jeftinoj preljubi, pomoć možemo naći u Isusu Hristu: "Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene..." (Matej 11:28-29).

Težak jaram o kojem Isus govori uključuje i naše nekontrolirane seksualne porive od kojih nas On može osloboditi. Budimo oprezni sa kim se družimo i izbegavajmo osobe koje nas mogu navesti na zlo preljube i bluda. "Ne vucite u tuđem jarmu nevernika..." (2. Korinćanima 6:14).

Kad sledimo Isusa Njegov Sveti Duh nam daje snagu da od Njega učimo i da se ne predamo drogi, bludu ili preljubi ili svemu pomenutom što nas može zaraziti HIV-om i uništiti nam život u potpunosti.


Uzdržavanje od seksa je čin ljubavi

Uzdržavanje od seksa može biti definisano kao čekanje na najbolji i najsigurniji seks u braku. Odgađanje seksualne aktivnosti do braka će nas učiniti sigurnim od rizika i pomoći će nam da pronađemo istinsku ljubav i bliskost. UZDRŽAVANJE OD SEKSA JE ČIN LJUBAVI. To pomaže drugoj osobi štiteći svaki deo njenog bića uključujući njeno telo, um i emocije.

Seks je kao vatra koja može biti jako dobra ali samo ako se ispravno koristi. Ona daje toplinu i omogućava nam da spremamo hranu. Šta se dešava ako je vatra van kontrole? Može sve spaliti. Na isti način, seks koji se neispravno upražnjava može imati razarajuće rezultate. Upravo zbog toga seks treba da se upražnjava samo u braku.


Apstiniraj! Čekaj!

Zadržimo svoju seksualnost za sebe! Sačuvajmo je! Odluka koju napravimo danas imaće trajne posledice.

"Za ono što mi pisaste: dobro je čoveku da se ne dohvata do žene: Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svog muža. A neoženjenim i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam. Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se. Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu." (1. Korinćanima 7:1-3, 1. Korinćanima 7:8-9)

3. POBEDA UZ BOŽJU MILOST

Kad je Bog stvorio Adama i Evu, stvorio ih je ne samo radi njihovih telesnih potreba već da najpre međusobno ispune svoje duhovne potrebe. Ovu svetu vezu između muža i žene Bog je dao kroz sveti bračni savez. Ova seksualna povezanost nije dana radi telesnih uživanja već da se dva tela ujedine kao muž i žena, da se razmnožavaju, rastu i da napune celu zemlju.

"Ne zaboravite na Đavla. "Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere." (1. Petrova 5:8)

Đavo nam kaže da imamo seksualne odnose sa svakim i da uživamo u seksu zadovoljstvima na način kako to čini ovaj svet. Taj zlikovac nam kaže da se ništa loše neće dogoditi ako imate seksualne odnose sa mnogo ljudi i pre braka.

Ne zaboravite da vas Đavo posmatra i iskušava kako bi vas mogao ubiti. On želi vašu dušu i potpuno uništenje i koristi neispravne tj. nemoralne seksualne odnose (van bračne veze) kao oružje za totalnu propast ljudskog bića. Muškarac i zena mogu jedino u braku živeti bez opasnosti i brige, radosno u Gospodu.

"Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog." (Jevrejima 13:4)

4. ZAKLJUČAK

Uputstva i upozorenja koja se nalaze u Bibliji i statistike o SIDI koje su prikupile različite zemlje pokazuju da nedopušten seks uveliko doprinosi širenju HIV-a/SIDE. Naime, Bog ima kontrolu, On nudi moć Svetoga Duha da se prevaziđe ljubav prema gresima ovoga sveta darom Svoga Sina - Isusa Hrista koji je prolio svoju krv i dao svoj život za otkupljenje naših greha. Međutim, problem je u tome što čovečanstvo nije voljno da prihvati ovaj besplatan dar već nastavlja zanemarivati uputstva koja je Bog dao i nastavlja čeznuti za zadovoljstvima ovoga sveta.

Naša je molitva da čitaoci ove knjige pronađu Božji Mir kroz pokajanje i veru u Hrista koji nam omogućuje da u Njemu postanemo nova stvorenja. Naš bivši život sa seksualnim gresima može biti opran u Njegovoj dragocenoj krvi.

"Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade." (2. Korinćanima 5:17)

5. SVEDOČANSTVA NADE

Biblija daje primere isceljujuće Isusove snage. Na primer, On je iscelio gluve, slepe, hrome, ljude koji su bili opsednuti zlim duhovima i drugim bolestima. Mi smo u "Mission Hospital" (Misijska bolnica) u Indiji imali prilike da vidimo Njegovu isceljujuću moć. Ne razumemo ova dela milosti ali ih prihvatamo kao Božju volju za ljude koji su zaraženi. Slede dva primera Njegovog milostivog isceljenja a u vezi sa HIV-om/SID-om:

Prvo svedočanstvo: Čovek koji je bio dijagnoziran HIV pozitivan (imao je odnos sa dve žene) posetio je Misijsku bolnicu u Indiji. Nakon analize krvi prosledila je žalosna vest. Bio je potresen i spreman da plati bilo koju cenu da se izleči. Kao vrlo religiozan čovek koji je obožavao svoje indijske bogove i idole imao je teško vreme da se nosi sa ovom činjenicom i upao je u depresiju. Znao je da će u dogledno vreme umreti znajući da je ova bolest neizlečiva uprkos tome što je obožavao sve te bogove i idole. Život mu je bio potpuno crn.

Jednom prilikom je prolazio pored hrišćanske crkve i slučajno čuo Božju Reč koja mu je u tom momentu dala utehu: "Kad, dakle, Hristos postrada za nas telom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada telom, prestaje od greha." (1. Petrova 4:1). Dok je jecao pored crkve jedan hrišćanin mu je prišao i upitao ga zašto plače. Rekao mu je da je HIV pozitivan i da zna da ne postoji lek za njegovu bolest.

Božji sluga ga je ohrabrio da ništa nije nemoguće sa Isusom koji je iscelio mnoge slepe, hrome, gluve, neme kao i opsednute demonima. Nekoliko dana kasnije počeo je da dolazi u crkvu, pokajao se i predao svoj život Isusu. Našao je u Njemu oproštenje svojih greha i život mu je bio ispunjen mirom i radošću. Kao što i Biblija kaže: "Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, očišćava nas od svakog greha." (1. Jovanova 1:7)

Zahvaljujući Hristovoj isceljujućoj moći bio je ponovo zdrav. "Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se." (Isaija 40:31)

Ovaj čovek je shvatio da Isus koji ga je voleo i prihvatio može takođe da izleči bilo koju bolest, uključujući i HIV. Kada mu je rodbina saznala da je HIV pozitivan, izolovali su ga i držali ga na distanci od sebe ali ga je Božji sluga prihvatio i utešio Hristovom ljubavlju. Shvatio je da mu HIV više ne može ništa jer je znao da će mu Hristos dati mesto u večnosti čak i nakon njegove smrti. Sve to nije zbog njegove bolesti već zbog ljubavi i milosti koju Bog ima za njega. Odbačen je bio od svoje rodbine i bogova ali je zato bio prihvaćen od jednog hrišćanina koji mu je pokazao istinsku ljubav i utehu i pomogao mu da prihvati Božiju milost.

Drugo svedočanstvo: Drugi čovek iz Indije koji je imao seksualne odnose sa mnogo žena došao je u Misijsku bolnicu. Prethodno je bio u "Medical College Hospital" radi operacije hemoroida. Kada je analiza krvi otkrila da je HIV pozitivan poslali su ga kući bez pokušaja da ga operišu.

U očaju i bez ikakve nade čovek je odlučio da se obesi. U svojoj prevelikoj milosti Gospod je iskoristio jednu ženu - hrišćanku da ga dovede u Misijsku bolnicu. Kada je doktor video rezultate analize krvi pokazao je veliko saosećanje prema čoveku. Vođen Svetim Duhom odlučio je da uradi još nekoliko analiza što se obično ne radi nakon što druga bolnica potvrdi da je osoba HIV pozitivna.

Nakon tri analize rezultati su pokazali da je HIV negativan. Osoblje bolnice je bilo zahvalno za čudesno Božje isceljenje i slavili su Gospoda. Isus ga je izlečio od HIV-a on se potom obratio i njegova deca nisu morala da postanu siročići zbog njegovog potencijalnog samoubistva. Mnogi ljudi su upoznali Isusa i bili obraćeni kroz ovu priču a cela porodica ovog čoveka je postala verna. Gospod Isus može da oslobodi i izleči od bilo koje neizlečive bolesti voljom Božijom. On ima moć nad telom i duhom. "On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje." (Psalam 103:3)

6. UPAMTI!

A sada upamti ovo:

BOG TE TREBA ŽIVOG!
TVOJA TE PORODICA TREBA ŽIVOG!

Zato: VOLI ŽIVOT, SLEDI ISUSA, I ZAUSTAVI SIDU!

Izabrani delovi iz knjižice: "FOLLOW JESUS, PREVENT AIDS", www.missionhospitalindia.org.  Preveo: Ante Miliša.
"Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži Tebe, Bože! Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijem?"
- Psalam 42:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1587
Ukupno: 2664536
Generisano za: 0.012''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/zaustavi_sidu.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.