Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Isusov grob: činjenica ili izmišljotina?

preuzeto sa Interneta
- Kontroverznije i od Da Vinčijevog koda!

Den Braunov Da Vinčijev kod može biti prevaziđen novom čak i većom raspravom o Isusu Hristu - tvrdnjom da su arheolozi pronašli grob sa njegovim posmrtnim ostacima! U novom TV dokumentarcu na Diskaveri kanalu, producent Džejms Kamerun (James Cameron - film Titanik) i režiser, Jevrejski novinar istraživač - Simha Jakobovici (Simcha Jacobovici), nastoje da dokažu da su pogrebna odaja u kojoj je Isus sahranjen i njegovo telo, pronađeni u blizini Jerusalima. Kamerun i Jakobovici dalje navode i dokaz da je Isus imao sina sa Marijom Magdalenom.

Ogromnom uspehu Den Braunovog "Da Vinčijevog koda" uveliko je doprinela manipulacija sa nekoliko činjenica uklopljenih u bujnu maštu. Tako je "Da Vinčijev kod" postao međunarodni hit u knjižarama. Međutim, eksperti za ovu tematiku su već imali priliku da pročešljaju Braunove tvrdnje, (da su Isus i Marija Magdalena bili u braku, da je Novi zavet prepravljan, i da je Konstantin izmislio Isusovo božanstvo). Dokazano je da su njegove teorije krivotvoreno učenje, za koje istoričari zaključuju da su iskorišćene da bi obezbedile dobru prodaju knjiga i bioskopskih karata.

Sada imamo senzacionalnu tvrdnju da su Isusovo vaskrsenje u telu i vaznesenje bili prevara - jednom rečju, to je ono što Jakobovicijeva knjiga - Isusov porodični grob i Kamerunov TV dokumentarac na Diskaveri kanalu pokušavaju da dokažu. Ako je grob Isusa Hrista stvarno otkriven, onda je cela istorija hrišćanstva zasnovana na pogrešnim tvrdnjama - da je Isus u telu vaskrsao iz mrtvih, da ga je jednom prilikom čak 500 sledbenika videlo živog, da je proveo 40 dana poučavajući svoje učenike, i nakon toga se vazneo u nebo. Ali pre nego što se uhvatimo u još jednu zaveru tipa Da Vinčijevog koda, hajde da pogledamo činjenice nasuprot sledećih Kamerunovih tvrdnji:

1. 1980. godine u jednom otkopanom grobu u Talpiotu, u jerusalimskom predgrađu, otkriveno je 10 u krečnjaku isklesanih kutija za kosti (kosturnica, koštanica) koje datiraju iz prvog veka.

2. Otkriveno je šest natpisa sa imenima od kojih su neka ista a neka slična onim koja se pojavljuju u Isusovoj porodici i među njegovim učenicima:

- Isus, sin Josifov
- Marija
- Marija tj. Mariamne e Mara
- Matej
- Jofa
- Juda, sin Isusov

3. Mariamne e Mara bi moglo da se prevede sa "Marija učiteljka (gospodarica, ona koja je glavna)", za koju Kamerun misli da bi to mogla da bude Marija Magdalena.

4. DNK analize ostataka iz kosturnica Isusa i Mariamne e Mara otkrivaju da njih dvoje nisu u rodbinskoj vezi, uvećava mogućnost da su bili u braku i da su imali dete.

Kakvi su dakle, izgledi da je ovo Isusova grobnica? Kameron i Jakobovici tvrde da je statistička verovatnoća da ova imena pripadaju prodici koja nije Isusova 600:1. Eksperti međutim, dovode u pitanje mnoge od ovih postavki kada tumače činjenice. Pogledajmo sledeće:

1. Istina je da su koštanice otkrivene u drevnoj grobnici. Ali hiljade sličnih su pronađene u Jerusalimu. Takođe, koštanice su korišćene za ostatke više ljudi. Zapravo, prema Dr. Kregu Evansu (Craig Evans) autoru knjige Isus i koštanice, grobnica je sadržavala kosti nekih 35 osoba, a polovina od njih se nalazila u kosturnicama. Ceo lokalitet je bio prilično kontaminiran.

2. Jesu li Kameron i Jakobovici u pravu u pogledu imena za koja izjavljuju da su na koštanicama? Prema mnogim stručnjacima - nisu. Mnoga su napisana na aramejskom, druga na hebrejskom, a ostala na grčkom. Ovo ukazuje da nisu pohranjivane tokom istog vremenskog perioda. Nije čak ni sigurno da je Isus imenovan na jednoj od njih. Istraživanje Dr. Evansa nije donelo konačan zaključak. Stiven Fan (Stephen Phann), biblijski ekspert sa Univerziteta Svete zemlje takođe nije siguran da je čitanje imena Isus na kosturnici ispravno. On smatra da je ime verovatnije Hanun. Opšte-poznato je da je staro semitsko pismo teško protumačiti.

Trebalo bi takođe, zapaziti da su imena Isus, Marija i Josif bila veoma uobičajena u prvom veku. Nekih 25% žena je u Isusovo vreme nosilo ime Marija. Josif je takođe bilo uobičajeno ime. A otprilike svaki deseti se zvao Jesua. Dr. Evans navodi da je u Jerusalimu otkriveno skoro 100 grobnica sa imenom Isus i oko 200 sa imenom Josif. Ime Marija je na svakoj četvrtoj otkrivenoj koštanici.

Sva su imena, osim Mariamne, bila uobičajena u to vreme. Jedino je u Bi-bi-sijevom dokumentarcu iz 1996. godine prokomentarisano da bi kombinujući imena možda i mogla da bude Isusova porodica. Ta ideja je odmah odbačena, pre svega zbog toga, kako je i ekspert za Novi zavet sa univerziteta Sent Endrjus iz Škotske - Ričard Bekham (Richard Bauckham) pomenuo u jednoj kasnijoj knjizi, da su biblijska imena toliko uobičajena da čak i kad bi smo i izračunali verovatnoću da ta imena pripadaju poznatoj Isusovoj porodici, bila bi veoma mala.

3. Statistička podrška za celu teoriju o Isusovoj grobnici stoji ili pada po pitanju Marije Magdalene. Stoga, da li Mariamene e Mara znači Marija Magdalena, kao što to Kameron i Jakobovici pokušavaju da dokažu? Ne prema većini stručnjaka. Njihova interpretacija prosto nema podršku u činjenicama. Stručnjak na polju Novoga Zaveta Ričard Bekham zapaža, "Prvo korišćenje imena 'Mariamene' za Magdalenu se pripisuje jednom učenom čoveku rođenom 185. god. koji je predložio da Magdalena pred kraj života ne bi bila tako nazivana."

(Najnoviji istraživački rad Stivena Fana koji je priznati stručnjak za paleografiju, ukazuje da se na kosturnici mogu prepoznati dva različita rukopisa: jedan standardnim grčkim dokumentarnim pismom, a drugi kurzivom. Ovo ukazuje da su pisani od različitih osoba i u različito vreme. Tako, Mariamene e Mara, kada se ovo ima u vidu rezultira sledećim čitanjem - Mariame kai Mara, koje znači: Mariam i Marta. Ako je ovaj pristup ispravan, a značajan broj paleografa i arheologa se slaže da jeste, onda su ostaci dve različite osobe bili pohranjeni u koštanicu u različitim vremenskim intervalima. Ovo isključuje mogućnost da su ostaci Marije Magdalene bili smešteni u ovu kosturnicu. Vidi ceo tekst na sajtu Univerziteta Svete zemlje, na: www.uhl.ac/MariameAndMartha/.)

4. Ali, šta raditi sa DNA testovima? Ne dokazuju li oni da je Isus bio u toj grobnici? Pogledajmo pažljivo šta su testovi odredili. Uzet je uzorak (nije bilo kostiju da se ispitaju) iz koštanica koje je Jakobovici identifikovao kao Isusovu i Mariameninu i primenjen test mitohondrija DNA da bi se videlo u kakvom su odnosu. Rezultat je bio negativan, ukazujući mu da da ove dve osobe nisu u svezi po majci. Tako je dakle, uzeo zdravo za gotovo da su bili u braku. Ali Bekham nije impresioniran, "Ako 'Isus' i 'Mariamne' nisu u svezi po majci, zašto odmah zaključivati da su bili muž i žena, a ne u srodstvu preko svojih očeva?"

Činjenica je da su ova imena koja su otkrivena u istoj grobnici podstakla nagađanja da je to možda zaista Isusov grob. Ali mnogi naučnici veruju da su Kameron i Jakobovici iskrivili činjenice da bi izgradili svoju postavku koja je nerealna. Nadalje, mnogo je spornih pitanja na koja se mora odgovoriti pre nego što neko donese zaključak koji bi oborio vekove izučavanja istorije.

AKO JE TO ZAISTA
ISUSOV GROB, ZAŠTO ONDA...?

1. Zašto Kamerun i Jakobovici ne navode stručnjake koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem? Na primer, one iz 1996. god. kad je Bi-bi-si (British Broadcasting Corp.) emitovao kratki dokumentarac na istu temu, arheolozi su doveli u pitanje te izjave. Činjenica je da velika većina arheologa osporava njihovu tvrdnju.

2. Kad je običaj da se mrtvi sahrane u gradovima od kojih potiču, zašto bi se porodični grob Marije i Josifa nalazio u Jerusalimu, a ne u Nazaretu? Poznavalac Srednjeg Istoka i biblijski antropolog Džo Zias (Joe Zias) tvrdi "Ovo nema ništa zajedničkog sa Isusom, jer je on svima poznat kao Isus iz Nazareta, a ne kao Isus iz Jerusalima. Čak i da je porodica bila dovoljno bogata da sebi priušti ovakvu grobnicu, a verovatno nije, ona bi se nalazila u Nazaretu, a ne ovde u Jerusalimu." Zias odbacuje Kamerunove tvrdnje kao 'nečasne'.

3. Zašto Isusovi neprijatelji, jevrejske vođe, nisu otkrili grob? Oni su bezuspešno tragali po celom Jerusalimu bilo kakav dokaz postojanja Isusovog mrtvog tela, da bi na kraju izjavili da su ga učenici ukrali. Oni su toliko mrzeli Isusa da su želeli da bude razapet, zato im je i značilo da otkriju gde je njegovo telo, ali tela nije bilo.

4. Zašto Rimljani nisu otkrili i objavili da ovi natpisi pripadaju Isusu? Rimski vojnici su nadgledali ceo Jerusalim, i znali su da je njegovo telo nestalo iz groba kojeg su oni čuvali.

5. Zašto tadašnji rimski i jevrejski istoričari nisu pisali o grobu i posmrtnim ostacima? Ni jedan jedini istoričar savremenik nije grob dovodio u pitanje.

6. Zašto su Jakovljevu kosturnicu, koja je proglašena krivotvorenom, Kamerun i Jakobovici naveli kao jedan od povoda da se 'Isusov grob' prihvati kao neosporan? Dopisnik Si-bi-es Njuza (CBS News), Mark Filips (Mark Philips) je saopštio: "Arheolozi su jednoglasno okarakterisali ovu tvrdnju kao priču bez ikakvih osnova." Zatim je nastavio "Ovo je već drugi put da je Diskaveri kanal uključen u raspravu o pobijenoj tvrdnji u vezi drevnog groba. Čovek koji je bio odgovoran za prethodni slučaj sada se suočava sa suđenjem za prevaru." Ben Viterington (Ben Witherington), ekspert za rano hrišćanstvo koji je dobro upoznat sa Jakovljevom kosturnicom, kaže "postoje črvsti argumenti zbog kojih se ne može prihvatiti da potiče sa talpiotskog zemljišta."

7. Zašto Jakobovici i Kamerun čekaju do pred sam Uskrs da lansiraju knjigu i dokumentarac? Amos Kloner (Amos Kloner), arheolog koji se prvi zauzeo da preispita zemljište gde se grobnica nalazi, je rekao da ideja da je to Isusova porodična grobnica po arheološkim standardima neće moći da se održi, ali će u svakom slučaju televiziji doneti profit. "Oni samo žele da dobiju novac za to", Klonerov je komentar.

8. Zašto bi Isusovi učenici podnosili mučenje zbog tvrdnje da je on vaskrsao, ako su znali da je to bila lakrdija? Ekspert za Novi zavet, Darel Bok (Darrell Bock) je postavio pitanje: "Zašto bi Isusova porodica i sledbenici sahranili njegovo telo u porodičnoj grobnici a zatim otišli da radosno propovedaju da je u telu vaskrsao iz mrtvih?"

PITAMO STRUČNJAKE...

Isusov grog u JerusalimuStiven Fan (Stephen Pfann), biblijski ekspert na Univerzitetu Sveta zemlja u Jerusalimu, koji je u dokumentarcu dao intervju, rekao je da pretpostavke koje film iznosi nemaju težinu. "Mislim da ovo neće zaokupiti hrišćane", kaže Fan, "ali bi se skepticima, u svakom slučaju, dopalo da u tome vide bilo šta što potkopava veru ogromnog broja ljudi." "Kolika je verovatnoća da ovde tako nešto primete?", nastavio je Fan, "na skali od 1 do 10, ako je 10 najveća verovatnoća, ona je možda 1, najviše 1,5."

Fan čak nije siguran ni da se ime "Isus" (Jošua) na sanducima ispravno pročitano.

Njegovo je mišljenje da taj natpis više liči na ime "Hanun" (Hanun). Poznato je da se drevni semitski zapisi izuzetno teško mogu tačno protumačiti.

Osnat Goaz (Osnat Goaz), predstavnica izraelske vlade odgovorna za arheologiju, je izjavila da je sektor za starine saglasan da se pošalju dva sanduka u Njujork, ali dva koja nisu sadržavala ljudske ostatke. "Složili smo se da pošaljemo ove sanduke, ali to ne znači da se i sa tim tvrdnjama (tvrdnjama film mejkera) slažemo", rekla je.

Vilijam Dever (William Dever), stručnjak za bliskoistočnu arheologiju i antropologiju, koji sarađuje sa izraelskim arheolozima već pet decenija, je izjavio da se za te kosturnice već godinama zna. "Činjenica da mu nije pridavano puno pažnje već vam govori nešto," rekao je Dever, koji je i profesor na univerzitetu u Arizoni, "ovo bi bilo zabavno da nije odvelo u zabludu mnogo ljudi."

Osim toga, Kamerun i Jakobovici nisu jedini koji su tvrdili da je Isusov grob otkriven. Da pogledamo i druge koji u svojim knjigama i veb sajtovima nabrajaju "dokaze"...


ISUSOV GROB PRONAĐEN U INDIJI?!

Samozvani stručnjaci tvrde da su otkrili Isusov grob u Indiji. Veb sajt www.tombofjesus.com iznosi osam dokaza koji dovode do zaključka da je Isus sahranjen u Srinagaru (Srinagar, Kashmir, India). Među ostalim 'dokazima' se navodi: "Grob Jusa Asafa (Yus Asaph) je predivno mesto. Zna se da je to grob proroka koji je došao iz strane zemlje. Njegove parabole, učenja, i pravac prema kojem je okrenut grob, sve upućuje da je taj prorok bio Isus Hristos."

ISUSOV GROB PRONAĐEN I U JAPANU?!

Po drugoj teoriji Isusov grob se nalazi u selu Šingo (Shingo (Herai), Japan). Za koji 'stručnjaci' takođe imaju čvrste 'dokaze'. Na primer, na veb sajtu: www.thiaoouba.com/tomb.htm navodi se sledeće kao dokaz: "1935. god. Kijomaro Takeuči (Kiyomaro Takeuchi) je otkrio dokumenat star 1900 godina koji se sada nalazi u Ibaraki Prefekturu (Prefecture, Japan), koji sadrži dokaz da je Isus (Jošua), kojeg je Devica Marija rodila u Vitlejemu, sahranjen u selu Herai u Aomorijskoj oblasti u Japanu... Dokumenat je u toj meri autentičan i važan da ga je japanska vlada zabranila za javnost i zaključala ga u tokijskom muzeju.

Pa, da li je Isusov grob sa posmrtnim ostacima zaista nađen? Ako je tako, da li je on u Jerusalimu, Japanu, Indiji - ili na nekom drugom mestu? Ne mogu svi biti pravi. Postoji li ovde ikakav dokaz koji osporava vaskrsenje? Ili: ima li dokaza da je do vaskrsenja ipak došlo? Proverite sami...

Izvor: www.y-zine.com. Prevod i obrada: Agape, Smederevo i Vlatko Dir.
Tagged: obmana| jeres| mediji| film| svet|
"Nemoguće je ispravno vladati, bez Boga i Biblije."
- George Washington

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1660
Ukupno: 2664609
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/cameron-2.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.