Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Reči blagoslova

Džon Kilpatrik
"Da te blagoslovi Gospod i da te čuva!
Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv!
Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir!"
(4. Moj. 6:24-26)

Volim i uživam u živoj muzici u crkvi, ali na moje razočaranje, nikad nisam bio nadaren na tom planu. Kao i većina pastira, uvek sam sanjao o tome da imam crkvu sa organizovanom grupom muzičara. Posebno sam želeo bend koji bi imao duvačke instrumente. U Braunsvilu su stvari polako dolazile na svoje mesto. Imali smo nekolicinu muzičara koji su svirali i izgledalo je da bi orkestar iz moje vizije konačno mogao i da se ostvari.

Kad smo izgradili podijum u novoj sali za bogosluženja, korakom vere sam zatražio od arhitekte da izgradi jedno udubljenje, prostor za orkestar. Ta spuštena površina iza stolica za starešine, a ispred postolja za hor, bila je savršena - ne samo za klavir i orgulje, već dovoljno velika za orkestar sa svim duvačkim instrumentima.

U vreme moje molitve, subotom uveče u crkvi, otišao bih do tog mesta. "Bože", počeo bih, "znaš da nikad nisam imao orkestar u mojoj crkvi. O, Gospode", nastavio bih, "potreban mi je orkestar. Kad ćeš mi ga dati? Kad će naša crkva imati predivan zvuk duvačkih instrumenata koje si ti pomagao da ljudi stvore?"

Nedeljama sam se na ovaj način molio za orkestar. Jedne subote, Bog me je prekinuo. "Sine," Sveti Duh me je blago upitao, "umesto da izgovaraš prokletstva, cmizdriš i žališ se zbog svoje želje za orkestrom, zašto ga ne blagosloviš?"

Zanemeo sam. Dok sam razmišljao o sadržaju mojih molitava, shvatio sam da je Bog bio u pravu; Koristio sam molitvu da bih se žalio Bogu - u stvari "proklinjao" situaciju.

Do sledeće subote uveče moje molitve za orkestar su se dramatično promenile. Stojeći na tom spuštenom delu sale, počeo sam iznova: "Oče, blagosiljam ovo mesto. Zahvaljujem Ti što ćeš ti jednog dana veličanstveni orkestar postaviti na ovo mesto. Zahvaljujem Ti što Skupština Božja u Braunsvilu privlači ljude sa novim talentom, uključujući one koji sviraju limene duvačke instrumente. Blagosiljam ovaj deo sale u Tvoje ime Gospode, i izgovaram da je ovo plodno tlo za orkestar".


Neplodno postaje plodno

Za 90 dana je Bog odgovorio. Dok bio pastir Prve Skupštine Božje u Vorner Robinsu u Džordžiji, u mojoj zajednici je bio i jedan pukovnik vazduhoplovstva. Godinama smo ostali u kontaktu, uprkos tome što je on bio prebačen na drugo područje, a ja postao pastir u Braunsvilu.

Pozvao me je, (sad već kao penzionisani pukovnik): "Pastiru, dolazim u Pensikolu da se prijavim za posao instruktor za obuku trupa rezervnih oficira. Nedeljom bi da dolazim da slavim Gospoda u vašoj crkvi. Donosim i svoju limenu trubu. Da li bi hteo da ja sviram u vašem orkestru?"

Nisam čak ni znao da je imao trubu, a kamoli da zna da je svira. No, on je dobio posao za koji se prijavio i začet je Braunsvilski mešoviti orkestar. Uskoro su se čuli blagi tonovi trube za vreme slavljenja i obožavanja u našoj crkvi.

Devetnaest godina sam želeo i molio se za orkestar u crkvi, ali bez rezultata. Sada, tri meseca nakon što sam molio i blagosiljao, umesto što sam se žalio, naša crkva je imala orkestar.

Bog je privukao svu moju pažnju. Već sam znao da su dosledna molitva i naše vreme svete pričesti jednom sedmično bili od vitalnog značaja za probuđenje u Braunsvilu. Sad je Bog dodao i treći element - blagosiljanje.

Dik Ruben, moj drag prijatelj, evanđelista i Mesijanski Jevrejin, često bi rekao: "Kad je obrazac ispravan, Božja slava se spušta." Počeo sam da shvatam da je blagosiljanje bilo deo Božjeg obrasca.

Već sam bio dobro upućen u jednu istinu: bilo je mnogo neplodnih, jalovih područja u životu crkve i u životu mnogih ljudi koje sam znao. Često sam bio pogođen neplodnošću praznih klupa, neplodnim situacijama u životima ljudi koje se nisu menjale, neplodnim periodima na našim bogosluženjima, kada je izgledalo kao da je Sveti Duh odsutan.

Kada sam blagoslovio nepostojeći orkestar, neplodno je postalo plodno. Dok sam gledao kako taj orkestar raste i moje razumevanje blagoslova u Božjoj Reči se produbljivalo.


Isus i blagosiljanje

U svojoj propovedi na gori, Isus nas podučava: "Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone" (Mt. 5:44), Blagosiljanje je bilo tako važno za Isusa da je čak hteo da mi blagosiljamo i naše neprijatelje.

Po jevrejskoj tradiciji, starija osoba bi blagoslovila mlađu stavljajući svoju desnu ruku na nju i izgovarajući reči blagoslova. Matej, Marko i Luka pišu o roditeljima koji dovode svoju decu Isusu da ih dotakne ili položi ruke na njih; hteli su da Isus blagoslovi njihovu decu. Učenici, svesni toga da vreme brzo prolazi, mislili su da Isus ima pametnijeg posla i ukorili su roditelje. Onda je Isus ukorio učenike: "Pustite dečicu da dolaze k meni, ne branite im; jer takvima pripada carstvo Božije... I zagrlivši ih, blagoslovi ih, stavljajući ruke na njih" (Mk. 10:14-16).

Isusova želja je bila da svako bude blagosloven - od najmanjeg deteta do najnepoželjnijeg neprijatelja. Međutim, Isus nije tu stao. On je dao i svoj život da bismo ti i ja bili blagosloveni. Pavle jasno kaže: "Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je on postao kletva za nas, jer je napisano: 'Neka je proklet svako ko visi na drvetu', da Avramov blagoslov dođe na mnogobošce u Hristu Isusu, da mi posredstvom vere primimo obećanog Duha" (Gal. 3:13-14).

Dok sam proučavao ovaj stih, na svež način sam shvatio da je pohođenje Svetog Duha za kojim sam čeznuo bilo deo blagoslova za koji je Isus umro da bi mi ga dao. Blagoslov je bio više nego važan za probuđenje; bio je od vitalnog značaja.


Blagosiljanje u Starom zavetu

Moja sve veća radoznalost po pitanju blagoslova me je naterala da istražujem dalje. Tako sam počeo od Prve knjige Mojsijeve, prve glave, i otkrio da su Bog i njegov narod bili "okupirani blagosiljanjem" kroz ceo Stari zavet. Čak i nakon što je Bog dovršio krunu svog stvaralaštva, čoveka i ženu, On ih je blagoslovio: "I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog..." (1. Moj. 1:27-28)

Avram, čovek pozvan od Boga, poslao je svog slugu Elijezera da traži odgovorajuću mladu za svog sina Isaka. Bog je odgovorio na molitvu sluge i ovaj je pronašao Reveku. Revekinoj porodici je bilo drago što je ona našla muža, ali nisu je tek tako pustili da ode. Kada su je ispraćali "blagosloviše Reveku i rekoše joj: sestro naša, da se namnožiš na hiljade hiljada, i seme tvoje da nasledi vrata svojih neprijatelja." (1. Moj. 24:60). Bog je čuo njihov blagoslov. Jevreji su danas dokaz da je Reveka postala majka hiljadama hiljada.

Godinama kasnije, Isakov gladni sin Isav je prodao svoje prvenaštvo svom bratu Jakovu zarad nekakvog crvenog jela (1. Moj. 25:29-34). Onda se Jakov prevarom prikazao kao njegov stariji brat Isav i Isak je greškom dao svoj usmeni blagoslov Jakovu, blagoslov koji je bio rezervisan za starijeg brata, Isava.

Usmeni blagoslov glave porodice je bio ozbiljna stvar kroz ceo Stari zavet. Zato "Isav omrze ljuto na Jakova radi blagoslova kojim ga blagoslovi otac" (1. Moj. 27:41). Zato je Josif doveo svoja dva sina Jakovu da ih ovaj blagoslovi pre nego što umre i zato je bio zabrinut kad je Jakov stavio svoju desnu ruku na njegovog mlađeg sina, Jefrema, da bi ga blagoslovio (1. Moj. 48); najstariji sin je trebalo da primi blagoslov prvorođenog, ali je Jakov to obrnuo.

Zato ortodoksni Jevreji do danas ponavljaju blagoslove koje je Jakov izgovorio nad svojih dvanaest sinova: "Ovo im otac izgovori kad ih blagoslovi, svakog blagoslovom njegovim blagoslovi ih" (1. Moj. 49:28). Primetite: Jakov nije prorokovao nad svojim sinovima, nego ih je blagoslovio, izgovarajući nad njima svoje želje. Svaki blagoslov koji je izgovorio se u potpunosti ispunio, upravo kako je Jakov rekao.

Kasnije su carevi običavali da blagosiljaju svoje podanike. Nakon što je kovčeg Gospodnji donesen na svoje mesto u Davidovom gradu, car je blagoslovio narod: "Potom prinesavši David žrtve paljenice i žrtve zahvalne, blagoslovi narod u ime Gospoda nad vojskama" (2. Sam. 6:18). Kasnije je podelio svakoj osobi po jedan hleb, komad mesa i vrč vina - možda neka vrsta pričesti u kojoj mi danas uživamo. Kad je završio izgradnju Hrama i kad je kovčeg bio u Svetinji nad svetinjama, car Solomun je okupio narod. Nakon duge molitve osvećenja hrama, car Solomun "stojeći blagoslovi sav zbor Izrailjev, glasom velikim" (1. Car. 8:55).

Blagoslov je ponekad bio uslovan, i još uvek je, kao što je istina o davanju: "Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta" (Mal. 3:10).

Uslovni blagoslov nema nikakvog efekta ako uslov nije ispunjen. Možeš gurati neuključenu električnu kosilicu za travu, ali visoka trava će se odmah ponovo uspraviti čim kosilica pređe preko nje. Kada je uslov ispunjen, to je kao uključena električna kosilica: proguta svaku travku koja joj se nađe na putu.

Postoji određena misterija u vezi sa blagosiljanjem, koju mnogi još uvek ne razumeju. Blagosiljanje je prisutno u celoj Božjoj Reči i ono ostaje silno.


Blagosiljanje u Novom zavetu

Isus nam nikad nije rekao da tražimo od Boga da blagoslovi naše neprijatelje, jer Bog ne može da blagoslovi one koji su u grehu. Mi nismo pozvani da sudimo grehu; umesto toga, Isus nam je rekao da blagosiljamo naše neprijatelje (Mt. 5:44). Kad odbijemo da blagosiljamo naše neprijatelje i gajimo povređenost, negodovanje, gorčinu ili gnev, dolazimo pod emotivnu svezu naših neprijatelja. Međutim, kad poslušamo Isusa i blagoslovimo naše neprijatelje, slobodni smo od te sveze. Možda je zato Petar rekao: "Ne uzvraćajte zlo za zlo ili uvredu za uvredu, nego naprotiv, blagosiljajte, jer ste na to pozvani - da nasledite blagoslov." (1. Pet. 3:9).

Dok sam proučavao odeljke Novog zaveta, izgledalo mi je kao da blagosiljanje treba da bude način života vernika: "Blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se sa onima koji se raduju i plačite s onima koji plaču. Među sobom budite jednomišljenici." (Rim. 12:14-16).

Jakov je otkrio da je vernicima teško da im blagosiljanje bude način života, naročito u govoru. On je napisao: "Ljudski rod ukroćava i ukrotio je svaki rod zveri i ptica, gmizavaca i morskih životinja, ali niko od ljudi ne može da ukroti jezik - nemirno zlo, pun smrtnog otrova. Njim blagosiljamo Gospoda i Oca, i njim proklinjemo ljude koji su stvoreni po slici Božjoj. Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva. To tako ne treba da bude, braćo moja. Toči li izvor iz istog otvora slatku i gorku vodu?" (Jak. 3:7-11).

Bog je bio jasan u svojoj Reči. Od tad sam pazio na reči koje sam izgovarao, naročito u mojoj porodici. Počeo sam svakog dana da svesno izgovaram reči blagoslova nad mojom suprugom Brendom i mojim sinovima, Skotom i Džon Majklom.


Moj sledeći korak: propovedanje o blagoslovu

Uskoro sam svoju pažnju usmerio na Gospodnje reči Mojsiju, koje ukazuju na to kako su Aron i sveštenici trebalo da daju blagoslove narodu Izraela. Bog im je rekao da kažu: "Da te blagoslovi Gospod i da te čuva! Da te obasja licem svojim i bude ti milostiv! Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir" (4. Moj. 6:24-26). Gospod završava svoja uputstva rečima: "I neka prizovu ime moje na sinove Izrailjeve, i ja ću ih blagosloviti." (4. Moj. 6:27).

U Božjem poretku Starog zaveta, odgovornost sveštenika je bila da blagoslove narod, ali ko su sveštenici u Božjem poretku Novoga zaveta? Prema Petru, vernici su "sveto sveštenstvo" i "carsko sveštenstvo... da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost" (1. Pet. 2:5, 1. Pet. 2:9).

S obzirom da smo danas mi sveštenici, pozvani od Boga da blagosiljamo druge, osetio sam da moram da idem dalje od jednostavnog proučavanja blagoslova u Božjoj Reči. Moj sledeći korak je bio da mojoj zajednici propovedam istinu o blagoslovu.

U oktobru 1992. godine, propovedao sam o "Sili blagoslova." U toj propovedi sam dao pet definicija blagoslova: isceliti ili posvetiti izgovorenim rečima; tražiti božansku naklonost; želeti osobi ili situaciji dobro; učiniti naprednim ili usrećiti.

Takođe sam pomenuo tri stvari za koje nam Božja Reč pokazuje da možemo blagosiljati. Prvo, možemo da blagosiljamo situaciju i okolnosti. Ako postoji neprodata roba na nečijem poslu, počni da je blagosiljaš umesto da se žališ. Drugo, možemo da blagosiljamo ljude, kao što sam ja učio da blagosiljam moju suprugu i sinove. Treće, možemo da blagosiljamo Boga, Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima. Dok učimo da blagosiljamo umesto da kritikujemo i da se žalimo u ova tri područja, mi dozvoljavamo Bogu da slobodnije radi u našim životima, na našim stavovima i karakteru.

U januaru 1994. godine sam propovedao drugi deo propovedi: "Tajna blagoslova". U toj propovedi sam ukazao na 30 stvari na koje nas Sveto pismo upućuje, kojima možemo blagosloviti druge:

1) Bog te blagoslovio umešnošću.

2) Bog te blagoslovio izobiljem.

3) Neka Bog učini da Njegovi anđeli idu s tobom.

4) Neka ti Bog da sigurnost o njegovoj ljubavi i blagodati.

5) Bog te blagoslovio jasnim usmerenjem.

6) Bog te blagoslovio kontrolisanim i disciplinovanim životom.

7) Bog te blagoslovio hrabrošću.

8) Bog te blagoslovio kreativnošću.

9) Bog te blagoslovio duhovnim sagledavanjem Božje istine.

10) Bog te blagoslovio verom.

11) Bog te blagoslovio blagonaklonošću u Boga i u ljudi.

12) Bog te blagoslovio dobrim zdravljem.

13) Bog te blagoslovio dobrom ženom ili dobrim mužem.

14) Neka Bog blagoslovi tvoje ruke da blagosiljaš ostale.

15) Bog te blagoslovio radošću.

16) Bog te blagoslovio ispunjenošću.

17) Bog te blagoslovio zadovoljstvom.

18) Bog te blagoslovio nadom i dobrim izgledom na život.

19) Bog te blagoslovio uhom koje čuje.

20) Bog te blagoslovio dugim životom.

21) Bog te blagoslovio srcem koje je poslušno Duhu Božjem.

22) Bog te blagoslovio njegovim mirom.

23) Bog te blagoslovio ljubaznim govorom.

24) Bog te blagoslovio da budeš prijatna ličnost.

25) Bog te blagoslovio unapređenjem.

26) Bog te blagoslovio zaštitom.

27) Bog te blagoslovio staranjem, bezbednošću i snagom.

28) Bog te blagoslovio uspehom.

29) Bog te blagoslovio pouzdanjem i mudrošću.

30) Bog te blagoslovio dobrotom i milošću, da te prate u sve dane tvog života, da bi počivao u domu Gospodnjem doveka.

Nakon što sam propovedao o potencijalnoj lepoti toga da roditelji blagoslove mladu i mladoženju na venčanju, odjednom sam se našao kako vodim neka zaista dirljiva venčanja. Sećam se kako su otac i majka stajali iza mlade, otac je ispružio svoju desnu ruku i položio na njenu glavu, izgovarajući blagoslov nad svojom kćerkom u ime Gospodnje. Nakon što su otac i majka mladoženje učinili to isto s njim, više nije bilo nijednog oka koje nije zasuzilo.

U jednoj propovedi sam pomenuo jednog mladića hrišćanina, koji je shvatio da nikada nije primio blagoslov od svog oca koji je već zašao u godine. Tako je on otišao do svog nespasenog oca i zatražio od tate da ga blagoslovi.

Njegov otac je neodlučno odgovorio: "Valjda je tako, sine. Ali ja u stvari ne znam šta da uradim niti kako da izgovorim blagoslov."

Pošto muškarci obično ne pokazuju ljubav jedni drugima, mladić je reagovao tako što je privukao stolicu: "Nije teško, tata. Samo misli na ono šta bi ti voleo da se dogodi meni i mojoj porodici i izgovaraj te reči nadamnom."

Kad je otac počeo, zamuckivao je. Kako su njegove misli postajale jasnije, tako su potekle i reči blagoslova za njegovog sina, snaju i unuke. Blagoslov je slobodno tekao, baš kao i suze. Otac i sin su se zbližili tog dana i ostali bliski sve do očeve smrti.


Sveštenički blagoslov

Znao sam da je Gospodu ugodno to što sam više učio zajednicu o blagosiljanju. Dok sam se molio, osetio sam da Bog takođe hoće da idem dalje od propovedanja i poučavanja. Hteo je da nedeljom uveče izgovaram blagoslov nad zajednicom, odmah nakon pričesti.

Svi vernici su sveštenici u Božjim očima, ali Bog mi je dao vodeći položaj u našoj zajednici, i kao pastir, trebalo je da zaključim naše večernje molitvene sastanke izgovarajući sveštenički blagoslov. Tako sam ponovo istraživao Pismo i sastavio konačni blagoslov koji sam izgovarao na kraju svakog molitvenog sastanka.

Izgledalo je da ljudi uživaju u mojim izgovorenim blagoslovima. Čak sam ih naučio i jevrejskom običaju. Onaj koji blagosilja bi ispružio svoju desnu ruku i izgovorio blagoslov; oni koji primaju blagoslov bi podigli svoju desnu ruku kao simbol želje da prime blagoslov.

I tako, svake nedelje uveče na kraju molitve, oni bi podigli desnu ruku, a ja bih ispružio svoju desnu ruku i izgovorio blagoslov. U dva navrata, nakon dugog molitvenog sastanka; zaboravio sam da izgovorim blagoslov i raspustio sam okupljene. Zamislite moje iznenađenje kada su zastali i odbili da odu. Onda su podigli desnu ruku, podsetivši me da treba da izgovorim blagoslov nad njima.

Dosledna molitva, sedmična pričest "hleba prisustva" i izgovoreni sveštenički blagoslov: tri važna elementa pre nego što je probuđenje došlo u Braunsvil. Dozvolite mi da završim ovo poglavlje pismenim blagoslovom kojeg sam toliko puta izgovorio pred Braunsvilskom zajednicom. I dok ga čitate, neka blagoslov dođe na vas i vaš dom:

"U ime Isusa Hrista, blagosiljam vas obećanjima Božjim, koja su 'da i amin'. Neka vas Sveti Duh učini zdravima i jakima u telu, umu i u duhu da bi ste hodali u veri i iščekivanju. Nek su Božji anđeli sa vama da vas štite i sačuvaju.

Budite blagosloveni natprirodnom snagom da odvratite svoj pogled od ludih, bezvrednih i zlih stvari i da, umesto toga, gledate lepotu stvari koje je Bog planirao za vas dok ste poslušni njegovoj Reči.

Blagosiljam vaše uši da čuju ono što je divno, izgrađujuće i ohrabrujuće, a zatvore se za ono što je ponižavajuće i negativno. Neka vaš korak bude u svetosti i vaš put određen od Gospoda. Neka vaše ruke budu blagodarne ruke na pomoć onima koji su u potrebi, ruke koje blagosiljaju. Neka vaša srca budu ponizna i otvorena jedno za drugo i za Božje stvari, a ne za svet. Nek vaš um bude snažan, disciplinovan, uravnotežen i ispunjen verom.

Neka je Božja blagodat nad vašim domom, da bi mogao biti sveto mesto odmora i obnovljenja, oaza mira gde zvuci radosti i smeha ispunjavaju njegove zidove, gde postoje ljubav i bezuslovno prihvatanje.

Nek vam Bog da uspeha i napretka na vašem radnom mestu i u vašem poslovanju, jer prepoznajete i poslušni ste zapovesti Pisma u vezi sa desetkom.

Neka vam Bog da duhovnu snagu da nadvladate zloga i izbegnete iskušenja. Neka je Božja blagodat nad vama da ispunite vaše snove i vizije. Neka vas dobrota i milost prate u sve dane vašeg dugog života.

Neka vas Gospod blagoslovi i sačuva. Neka vas Gospod obasja licem svojim i bude vam milostiv. Neka Gospod obrati lice svoje k vama i da vam mir.

Blagosiljam vas u Isusovo Ime."


Izvor: Sveštenički blagoslov, Džon Kilpatrik. Antiohija, br. 42.
"Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im."
- Psalam 25:14

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 679
Ukupno: 2671666
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/reci_blagoslova.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.