Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Protiv sujeverja

dr Slavoljub Tadić
"Neka se ne nađe u tebe... ni vračar, ni koji gata po zvijezdama, ni koji gata po pticama,... Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlijem duhovima,... ni koji pita mrtve. Jer je grijeh pred Gospodom ko god tako čini." (5. Mojsijeva 18:10-13)

Astologija i ostale okultne nauke su se namnožile i preplavile svet više nego ikada do sada. Pitamo se zašto je to tako? Otkuda, ta satanska poplava koja zarobljava neprestano na hiljade i milione duša? Zašto toliki nemoral, bolesti, nervni slomovi, samoubistva, ludila?

Istorija nas uči da kad god su se ljudi masovno odricali Boga i udaljavali se od Njegove Reči, nisu više bili pod Njegovom zaštitom i dolazilo je do duhovne i moralne dekadencije. Odričući se Boga, ljudi ga moraju zameniti nečim. A upravo iza tih zamena, koje izgledaju naivne, privlačne i zabavne nalazi se u zasedi Satana koji čeka svoju žrtvu.

Zato Apostol Pavle poručuje Timoteju, a i nama danas: "A Duh izričito kaže da ce u poslednja vremena neki odstupiti od vere, obratiće pažnju na varljive duhove i demonske nauke." (1. Timoteju 4:1) To isto i Gospod Hristos potvrđuje: "I pojaviće se mnogi lazni proroci i zavesce mnoge; i zbog mnogih bezakonja ohladneće ljubav mnogih." (Matej 24:11-12).

Talas okultizma u današnje vreme je veliki napad na duhovno zdravlje i moral; nije li to istovremeno i znak poslednjih dana: "A ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška. Ljudi ce, naime, biti samoživi, srebroljubivi, hvalisavi, oholi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, bezbožni, nepomirljivi, opadači, neuzdržljivi, surovi, bez ljubavi prema dobru, izdajnici, naprasiti, naduveni, koji više vole slasti nego Boga, koji imaju obličje pobožnosti, ali su se njene sile odrekli; i ovih se kloni." (2. Timoteju 3:1-5). Ova poruka apostola Pavla odnosi se i na nas, shvatimo je ozbiljno!

Svi koji nisu s Bogom, nemaju plodove Duha (Galatima 5:22-23), već su obuzeti strahom, zebnjom, morom, smrtnim mukama i raznim nevoljama, koje zli duh kroz gatare i horoskop koristi, nudeći im izlaz iz ćorsokaka. A utopljenik se hvata za slamku, ali ova koju nudi đavo ga na dno mora. Jedna radio stanica ponudila je besplatan odgovor astrologa svima koji imaju izvesne lične probleme. Bili su preplavljeni sa oko 20.000 telefonskih poziva za samo jednu emisiju. Ova činjenica samo potvrđuje gornju Apostolovu reč, a nas navodi da se duboko zamislimo.

ZNAK ZA UZBUNU

Sve što oko nas vidimo znak je za uzbunu, urlajuća sirena, koja svojim zvukom para uši, uliva strah, i sve nas poziva. Može li se još pomoći? Kako pomoći? Odakle početi? Ko je pozvan to da učini? Je li čovek u stanju da nešto učini? Gde su propovedi na tu temu? Gde su saveti crkvenih starešina, i njihovi pozivi i saveti da svaki vernik nabavi Sveto pismo i da ga čita i po njemu se upravlja?

Tužno je i žalosno da toliki ljudi idu u crkvu, pale sveće, praznuju slave i praznike, daju priloge, pomažu sirotinju, a nemaju Sveto pismo. Ne poznaju Božiju Reč, ne poznaju Gospoda, ne poznaju Isusa Hrista Sina Božijega, Spasitelja čovečanstva, ne poznaju Svetoga Duha. Zašto je to tako? Da li nema gde da se kupi Sveto Pismo? Da li je možda skupo? Da li su ljudi nepismeni? Možda ne znaju da čitaju na svome jeziku Bibliju? A ti isti ljudi znaju vrlo dobro da čitaju sve druge knjige, novine i časopise i da razumeju odlično sve sta vide i čuju na radiju, televiziji, u bioskopu, cirkusu, na priredbama i na drugim mestima. Duhovna situacija celog čovečanstva je katastrofalna. Smemo li ostati mirni i skrštenih ruku?

ŠTA DA SE RADI?

Dragi čitaoce, možda si i ti zaželeo da se probudiš, da se osvestiš, i prisetiš se, da li si bar jednom u svome životu, makar i slučajno, čitao horoskop? Ili si zbog nečega bio kod gatare, vidovnjaka ili vračare? Ili su ti gledali u dlan, ili u karte? Ili si možda razgovarao sa mrtvima? Možda si nekoga vodio ili ga pratio do vračara? Možda si gledao u šolju iz zabave, razonode, iz dosade. Nema valjda čoveka koji nije bar jedanput u svome životu nešto od ovoga činio, naravno ne znajući da je to od Boga zabranjeno, i na taj se način uprljao, i u greh upao.

I ja sam bio jedan od tih. Gledali su mi u šolju, a i sam sam to radio stotinama puta. I u karte sam gledao i sebi i drugima. Čitao sam horoskope i čitao okultne knjige, proučavao hiromantiju, grafologiju, astrologiju, hipnozu, sofrologiju. Zašto da ne - smatrao sam - svi to rade, to je ušlo u modu. Svi su to radili, pa i ja. I niko se nije našao da mi kaže da to nije u redu. Boga nisam poznavao, ni Njegovu reč, te nisam imao čega da se plašim. Sve mi je bilo dozvoljeno. deci sam kupovao lančiće sa znacima zodijaka. Moda! Svi to rade. Na vratima sam držao zakucanu konjsku potkovicu. Često sam u polju tražio detelinu sa četiri lista, jer ona "donosi sreću". Na putovanjima sam kupovao sebi i drugima poklone sa konjskom potkovicom, ili detelinom sa četiri lista i sve one drangulije koje tobož "donose sreću". Kakva iluzija! Kakva obmana! Kakva prepredena i vešto smišljena đavolja podvala i prevara!

Ali, neka je večna hvala i slava Ocu Nebeskom, Gospodu Bogu, koji je i za mene poslao Svoga Sina Isusa Hrista, da uzme na sebe i moje grehove, da me spase, da mi da večni život, da me oslobodi od svih veza kojima sam bio vezan, da mi da Svoga Svetoga Duha. Sad je Sveti Duh moj učitelj, Utešitelj, On mi osvetljava put, savetuje me, bodri, snazi, vodi putem koji je Gospod pripremio, a u susret moga Spasitelja i Izbavitelja Isusa Hrista koji ce uskoro doći po svoje.

Evo dvanaest je godina kako sam upoznao Gospoda, i od tada redovno čitam Njegovu Reč. Svaki dan sa Njim govorim u molitvi. Svako jutro, pre odlaska na posao imam sa Njime molitveni sastanak. Kako je to divno, kad mogu sve da Mu kažem, poverim, tražim savet, pomoć, da Mu se pomolim, i da znam da ce On učiniti sve ono sta je za mene dobro, i mnogo bolje nego sto bih ja mogao zamisliti. Biti u Njegovom prisustvu, ne samo za vreme jutarnje molitve, već stalno, na poslu, na putu; od toga nema veće sreće na ovoj zemlji! A to je upravo večni život koji je Bog Svojoj deci dao da osete još ovde na zemlji.

Zbog čega vam ovo govorim? Iz bratske ljubavi prema svima vama koji ovo čitate. Ovo je moja javna ispovest sa željom i molitvom Gospodu da svaki čitalac nađe pravi i jedini put, i izlaz iz situacije, muka i nevolja u kojima se nalazi sada. A taj put, istina i život je sam Isus Hristos, koji i tebe zove da Mu priđeš, da Mu se poveriš i On ce ti pomoći: "Dođite meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti". (Matej 11:28).

1. POKAJANJE

Samo onima koji se kaju Gospod oprašta. Treba da se iskreno pokaješ za sve sto si učinio javno ili tajno, u znanju ili neznanju, da nabrojiš pred duhovnikom sve čega se sećaš i da tražiš od Gospoda Isusa Hrista oproštaj grehova. Božija Reč nam kaže: "Smrt je plata za greh, a blagodatni dar Božiji je - VEČNI ŽIVOT u Hristu Isusu Gospodu našem". (Rimljanima 6:23). Bez pokajanja nema oproštenja grehova, nema večnog života, nema izlečenja, nema oslobođenja od ropstva zlim duhovima.

2. OBRAĆENJE

Pošto smo se pokajali, zahvalimo Gospodu Isus Hristu na oproštenju grehova, na oslobođenju od svega što nas je mučilo i uzverujmo da je On nas Spasitelj, i da je Njemu sve moguće da učini ako Mu samo verujemo. Predati Mu telo, dušu i duh; prošlost, sadašnjost i budućnost, i zamoliti Ga da On odsad vodi tvoj život, ne kako ti želiš, već kako On želi. On najbolje zna šta je dobro za tebe. Od tog momenta treba verovati samo u Njega i staviti se pod Njegovu zaštitu. Više nemaš čega da se bojiš, sad je On na braniku ispred tebe i kaže: "I niko ih ne može oteti iz moje ruke." (Jovan 10:28-29). To nam potvrđuje i apostol Pavle: "Jer znam jamačno, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće; ni visina ni dubina, ni druga kakva stvar ne može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu." (Rimljanima 8:37-39).

3. SVETI ŽIVOT

Ne činiti više što smo do sada činili. Odbaciti sve, i okrenuti leđa lošim navikama. Ne čitati više horoskope. Spaliti sve knjige iz okultizma, spiritizma, magije, hiromantije, hipnoze, grafologije. Sve to učiniti uz molitvu Isusu Hristu koji je SVEMOĆAN i pred kim se sve sile klanjaju. Sveto pismo nam ovo potvrđuje: "I mnogi od onijeh koji čarahu, sabravši knjige svoje spaljivahu ih pred svima..." (Dela 19:19). Više nema čega da se bojimo kad smo pod Hristovom zaštitom. Ali to sada treba da verujemo i da više nikada u Gospoda ne sumnjamo. Gospod će ti sada svaki dan davati novu snagu vere, ljubavi, mira i radosti.

4. ČITATI SVAKI DAN SVETO PISMO

Kroz Sveto pismo Bog nas snaži i duhovno naoružava da ne bismo ponovo postali žrtve neprijatelja. Gospod Isus Hrist je rekao: "A kada nečisti duh iziđe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja, i ne nalazi. Tada kaže: vratiću se u svoju kucu, otuda sam izašao; i došavši nalazi je praznu, počišćenu i ukrašenu. Tada odlazi i uzima sa sobom drugih sedam duhova, gorih od sebe, pa uđu i stanuju onde; i poslednje stanje onoga čoveka biva gore od prvoga." (Matej 12:43-45).

Bog nas je stvorio da bi On u nama živeo. Pošto nismo bili sa Njim, Sveti Duh nije bio u nama, jer On ne može da stanuje zajedno sa zlim duhovima. Sada kada smo se pokajali, Hristu obratili, odbacili sve zlo, javno se odrekli svega toga, Bog nas je Svojom moći spasao, oslobodio, razrešio i očistio. Naše srce je čisto, ali prazno.

Sveti Duh čeka nas poziv da se u njega useli. Zato treba da zamolimo Gospoda da nas ispuni Duhom Svetim. Od nas zavisi da li će On ostati stalno sa nama. Zato treba svaki dan da čitamo Sveto pismo, i da molimo Gospoda da nam kroz njega govori. Sveti Duh ce nam pomoći da razumemo Božiju poruku, iz dana u dan će nas jačati. A ako neprijatelj i naiđe, čim oseti da je Sveti Duh u našem srcu, on mora ustuknuti. Jer kad je Sveti Duh u našem srcu, ono više nije prazno, i taj će nas Duh sada voditi iz pobede u pobedu. Apostol Pavle nam poručuje: "Nego velim: živite u Duhu, pa nećete vršiti želje ploti." (Galatima 5:16).

5. SVEDOČITI DRUGIMA

Zašto? Zato, što tako slavimo Gospoda, govoreći drugima šta je Isus Hristos za nas učinio, ne po našoj zasluzi, već po Njegovoj neizmernoj Ljubavi i Milosti. Naše svedočanstvo je Bogu milo, a od velike koristi našim milim i dragim koji još ne poznaju našega Spasitelja Isusa Hrista, koji je za njih dao svoj život na Krstu na Golgoti i želi da svi budu spašeni, izlečeni i oslobođeni od svih opsesija i veza. "Zato se javio Sin Božiji - da razori dela đavolova." (1. Jovanova 3:8-9)

Izvor: PRAVOSLAVNI MISIONAR - Br. 2, Sv. 132/1980.
"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."
- Jovan 3:16

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 667
Ukupno: 2671654
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/protiv_sujeverja.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.