Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

Praznici Gospodnji

Dr Emil Dönges
S a d r ž a j :

Uvod

1. Subota

2. Pasha

3. Praznik beskvasnih hlebova

4. Praznik prvih snopova

5. Praznik nedelja (sedmica)

6. Praznik truba

7. Dan očišćenja

8. Oprosna godina (Dan pomirenja)

9. Praznik senica

Dodatak

* Biblijski praznici - kalendar

Praznik Mesec Dan Mesec Reference
* Pasha
(Beskvasni hlebovi)
Nisan
(Abib, Aviv)
14-21 Mar-Apr 2. Moj. 12:43; 2. Moj. 13:1-10; Mt. 26:17-20
* Pedesetnica
(Prvi plodovi ili Nedelje)
Sivan 6 (50 dana posle Pashe) Maj-Jun 5. Moj. 16:9-12; Dela 2:1
Praznik truba
Rosh Hashanah
Tišri 1,2 Sept-Okt 4. Moj. 29:1-6
Dan očišćenja
Yom Kippur
Tišri 10 Sept-Okt 3. Moj. 23:26-32; Jev. 9:7
* Praznik senica
Tišri 15-22 Sept-Okt Nem. 8:13-18; Jn. 7:2
Praznik obnovljenja (Praznik svetla)
Hanukkah
Kislev 25 (8 dana) Nov-Dec Jn. 10:22
Purim (Žreb) Adar 14,15 Feb-Mar Jest. 9:18-32
* Tri glavna praznika za vreme kojih je svaki izraelac morao da putuje u jerusalimski hram na poklonjenje (2. Moj. 23:14-19).


* Današnji datum i jevrejski praznici u ovoj godini

- Danas je 20. 9. 2017. ili po jevrejskom kalendaru 29. Elul 5777.

- Praznik truba (Rosh Hashanah): September 21-22, 2017.
- Dan pomirenja (Yom Kippur): September 30, 2017.
- Praznik senica (Sukkot): October 5-11, 2017.
- Hanuka: December 13-20, 2017.
- Purim: March 1-2, 2018.
- Pasha: March 30, 2018.
- Praznik beskvasnih hlebova: March 31, 2018 - April 7, 2018.
- Pedesetnica: May 20-21, 2018.

"Moramo čekati Nekoga ko će biti Bog ili od Boga nadahnut čovek, koji će nas naučiti našim dužnostima i skinuti mrak s naših očiju."
- Platon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1906
Ukupno: 2443711
Generisano za: 0.009''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/donges/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.